عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 871

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تغییر جنسیت یکی از مسائل مستحدثه وپای فقهی است که با انجام یکسری عملیات هورمون درمانی و جراحی،شکل فیزیکی بدن تغییر می کند وفرد از یک جنس به جنس دیگر تغییر می یابد این عمل بر روی دو گروه از افراد یعنی هرمافرودیتها( خنثی ها )وترانسکشوالها(ناراضیان جنسی) صورت می گیرد. حضرت امام خمینی(ره)حکم جواز آن را در سال 1343صادر کردند.در پی این نظر فقها وعلمای اهل تسنن موضع گیری های متفاوتی را اتخاذ کرده اند که به چهار دسته ی مشروعیت مطلق ،مشروعیت مشروط،ممنوعیت مطلق ،وتفصیل بین خنثی وغیر خن ...

یکی از مباحث تحلیل گفتمان، تحلیل متن است. متن واحدی معنایی می باشد که اجزای آن دارای پیوند منطقی می باشند. اساسی ترین عامل ایجاد پیوند میان اجزای متن، انسجام می باشد. یکی از ابزارهای انسجام متن، انسجام واژگانی نامیده می شود. از نظر هلیدی و حسن(1976) مهم ترین روابط معنایی میان واژگان عبارتند از تکرار و باهم آیی . تکرار خود صورتهایی دارد; از جمله، بازآیی، هم معنایی ، تضاد معنایی و شمول معنایی . باهم آیی یعنی پیوستگی و ارتباط بین واژگان که به نوعی با یکدیگر به کار می روند. در ...

چکیده پیشبرد امور بدون برنامه ریزی امکان پذیر و موفق نیست در زمینه پیشگیری از جرم آمار جنائی و بحث جنسیت وتفکیک جرایم بلحاظ جنسیتی یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی به شمار می رود. پیشگیری از بزهکاری نیازمند شناسایی عوامل موثر در ارتکاب جرایم میباشد. شناسائی عوامل موثر در وقوع جرم در یک حوزه قضائی نیاز به شناسائی تنوع جرائم و شناخت کافی از فرهنگ قومی و محلی و پرونده شخصیتی مجرمین ان حوزه دارد . بر این اساس به فراخور توانایی علمی و دسترسی به منابع به بررسی جنسیت وتاثیر آن ...
نمایه ها:
جنسیت | 
جرم | 

در فصل اول با عنوان کلیات است و با توجه به‌ضرورت شناخت معنای واژه‌ها در تبیین موضوع، ابتدا به بحث مفهوم شناسی پرداخته می‌شود. در ادامه در مورد جنسیت در ادیان مختلف، در اعراب جاهلی و غیر آن موردبررسی قرار می‌گیرد و در آخر در مورد حقوق خاص و عام زنان در اسلام بحثی مطرح می‌شود فصل دوم از نقش جنسیت در باب حدود مستوجب سلب حیات، بحث می شود و در آن مواردی که جنسیت موجب تغییر در مجازات می‌شود، با توجه به فقه امامیه؛ یک‌به‌یک بررسی و ذکر می‌گردد و به دلایل آن از کتاب و سنت و عقل و اج ...
نمایه ها:
جنسیت | 
اجرا | 
حدود | 
فقه | 

جنسیت نه به لحاظ طرز تفکر افراد و مسائل فرهنگی، بلکه به جهت تاثیری که می تواند بر زندگی انسان بگذارد، حائز اهمیت است. می دانیم که امروزه حدود 300 بیماری وابسته به جنس شناسایی شده اند که همگی در جنس نر شایع تر می باشند و از طرف دیگر در صنعت دامداری و پرورش گاو و اسب و ... جنسیتهای خاص، مطلوب تر می باشند لذا این نیاز احساس می شود که آیا می توان با متدهای خاص، اقدام به تولد فرزندانی کرد که جنسیت دلخواه ما را داشته باشند و به عبارت دیگر از تولد فرزندانی که در معرض بیماریها هستند، ...

دویست و بیست و پنج موش ماده بالغ در پنج گروه به روش مورد و شاهد تقسیم شدند. (یک گروه شاهد و چهار گروه مورد) . سپس رژیم غذایی معمولی و رژیم غذایی حاولی 1، 2، 3 و 4 درصد نمک طعام به مدت یک هفته قبل از بارداری و در طول بارداری به موشها خورانده شد. یک هفته پس از تولد نوزادان، تعیین جنسیت از طریق شناسایی سیستم ژنیتال انجام شد و تعداد نرها و ماده ها ثبت گردید. مقدار نمک (سدیم کلراید) در رژیم موشهای مادر با نسبت به نوزادان نر عکس می باشد یعنی هر چه مقدار نمک رژیم افزوده تر شود نسبت ...

یافته های تحقیق در مورد پرسش اول مبنی بر اینکه آیا رابطه تعاملی معنی دار بین جنسیت و علائم جسمانی در بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار وجود دارد نشان داد که پسرها نسبت به دخترها و همچنین ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران از نظر سلامت جسمی در وضعیت بهتری قرار دارند . همچنین نتایج نشان داد که دو عامل(جنسیت و ورزشکار بودن یا نبودن) تعامل معنی داری در وضعیت جسمانی ندارند . در مورد پرسش دوم مبنی براینکه آیا رابطه تعاملی معنی داری بین جنسیت و اضطراب در بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزش ...

به منظور بررسی و مقایسه تاثیر منبع کنترل و جنسیت بر سازگاری کلی، فردی و اجتماعی دانش آموزان، نمونه ای مشتمل بر 296 دانش آموز (133 پس و 163 دختر) سال دوم متوسطه، به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای ساده انتخاب شدند و داده های مورد نیاز از طریق اجرای مقیاس منبع کنترل درونی-بیرونی راتر و پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا ‏‎(CTP)‎‏ بدست آمد. بر این اساس سه سوال تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از: 1- آیا منبع کنترل و جنسیت موجب تفاوت معنی دار در سازگاری کلی دانش آموزان می گردد؟ 2- ...

هدف : اگر چنانچه جنسیت در متفاوت بودن نوع انتظارات نوجوانان تیزهوش نقش داشته باشد، این موضوع در امر تحصیل آنان مورد توجه قرار گیرد. ...
نمایه ها:
تحصیل | 
نقش | 
جنسیت |