عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح ضمن بازدید از مناطق مختلف جنوب استان خراسان و بررسی درختان مثمر و غیر مثمر منطقه گیاه نیمه‌انگلی دارواش که یکی از عوامل زیان‌آور جوامع جنگلی و درختان میوه می‌باشد روی درختان میزبان شناسایی خواهد شد که برای رسیدن به این موضوع قطعاتی از شاخه‌های میزبان‌ها و همچنین دارواش‌ها بر روی میزبانهای مختلف در فصول مختلف سال جهت شناسایی جمع‌آوری خواهد شد. ...

در منطقه جنوب خراسان گیاهانی دیده می شود که یک سری تطابقهای مورفولوژیکی نسبت به عوامل محیطی واقلیمی نشان می دهند ، در این گیاهان تطابقهای مور فولوژیکی روی ساختار تشریحی اندامها نیز اثر می گذارد وباعث تغییراتی در ساختار اناتومیکی آنان میشود که در این راستا با ید ساختار تشریحی اندامها مورد مطالعه وبررسی میکروسکوپی قرار گرفته و چگونگی تطابق ساختاری در این سازش اکولوژیگ گیاه در شرایط محیطی دشوار مشخص شود. بدین منظور لازم است تعدادی از گونه های گیاهی منطقه با ویژگیهای فوق ...

گیاه نیمه انگل دارواش ‏‎(mistle tol)‎‏ یکی از عوامل مهم زیان آور درختان میوه درجنوب خراسان می باشد . به منظور پراکندگی ، شناسائی میزبانها و همچنین گونه های دارواش بازدیدهای متعددی در فصول مختلف سال از باغات میوه شهرستانهای بیرجند ، قاین و فردوس به عمل آمد و قطعاتی از شاخه های میزبانهای آلوده و همچنین دارواشها ( در شرایط برگ و میوه ) روی میزبانها ی مختلف برای تعیین جنس و گونه جمع آوری گردید. ...

از مدتها قبل ( سال 1343 ) بدلیل پهناوری ، جمعیت قابل توجه ، تعداد زیاد شهرستان ، مراکز شهری ، بخشها ، دهستانها و آبادیها و تنوع اقلیمی و محیطی ، مرزهای سیاسی طولانی و محیطی ، مرزهای سیاسی طولانی و محرومیت طرح تقسیم استان خراسان مطرح بوده و جهت تقسیم این استان پشنهادات متعددی ارائه گردیده است . بنا بر ادله فوق و سایر موارد کارشناسی ، مجلس محترم شورای اسلامی بدنبال پیشنهاد بیش از یکصد نفر از نمایندگان محترم در جلسه علنی مورخ 8/4/76 با رای قاطع ( 82% ) کلیات طرح تفکیک استان خر ...

منیزیت در صنایع ذوب فلزاتی و صنایع شیمیائی نقش مهم و اساسی ایفا می کند. کشف منابع جدید منیزیت در ایران به منظور نیازمندیهای داخل کشور بسیار ضروری است . سنگ های اوفیولیتی که در آن ذخایرمنیزیتی را انتظار داشت در ایران نسبتا گسترده و فراوان هستنداما ذخایر منیزیتی تا کنون فقط در اوفیولیت های منطقه جنوب خراسان ( نهبندان - سر بیشه ) کشف شده اند با استفاده از ایزوتوپ های کربن ، اکسیژن ، عناصر اصلی و فرعی منشاو نحوه تشکیل این منیزیت هامورد مطالعه قرار خواهند گرفت . نتایج حاصله از ...

هدف از طرح مذکور، تعیین یک سایت مناسب برای اسکان دادن عشایر بود که از لحاظ شرایط طبیعی و مرفولوژی و توپوگرافی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت. طرح در سه مرحله اجرا شد که عبارتند از: 1- فاز مطالعه تفصیلی و تعیین سایت 2- فاز نقشه برداری و طرح پلان 3- تلفیق. در گزارش تفصیلی با توجه به استعدادهای محیطی و عملیات میدانی، مکان سایت بررسی و انتخاب شده است. برای پیش بینی و برنامه ریزی، پارامترها تلفیق شدند. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
انرژی | 
باد | 

باتوجه به اینکه مطالعات منابع اراضی بمنظور تعیین استعدادها ، قابلیتها و محدودیتهای کلی جهت مصارف مختلف کشاورزی در سال 70 بپایان رسیده است لذا لازم است که کلیه مطالعات انجام شده بطور منظم و سیستماتیک مورد بررسی و بازدید مجدد قرار گیرد و راهنمای یکسان برای کلیه واحدها و تیپهای اراضی که از خصوصیات مشابهی برخوردارند تهیه و تدوین گردد. با اجرای این پروژه قابلیتها ، استعدادها و محدودیتهای هر واحد اراضی مشخص خواهد شد و امکان استفاده از نقشه‌ها برای برنامه‌ریزان طرحهای عمرانی کشاورزی ...

در این طرح خسارات وارده بر ساختمانها ی سنتی جدیدالاحداث در زلزله اردیبهشت ماه 76 قائنات با استفاده از برداشت های محلی ، عکس ، اسلاید و فیلم در ساختمانهای تخریب شده مورد بررسی قرار گرفته است . این بررسی خصوصا در ارتباط با ساختمانهای جدیدالاحداث در منطقه که توسط سازمانهای گوناگون ( پس از زلزله 1375 ) ساخته شده اند نشان دهنده کیفیت رفتار این گونه ساختمانها خواهد بود و نتایج ارزشمند و قابل استفاده ای در طراحی و اجرای طرح های مشابه در مناطق زلزله خیز کشور خواهد داشت . ...