عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از دهه 1970 شاهد ظهور نوع جدیدی از کنش های اجتماعی هستیم که بی ارتباط با تحولات جامعه بعد از جنگ جهانی دوم نیست. تحولاتی که همراه با فن آوری های جدید پا به عرصه جامعه گذاشته اند و در پی آن جنبش های اجتماعی تغییر ماهیت داده که نوع جدیدی از آنها را شاهد هستیم. اندیشمندان علوم اجتماعی آنان را به نام جنبش های نوین اجتماعی می شناسند. در این تحقیق سعی شده است به این سوالات پاسخ داده شود. این جنبش ها وکنش ها دارای چه ویژگی هایی هستند؟ چه ارتباطی بین تحولات جوامع با شکل گیری کنش های ...

فصل اول تحت عنوان "ماهیت جنبش‌های اجتماعی و جایگاه قوم‌گرایی در آنها"می‌باشد . بالطبع این مبحث یک بحث تئوریک و کاملا نظری خواهد بود. در این فصل عوامل بروز جنبش‌های اجتماعی (چه فردی و چه جمعی) به بحث گذاشته شده است تا در آخر، جایگاه قوم گرایی در جنبش‌های اجتماعی مشخص شود. چرا که قوم‌گرایی را نمی‌توان تنها عامل بوجود آمدن جنبش‌ها تلقی نمود. جنبش‌های قومی حتما دارای انگیزه‌های دیگری همچون مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فردی می‌باشد. اگرچه بحث عوامل جنبش‌های اجتماعی، با استف ...

با وقوع پیشرفتهای شگرف در عرصه ارتباطی ـ اطلاعاتی به صورت پیدایش ماهواره ها، رسانه ها، کامپیوترهای پیشرفته، اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی چهره سیاست و روابط قدرت دستخوش تغییرات زیادی شده است.این پایان‌نامه پیرامون این پرسش اساسی تنظیم شده است که تکنولوژی های نوین ارتباطی به ویژه اینترنت و قابلیت های آن چه تأثیری بر حوزه عمومی داشته اند؟ سعی این پژوهش بر این بوده است تا به پرسش هایی که پیرامون تأثیر تکنولوژی های جدید ارتباطی اطلاعاتی بر سیاست، جنبش های جدید اجتماعی، حقوق بش ...