عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 402

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مباحث تحلیل گفتمان، تحلیل متن است. متن واحدی معنایی می باشد که اجزای آن دارای پیوند منطقی می باشند. اساسی ترین عامل ایجاد پیوند میان اجزای متن، انسجام می باشد. یکی از ابزارهای انسجام متن، انسجام واژگانی نامیده می شود. از نظر هلیدی و حسن(1976) مهم ترین روابط معنایی میان واژگان عبارتند از تکرار و باهم آیی . تکرار خود صورتهایی دارد; از جمله، بازآیی، هم معنایی ، تضاد معنایی و شمول معنایی . باهم آیی یعنی پیوستگی و ارتباط بین واژگان که به نوعی با یکدیگر به کار می روند. در ...

چکیده پیشبرد امور بدون برنامه ریزی امکان پذیر و موفق نیست در زمینه پیشگیری از جرم آمار جنائی و بحث جنسیت وتفکیک جرایم بلحاظ جنسیتی یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی به شمار می رود. پیشگیری از بزهکاری نیازمند شناسایی عوامل موثر در ارتکاب جرایم میباشد. شناسائی عوامل موثر در وقوع جرم در یک حوزه قضائی نیاز به شناسائی تنوع جرائم و شناخت کافی از فرهنگ قومی و محلی و پرونده شخصیتی مجرمین ان حوزه دارد . بر این اساس به فراخور توانایی علمی و دسترسی به منابع به بررسی جنسیت وتاثیر آن ...
نمایه ها:
جنسیت | 
جرم | 

اين مطالعه با هدف شناسايي استراتژي ادب فراگيران و بوميان زبان انگليسي در اعمال كنش گفتاري شكايت و درخواست بررسي شد. براي انجام اين كار، پرسشنامه ايي 50 سوالي طراحي و به طور تصادفي به 108 فراگير زبان انگليسي در سه سطوح آموزشي متفاوت در هر دو جنسيت كه در دانشگاههاي شيخ بهايي و اصفهان مشغول به تحصيل بودند، داده شد. ايميل شكايت و درخواست فراگيران در سه سطوح آموزشي و بوميان زبان در هر دو جنسيت نيز جمع آوري گرديد. داده ها بر اساس مدل شكايت نوگامي و رينرت (2006) و مدل درخواست بران و ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین جنسیت و مصرف فرهنگی، به بررسی تمایزات جنسیتی در مصرف کالاهای فرهنگی و نحوه گذراندن اوقات فراغت در بین دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های شهر مریوان پرداخته است. پژوهش حاضر در پی آن است تا دریابد جنسیت چه تاثیری بر مصرف کالاهای فرهنگی و نحوه گذراندن اوقات فراغت دارد. به همین منظور تلاش شده است که رابطه جنسیت با مصرف انواع فیلم، میزان مصرف فیلم، مصرف انواع کتاب، میزان مصرف کتاب، مصرف انواع موسیقی، میزان مصرف موسیقی ...

هر گویشور زبان از منظر زبانشناسی،‌خلاقیت ذاتی دارد. خلاقیت در کنار زایایی،‌ جا به جایی و قراردادی بودن، یکی از مشخصه های اصلی زبان محسوب می شود. خلاقیت زبانی، خود را به صورت نوشتاری و گفتاری عیان می سازد. در نتیجه، زبان آموزی به خصوص در تولید زبان به صورت گفتاری که یکی از جنبه های تهدید کننده آن است، نه تنها به خلاقیت، بلکه به ریسک پذیری نیز وابسته است. این رساله از طریق پرسشنامه های ریسک پذیری و خلاقیت، ‌به بررسی رابطه میان خلاقیت، ریسک پذیری، جنسیت و مهارت روایتگری شفاهی م ...

کتاب ها و مطالب درسی مربوط به آموزش زبان انگلیسی در همه ی موسسات اعم ازمدارس دولتی، دانشگاه ها و مدارس زبان در سراسردنیا نقش مهمی را در محیط کلاس ایفا می کنند. شایان ذکر است که در بررسی کتاب های درسی مفهوم جنسیت بحث برانگیز است و نحوه ارائه آن در کتاب های درسی ممکن است بر شیوه فکر کردن زبان آموزان در مورد جنسیت تآثیر گذارد و هم چنین همیشه معیارهای فرهنگی-اجتماعی و ایدئولوژیکی محل انتشار را بازگو می کند. مساله جنسیت یکی از مهم ترین موضوعاتی است که این گونه مطالب را تحت تاثیر ...

الف- موضوع و طرح مسأله ( اهمیت و موضوع و هدف ) مهمترین ابزار ارتباط انسان زبان است. انسان به عنوان موجودی اجتماعی پیچیدگی هایی را در نحوه ارتبباط گیری های خود لحاظ می کند. این پیچیدگی ها گاهی تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار دارند و هدایت می شوند. یکی از متغیر های اجتماعی که جامعه شناسان زبان بر آن تأکید دارند جنسیت است. مطالعات بسیاری در مورد تأثیر جنسیت بر نوشتار و گفتار انجام شده است و می شود. تحقیق حاضر نیز به دنبال یافتن جوابی داده بنیاد برای یکی از سوالات این حوزه ...

این پژوهش به دنبال مطالعه تفکیک جنسیت در متروی تهران، به مثابه مصداقی از نامکان است. به همین منظور از طرفی به دنبال روشن ساختن تنازعات گفتمانی در ساختار کلان جامعه و مناسبت آنها با تفکیک جنسیت و متجسد شدن آن‌ها در فضای مترو رفته است، از طرف دیگر چگونگی مصرف عاملان اجتماعی و به ویژه زنان از این فضا مورد مطالعه قرار گرفته است. در همین راستا محقق بر پایه رویکرد نظری هانری لوفور در رابطه با تولید فضا در پیوند با رویکردهای میشل فوکو در خصوص حکومتمندی و زیست- قدرت ، پس از ذکر تاریخ ...

تعاریف درک مطلب بر این نکته استوارند که عوامل زیادی از جمله جنسیت در روند درک مطلب دخیل هستند. این تحقیق تاثیر فاکتور جنسیت را بر درک مطلب متون جنسیت محور بررسی می کند. هفتاد دانش اموز ( 19 مرد و 51 زن) از کلاسهای کارشناسی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب در این تحقیق شرکت داشتند که پرسشنامه های یکسان شامل چهار متن جذاب در مورد زنان چهار متن جذاب در مورد مردان همراه با چهار سوال چهار گزینه ای پس از هر متن را در یافت کردند. هردو متن مربوط به مرد و زن از نظر تعداد ...