عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 158

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین جنسیت و مصرف فرهنگی، به بررسی تمایزات جنسیتی در مصرف کالاهای فرهنگی و نحوه گذراندن اوقات فراغت در بین دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های شهر مریوان پرداخته است. پژوهش حاضر در پی آن است تا دریابد جنسیت چه تاثیری بر مصرف کالاهای فرهنگی و نحوه گذراندن اوقات فراغت دارد. به همین منظور تلاش شده است که رابطه جنسیت با مصرف انواع فیلم، میزان مصرف فیلم، مصرف انواع کتاب، میزان مصرف کتاب، مصرف انواع موسیقی، میزان مصرف موسیقی ...

با توجه به آیات قرآن کریم،در اسلام زمان که بحث ازماهیت انسان می شود دیگر جنسیت مطرح نمی گردد. در واقع مسئله جنسیت در اسلام بک امر عرضی است که عارض بر ذات می شود،نه یک امر ذاتی تا تفاوت جوهری را ایجاد نماید.با وجود اشتراک بین زن و مرد،تفاوت هایی هم بین آن دو مطرح می شود.محورهای تمایز زن و مرد را می توان در دو نظام تکوین و تشریع دانست. با این وجود لازم است احکام و نظریات در رابطه با عدالت جنسیتی در اسلام باید کلی و با در نظر گرفتن همه جوانب باشد چرا که نگاه جزئی و موردی ممکن اس ...
نمایه ها:
اسلام | 
زن | 
مرد | 
عدالت | 
جنسیت | 

چکیده بررسی تاثیرعقاید معرفت شناسی مترجم و جنسیت مترجم بر کیفیت ترجمه این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عقاید معرفت شناسی مترجم و هم چنین جنسیت مترجم برکیفیت ترجمه انجام شده است به منظوردست یابی به این هدف 53 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد مترجمی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند که شامل 43 نفر زن و 12 نفر مرد بودند. که به این افراد پرسشنامه ای در خصوص معرفت شناسی به همراه متنی برای ترجمه ارایه شد. پرسشنامه مربوطه شامل 32 عدد سوال معرفت شناسی بود و متن ارایه شده حاوی 81 کلمه که ب ...

مقدمه: روش هایی که بیماران با درمانگرانشان تعامل می کنند، فراهم کننده اطلاعات مهمی در مورد شخصیت و سبکهای دلبستگی و الگوهای میان فردی آنها در رابطه درمانی است. از این رو مفهوم انتقال برای جمع آوری مواد روانی و به دست آوردن درک عمیق تر انگیزه های بیمار همواره مورد توجه و استفاده متخصصان بالینی قرار گرفته است. بنا بر نظر عده ای از متخصصان مسایل جنسیتی نیز ممکن است بر رشد و تحول انتقال با توجه به آسیب شناسی و سبک شخصیت مراجعان به شیوه های خیلی مهم در فرآیندهای تحلیلی اثرگذار باش ...

سازمان ها امروزه با توجه به درکي که از اهميت مشتري رضايت مند پيدا کرده اند بطور فزاينده اي تمايل به رويگرداني از رويکرد بازاريابي سنتي و گرايش به رويکرد بازاريابي رابطه مند پيد اکرده اند. چرا که هزينه جذب مشتريان جديد بسيار بيشتر از هزينه نگهداري مشتريان قديمي است و نگهداري مشتريان وفادار يک موضوع حياتي براي شرکت ها مي باشد . هدف اصلي اين مقاله درک روابط ميان کيفيت رابطه و وفاداري مشتري و همچنين تاثير جنسيت به عنوان يک متغير تعديل کننده در اين رابطه مطالعه شده اس ...

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر جنسیت بر تجمع فلزات سنگین مس و روی بر بافت مو جرد ایرانی در تابستان 1391 در منطقه دره زرشک، استان یزد صورت گرفت. نمونه گیری به صورت سیستماتیک تصادفی از قسمت های مختلف این منطقه با استفاده از تله ی فنری صورت گرفت. پس از جداسازی بافت مو، نمونه ها با استفاده از روش هضم تر هضم شده و سپس با کمک دستگاه ICP-OES (725-ESVARIAN) میزان تجمع فلزات سنگین مشخص شد. نتایج، اختلاف معنی داری را بین سطوح فلزات مس و روی در دو جنس نر و ماده نشان داد (05/0 > p). غلظت ...
نمایه ها:
جنسیت | 
مس | 
روی | 

هدف اصلی این پایان‌نامه، بررسی چگونگی نمایش مولفه‌های جنسیتی در گفتمان دو فیلم روسری آبی ساخته رخشان بنی اعتماد و لیلا اثر داریوش مهرجویی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و نشانه شناسی است؛ پرسش‌هایی در این باب که نظام مردسالارانه، به مثابه یک گفتمان، چه نظام معنایی بصری ای راایجاد کرده است؛ این نظام در بطن خود حاوی چه نشانه هایی است و برای به حاشیه ‌راندن گفتمان رقیب، از چه ابزارهایی بهره می‌گیرد. در راستای پاسخ به این پرسش‌ها، پژوهش حاضر گفتمان مردسالارانه را همچون نظامی سن ...

این تحقیق به بررسی تاثیر اضطراب خواندن بر توانایی خواندن, استراتژیهایی خواندن و جنسیت زبان اموزان پرداخته است. در این رابطه برای جمع اوری اطلاعات دو پرسشنامه FLRAS ,MAQ و ازمون خواندنTOEFL در میان شصت زبان اموز(سی زن و سی مرد) از دو مقطع مختلف پیش از متوسط پیشرفته که در یک موسسه زبان خصوصی تحصیل می کردند توزیع گردید. هدف یافتن میزان همبستگی بین متغیرهای : اضطراب خواندن, توانایی خواندن ,استراتژیهایی خواندن و جنسیت زبان اموزان بود. پس از جمع اوری اطلاعات از روشهای اماری: ...

امروزه مشارکت دادن خواننده در نوشتار متون علمی مورد اهمیت گسترده ای واقع شده است. نوشته های علمی به تدریج کلام بی طرفانه و غیرشخصی خود را از دست داده و به عنوان تلاشی متقاعد کننده شامل تعامل بین نویسنده و خواننده در نظر گرفته می شوند . نوشته های علمی با به بکارگیری زبان به روابط اجتماعی شکل داده و استدلال متقاعد کننده ای را فراهم می سازند. در نوشته های علمی شکل گیری هویت توسط عوامل مختلف اجتماعی و علمی محدود می شود چنانچه نویسندگان از تجربه های شخصی خود در متون استفاده می کنن ...