عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 477

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایش و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرحها طی دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت و تشخیص تغییرات حاصله در ساختار و ترکیب جنگلهای تحت مدیریت و کنترل این نتایج با توجه به اهداف طرح یکی از چهار رکن اصلی مدیریت جنگل (شناسایی، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل) می‌باشد. در این تحقیق تغییرات وضعیت جنگل سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا از جنبه‌های موجودی، ساختار و ترکیب جنگل در سه سطح سری، پهنه و توده (پارسل) پایش گردیده است. بدین منظور داده‌ها و اطلاعات آماربرداری قبل از اجرای طرح (سال 1355) و ط ...

اکوسیستم های جنگلی با تاریخچه طولانی دوره اثر متقابل با عناصر غیر زنده محیط زیست نقش موثری در تعادل فرآیندهای طبیعی دارند. به همین جهت، بهره گیری از منابع جنگلی باید بر اساس مطالعه دقیق توان اکولوژیکی شان صورت پذیرد. ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین شامل سنجش و پیش بینی کمیت و کیفیت سرزمین برای کاربری های خاص انسانی از نظر تولید، آسیب پذیری و میزان حساسیت درباره فعالیت های مدیریتی است. معمولاً ارزیابی از طریق مقایسه توان اکولوژیک سرزمین مورد مطالعه و مدل های اکولوژیکی برای کاربری ...

یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید کننده جنگل‌های زاگرس در حال حاضر، آتش‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی است که در چند سال اخیر منجر به تخریب بخش وسیعی از این منابع شده است. بنابراین مطالعه و ارائه تدابیر مدیریتی می‌تواند نقش کنترل کننده‌ای را برای مقابله با این بحران ایفا کند. مطالعه حاضر به منظور شناسایی، ارایه و ارزیابی مهم‌ترین راهکارهای مدیریتی با استفاده از ترکیب مدل SWOT-AHP در مهار آتش‌سوزی با تکیه بر شناسایی مهمترین عوامل موثر در بروز بحران آتش‌سوزی در بخشی از جنگل‌های زاگرش شمالی ...

امروزه موضوعات تغییر اقلیم و گرمایش زمین از دغدغه‌های مهم زیست‌محیطی بشر شده است. علت عمده این موضوعات افزایش غلظت گاز‌های گلخانه‌ای و از جمله گاز ‌Co2 عنوان شده است. درختان طی فرآیند فتوسنتز، Co2اتمسفر را جذب کرده و باعث کاهش غلظت آن می‌گردند. این خاصیت درختان سبب شده است که جنگل‌ها از این نظر مورد توجه قرار گیرند و بشر مبادرت به افزایش سطح جنگل‌ها از طریق جنگل‌کاری‌ نماید. جنگل‌کاری با این هدف مستلزم شناخت پتانسیل گونه‌های مختلف در میزان ترسیب کربن می‌باشد. تحقیق حاضر با ا ...

در تحقیق حاضر به‌منظور بررسی راهکارهای افزایش شانس موفقیت بذرکاری بلندمازو، برخی از مهم‌ترین عوامل موثر بر فرآیند تجدیدحیات مصنوعی بلندمازو در جنگل لوه (شرق استان گلستان) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور بذر 18 درخت‌مادری از سه منطقه از جنگل لوه با میانگین ارتفاع از سطح دریای 400، 1000 و 1600 متر جمع‌آوری شد و پس از آماده‌سازی تحت چهار آزمایش مربوط به یکدیگر قرار گرفت. در آزمایش اول بذرهای سالم و رسیده پس از تعیین رطوبت‌اولیه تحت 5 سطح رطوبت‌داخلی (شاهد، 39/4%، 35/1%، 30/1% ...

اندازه‌‌گیری و کنترل تغییرات جنگل‌‌های زاگرس نيازمند استفاده از مشخصه تاج‌‌پوشش است. نسبتی از سطح زمین که به‌‌ وسیله‌‌ تصویر عمودی تاج درختان پوشیده می‌‌شود، تاج‌‌پوشش ناميده مي‌شود. با وجود پژوهش‌‌های متنوع در برآورد تاج‌‌پوشش، توده‌‌های بلوط ایرانی در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. در این پژوهش جهت برآورد مؤلفه‌‌ تاج‌‌پوشش توده‌‌ی بلوط ایرانی از دیدروی عمودی با استفاده از دستگاه کاجانوس تیوب، روش نمونه‌‌برداری خطی، روش‌‌های مبتنی بر زاویه‌‌ دیدروی با دستگاه اسفری ...

زادآوری طبیعی درختان از مسائل بسیار مهم و مطرح در علم جنگل‌شناسی می‌باشد، چرا که آینده، بقا و استمرار جنگل به تجدید حیات این اکوسیستم وابسته است. در این تحقیق به منظور بررسی برخی ویژگی‌های کمی گروه‌های زادآوری در ارتباط با مقدار نور و بارش رسیده به کف جنگل تعداد 31 گروه زادآوری در حفره‌های تاج پوشش و تعداد 31 نقطه در عرصه‌های دارای تاج پوشش که واجد گروه زادآوری بود در پارسل 32 واقع در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا انتخاب شد. مقدار بارندگی در بالای تاج پوشش و مقدار بارش ر ...

گونه ممرز (Carpinus betulus ) یکی از گونه های مهم جنگل های شمال کشور محسوب می شود که حدود 30 درصد حجم چوب تولیدی جنگل های شمال را تشکیل می دهد و از این نظر پس از گونه راش از درجه دوم اهمیت برخوردار است. زادآوری طبیعی یکی از مهمترین مسائل جنگل‌شناسی، جنگلداری و احیاء جنگل به شمار می رود و شناخت عوامل مهم زادآوری و تجزیه و تحلیل آن یکی از کارهای اساسی پرورش جنگل می باشد. برای انجام تحقیق حاضر سه پهنه ارتفاعی (شامل6 پارسل) که معرف وضعیت کلی توده های ممرز در سری 2 طرح جنگلداری دک ...

تاج پوشش جنگل یکی از پارامترهای ساختار توده‌های جنگلی محسوب می‌شود که بر میزان نور،آب و همین‌طور زادآوری، تنوع زیستی و میکروارگانیسم‌های کف جنگل موثر است.این تحقیق در قطعه بررسی دائمی پارسل 32 جنگل شصت کلاته به مساحت 16 هکتار انجام شد. برای بررسی تأثیر ویژگی‌های تاج پوشش بر میزان آب ورودی به کف جنگل، ویژگی‌های تاج پوشش با برداشت 30 پلات در داخل حفرات و 30 پلات در زیر تاج پوشش بسته بررسی شد و در هر پلات مساحت حفرات، نوع گونه، قطر، ارتفاع کل، ارتفاع شروع تاج، شاخص سطح برگ، ضخام ...