عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جنبش بازپس‌گیری اصطلاحی است که در ذیل آن روند فتح قلمروهای اسلامی اندلس، بدست مسیحیان تشریح می‌گردد. دوره اصلی جنبش بازپس‌گیری از سقوط بربشتر در سال456ق/1064م. آغاز شده و تا فتح اشبیلیه در سال 646ق/1248م ادامه می‌یابد. در پژوهش حاضر ضمن توصیف ماهیت جنبش‌ بازپس‌گیری اندلس از سوی مسیحیان، زمینه‌ها و عوامل دینی موثر بر این جنبش واکاوی شده است. فرضیه غالب عبارت است از اینکه با اصلاحات دیر کلونی و تصویرسازی مخدوش از دین اسلام از سوی مسیحیان متعصب، مولفه‌های دینی مسیحیت در اندلس تق ...

پدیده جهانی‌شدن در عصر حاضر باعث تحولات گوناگونی در حوزه‌های مختلف تکامل بشری شده است. یکی از حوزه‌های متاثر، باورهای مذهبی و دینی جوامع است. نهضت‌ها و جنبش‌های اسلامی، از جمله پدیده‌های مهم قرن بیستم می‌باشند که پیدایش این جنبش‌ها به نیمه اول و گسترش آن به نیمه دوم این قرن بر می‌گردد. سوال اصلی که در پژوهش حاضر طرح می‌شود این است که فرآیند جهانی‌شدن چگونه و به چه میزان جنبش‌های دینی و اجتماعی را متاثر ساخته است و جنبش‌ حماس، به عنوان جنبشی دینی – اجنماعی چه نسبتی با این فرآ ...

به قدرت رسیدن خاندان عباسی، یکی از وقایع مهم و تاثیرگذار تاریخ اسلام و جهان است. آنان پس از ساقط کردن بنی امیه با ترفندهای مختلف بیش از 500 سال بر جهان اسلام فرمانروایی کردند. یکی از عوامل تسلط عباسیان همراه نمودن علویان، که قرابت نزدیکی با پیامبر اسلام (ص) داشتند، بود. استفاده از « شعارالرضا من آل محمد» یکی از ابزارهای غصب حکومت، و در ظاهر واگذاری آن به علویان بود. عباسیان پس از کسب قدرت و عدول از وعده های اولیه خود، علویان را رقیب در حکومت دیدند و با شکنجه و فشارهای سیا ...

در دنیای امروز با کم رنگ شدن مرزهای فرهنگی، جامعه ی ایرانی نیز در مقام جزئی از جامعه ی جهانی ، شاهد گرایش هایی به جنبش های نوپدید دینی است. لذا مطالعه ی هرچه بیشتر و بررسی ریشه ها و علل گرایش به این جنبش ها بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد. این رساله بر آن است تا از میان منابع و آثار موجود به بررسی، توصیف و شناخت شیطان پرستی به عنوان نمونه ای از این جنبش های نو پدید دینی در چهار چوب و با مولفه های علمی –پژوهشیِ معتبر در فضای دانشگاهی بپردازد. باید توجه داشت که در این پژوهش م ...

شیخ بدرالدین احمد فاروقی سرهندی، (1034 – 971 ق / 1625 – 1564 م) فرزند عبدالاحد، معروف به «مجدّد الف ثانی» و «امام ربانی»؛ عارف و متکلم نقشبندی سده‌ی 11ق بود، که در سرهند از توابع پنجاب شرقی به دنیا آمد. او در ابتدای جوانی با فضای دینی، سیاسی هند تماس یافت و در تقابل با آن قرار گرفت چرا که شرایط حاکم، سنن و شریعت اسلام را در معرض تضعیف و تلفیق با عناصر غیر اسلامی قرار داده بود. این فضای دینی، سیاسی متاثر از شرایطی مانند سیاست های دینی اکبرشاه در تساهل و تسامح با پیروان سایر اد ...

پروتستانتیزم، روشنگری، عقل گرایی، انسان گرایی و نگرش های علمی مدرن همه و همه باعث عرفی شدن، دین گریزی و دین ستیزی گشت. به دلیل نتایجی که این اندیشه ها و نهضت ها برای انسان به بار آوردند این رویکرد در قرن گذشته تغییر اساسی کرد و بازگشتی دوباره به معنویت و دین در غرب مشاهده شد. بازگشتی که نشان از یک خلأیی داشت که عقل از پر کردن آن ناتوان بود. این بازگشت در قالب‌های متفاوتی بود، بازگشت به دین اصیل، گرایش به قرائت های نو، خیزش به سمت نهضت های جدید دینی. تمامی این خیزش های معنوی ن ...

در این پایان نامه هدف این بوده است که درک کنیم شبکه خبر با پخش اخبار چگونه تصویری از جنبش های مردمی در کشور های اسلامی ارائه داده است . از این رو با نمونه گیری از بخش های خبری آن شبکه و باز بینی و تحلیل آن اخبار بر آن شدیم تا تصویر نمایش داده شده را روشن سازیم. روش اجرای کار بر اساس تحلیل گفتمان اجتماعی و از نوع صرفاً کیفی می باشد و پس از نگاشتن تحلیل در اخبار مد نظر از این تحلیل ها نتایج حاصل استخراج شده است .نتایج نشان می دهد که در کل شبکه خبر رویکردی حمایتی از این جنبش های ...

دولت تیموریان در اواخر قرن هشتم هجری با تاج گذاری تیمور در سال 771 ه .ق بنیان گذارده شد، و در سال 912 ه .ق توسط محمد خان شیبانی حکومتشان از ایران برچیده شد و به هند انتقال یافت. یکی از شاخصه هایی که در روند سیاسی گری و سمت و سو دادن به رفتارهای حکومتگران تأثیرات عدیده دارد، عامل مذهب است در واقع سیاق فکری و زمینه های اجتماعی- اعتقادی که ریشه در دوره های قبل داشت، چون تشیع، تسنن، تصوف و ... موجب گردید، که شاهان تیموری در اتخاذ نوع سیاست و نحوه ی برخورد با این نیروها، سیاستی مت ...

تحقیق جامع و دقیق در منابع مذهبی و غیر مذهبی اهل سنت وسایر منابع فرق اسلامی به لحاظ تاریخی،رجالی،روایی وتفسیری به روشنی نشان می دهد، حسین حلاج فرزند منصور بن محمد حلاج یک شخصیت فلسفی و در عین حال یک صوفی بزرگ است.حسین در یک خانواده ایرانی در تور از توابع بیضاء شیراز به دنیا آمد و در اوان به همراه پدر در واسط رحل اقامت افکند. همزمان با ظهور جوانه های دین باوری در ذهنش به تصوف گرایش یافت،در میان متصوفه،در جستجوی خدای الحق و اتحاد الهی شهر به شهر کوچ نمود وسرانجام دریافت که آفتا ...