عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش تحت عنوان « تاثیر انقلاب اسلامی ایران و انقلاب شوروی بر سینما » به تاثیر انقلاب بر جنبه های گوناگون سینما در دو کشور می پردازد. در مقدمه این پژوهش بیان می شود که این تحقیق قصد مقایسه بین دو سینما را ندارد و تنها در جستجوی این نکته است که با توجه به تاثیر بنیادینی که انقلاب بر تمامی وجوه اجتماعی این دوکشور داشته است، سینما چه تاثیراتی از انقلاب پذیرفته است. آیا این تاثیرات مثبت بوده است و باعث شکوفایی این هنر شده است یا اینکه موانعی در مسیر رشد این هنر بوجود آورده ا ...

در پی ظهور و گسترش امواج اسلام گرایی و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران? در آسیای مرکزی نیز هرچند حاکمیت کمونیسم قرار داشت ولی شاهد بروز تحولات در تاثیر پذیری از این جریان بود ، پایان نظام دو قطبی و جنگ سرد این شرایط را مهیا تر ساخت. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان برنامه های نوسازی کمونیستی شرایط را برای فعالیت بنیادگرایان بهبود بخشید رهبران بازمانده از دوران کمونیسم که در پرتو تحولات جدید می کوشیدند قدرت خود را به نام رهبران حکومت های ملی حفظ کنند ? اسلام سیاسی را مهترین رق ...

منطقه ای که امروز به عنوان جمهوری آذربایجان شناخته می شود، مشتمل بر مناطق شمالی رود ارس است که در دوره حمله روسها از ایران جدا شد و به قلمرو روسیه تزاری پیوست. فقط این، به این معنی دلالت نمی کند که روابط این منطقه با ایران که قبلا یک زندگی مشترکی داشتند، قطع شد. ولی در عین حال، پس از انعقاد قرارداد "ترکمان چای"، آذربایجان تحت سلطه روسیه و بویژه در دوره شوروی و در زمینه ی سیاستهای ملی و مذهبی آنها یک مسیر متفاوتی طی خواهد می کرد. در میان سیاستهای ملی و مذهبی این دو دولتی که ا ...

سقوط اتحاد جماهیر شوروی و امپراتوری سیاسی و اقتصادی اش واقعه ای بسیار تاریخی، غیره منتظره، سریع و به لحاظ اقتصادی زیان بار بود. پس از گذشت بیش از دو دهه هنوز محققان بسیاری، چگونگی فروپاشی شوروی را مورد بحث قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی ریشه ها و دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از زمان نیکیتا خروشچف با تاکید بر نقش محوری اقتصاد بوده است. نتایج بررسی ها نشان میدهد، تنگناهای اقتصادی و بن بست مالی شوروی از دوران نیکتا خروشچف عامل اصلی اعلان پروستریکا و گلاسنوست از طرف گورباچ ...