عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق حاضر، مقادیر کل و قابل دسترس فلزات کادمیوم، روی، مس ، سرب ، کروم و نیکل در بخشی از اراضی جنوب تهران که قبلا و یا در حال حاضر از طریق پسابهای انتقالی مشروب شده یا می‌شوند و نیز در گیاهان تحت کشت مناطق مزبور طی سه سال متوالی مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج نشان می‌دهد که غلظت 6 عنصر فوق در این اراضی از منطقهء شاهد بیشتر بوده و بطور کلی غلظت این فلزات در خاکهای این اراضی بیشتر از حد معمول در خاکهائی بوده که با فاضلاب آبیاری نشده‌اند همچنین مقادیر کل و قابل جذب فلزات ...

ماندابی و غرقابی شدن اراضی جنوب و جنوب‌شرقی شهر تهران معلول مصرف بیش از حد آب در این شهر و عدم مدیریت صحیح در این رابطه می‌باشد. بالا آمدن آب زیرزمینی در جنوب‌شرقی تهران (شهر ری تا منطقه ورامین) به دلیل رشد روزافزون جمعیت این شهر و مصرف بیش از حد آب و وارد کردن فاضلاب به سفره‌های آب زیرزمینی است و به همین منوال جهت جریان آب زیرزمینی و بالاتر قرار گرفتن سطح استانی در قسمتهای شمالی، این مساله را تشدید می‌کند، اما مشکل عمده، معلول عدم برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح آب در این منطقه می ...

کوه ارده که در چهل کیلومتری جنوب تهران از نواحی جنوب کهریزک و در شمالی‌ترین نقطه ایران مرکزی واقع است ، از سنگهای آتشفشانی عمدتا از نوع آندزیت تشکیل یافته است . با مشاهدات صحرایی، آزمایشگاهی، استفاده از فنون TGA , FTIR , XRD و تجزیهء شیمیایی، گونه‌های زئولیتی و کانیهای همراه آن در بستر آندزیتی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. زئولیتهای منطقه مورد بررسی به ترتیب فراوانی شامل ناترولیت ، تتراناترولیت ، هویلاندیت ، مزولیت ، آنالیسم، تامسونیت‌داخیاردیت و استیلبیت می‌باشند. کانیهای دیگ ...
نمایه ها:
جنوب | 

این پژوهش در پائیز 1371 در جنوب شهر تهران انجام شده است و رفتار باروری زنان باردار در مورد اینکه آیا با تصمیم قبلی باردار شده‌اند چه عواملی بر آن موثر بوده، مورد مطالعه قرار گرفته است . از 396 زن حامله بررسی شده 36ˆ4 درصد حاملگی خود را ناخواسته قلمداد کرده‌اند و سن آن گروه از زنانی که حاملگی ناخواسته داشته‌اند بیشتر از زنانی بوده است که با تصمیم قبلی باردار شده‌اند و سواد آنها کمتر نیز بوده است . رفتار باروری این دو گروه از زنان نیز متفاوت بوده است . 46ˆ5 درصد از این زنان از ...

کلریتوئید به همراه کلریت ، میکای سفید و گارنت در متاپلیت ها ی زون کلریت مربوط به سنگهای دگرگونی ناحیه ای نوار سنندج-سیرجان در جنوب ایران متبلور شده است. شیمی کانیهای همزیست توسط میکروپروب مطالعه شده است. بکارگیری حرارت سنج کلریت- کلریتوئید حرارتهای 515 تا 557 درجه سانتیگراد را برای دگرگونی ناحیه ای مشخص می کند. حرارت سنج توزیع آهن - منیزیم بین گارنت و کلریت حرارت را بین 442 تا 460 درجه سانتیگراد بدست می دهد. مقایسه نتایج حاصل از دو حرارت سنج به همراه مطالعه کانیهای موجود نشا ...

همه ساله حجم عظیمی از نهر فیروزآباد (یکی از نهرهای بزرگ فاضلاب در جنوب تهران) وارد خاکهای مناطق جنوبی شده و بعنوان آب آبیاری مورد استفاده زارعین منطقه، بخصوص برای کشت سبزیجات قرار می‌گیرد و نظر به اینکه آب این نهر با پسابهای کارخانجات و واحدهای صنعتی اختلاط حاصل می‌کند، بررسی آلاینده‌های آن از نقطه نظر مسائل آلودگی خاک ، آب ، گیاه و جنبه‌های زیست محیطی اهمیت فراوان دارد. در جذب گیاهی فرض بر این است که با افزایش میزان عناصر قابل جذب در خاک ، بر مقدار انباشتگی آن در گیاه افزوده ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی دانش ، نگرش و عملکرد مادران کودکان نوپا در مورد تعلیم کنترل دفع در مراکز بهداشتی درمانی منطقه جنوب شهر تهران در سال 1372 انجام شده است . این تحقیق بر روی 88 مادر که حداقل دارای یک کودک نوپا بوده و در طول مدت پژوهش به مراکز بهداشتی درمانی منطقه جنوب شهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آماری توصیفی مثل فراوانی مطلق و نسبی و آمار استنباطی مثل آزمون کای دو ...

تعیین هزینه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران بر حسب هر مرکز و مقایسه آنها در سال 1377 می باشد. هدف کلی تعیین هزینه مراکز بهداشتی درمانی است. این مطالعه بصورت مقطعی انجام گرفت که مقطع آن از 1/1/77 لغایت29/12/77 می باشد و هزینه هشت مرکز بهداشتی درمانی وابسته به مرکز بهداشت جنوب تهران محاسبه شده است. ...
نمایه ها:
هزینه | 
تهران | 
جنوب | 
1377 | 

بیماری مالاریا در جنوب و جنوب شرقی ایران مسئله درجه یک بهداشتی محسوب شده و مقاومت ناقلین به حشره‌کشها دو مشکل بسیار جدی می‌باشند که در مبارزه با ناقلین این بیماری قرار دارند. برای کمک به حل این مشکلات و ارائه راه‌حل جدید لاروکش تریفلومرون در آزمایشگاه و صحرا برعلیه ناقلین این بیماری ارزشیابی شد. مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که لاروهای سن اول آنوفل استفنسی سوش انسکتاریوم به این لاروکش حساس بوده و میزان LC50 برای این لاروها از mg/l 10 به توان -4 x 1 تا mg/l 10 به توان -4 × 2 و ...