عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 435

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاست خارجی از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا اهداف تعیین شده برای یک کشور همراه با استراتژی های اتخاذ شده برای نیل به آن اهداف را در برمی گیرد.سیاست خارجی موفق موجب اعتلای یک جامعه وکشور وبالعکس سیاست خارجی ناموفق موجب افول وحتی نابودی آن گردد.سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موضوعی پیچیده است و چنانچه از زاویه مناسب به آن نگریسته نشودموضوع به کلی مبهم خواهد بود.جمهوری اسلامی ایران کشوری است باملاحظات ملی و(صرفاً مربوط به سرزمین ایران )و فراملی (عمدتاً مربوط به سرزمین اسلام) ...

تحلیلگران همواره در بررسی تهدیدات دولت و نیروهای اجتماعی پاکستان علیه امنیت ملی ایران، دیدگاهی حداقلی داشته و صرفاً به تبیین تهدیدات خاصی از حوزه دولت یا جامعه این کشور بدون توجه به منشأ تهدیدات مزبور بسنده نموده‌اند. توضیح آن که؛ صاحبنظران تهدیدات منبعث از نیروهای اجتماعی پاکستان را از تهدیدات دولت این کشور منفک و خارج از اراده دولت پاکستان تحلیل می‌نمایند. اما در پژوهش پیش‌‌رو، نویسنده ضمن درنظرداشت پیجیدگی‌های خاص محیط اجتماعی و سیاسی پاکستان بر این باور است که اوج تهدیدات ...

جمهوری خود مختار نخجوان‌، بخش برونگان کشورآذربایجان است که با ارمنستان‌، ترکیه و ایران همسایه می‌باشد‌. مرز ارمنستان با نخجوان به دلیل منازعه جمهوری آذربایجان با ارمنستان مسدود می‌باشد ‌. مرز ترکیه نیز به دلیل محدود بودن و نداشتن امکانات پایانه ای و همچنین عدم ارتباط زمینی این کشور با خاک اصلی‌، قابلیت لازم برای توسعه روابط بیش از حد فعلی را ندارد‌. پس ویژگی مهم جغرافیایی این جمهوری خودمختار‌، موقعیت و همسایگی آن نسبت به ایران می باشد‌. اولانخجوان از نظر جغرافیایی با خاک اصلی ...

سیاست خارجی فرانسه در دوره شیراک به دلیل شرایط بین‌المللی در دهه 90 و در پیش‌گرفتن سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا موجب افزایش تنش بی‌سابقه‌ای میان دو کشور شد، به‌گونه‌ای که در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003، فرانسه آشکارا به مخالفت با آن پرداخت. اما به علت تبعات و هزینه‌های سنگینی که این مخالفت برای فرانسه درپی‌داشت، مجبور به تنش‌زدایی با آمریکا و پیروی از الگوی همراهی مصلحتی با این کشور (2007 ـ 2004) شد. رویکرد جدید فرانسه در دوره سارکوزی در قبال ایران، متأثر از عو ...

در دنیای امروزکشورهای مختلف در سیاست خارجی خود با بهره گیری از ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و انرژی ملی و در چارچوب دیپلماسی انرژی، راهبرد نوین رشد و توسعه اقتصادی و تامین منافع و امنیت ملی را در پیش گرفته اند.اما جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی منحصر به فرد در خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس و با وجود برخورداری از منابع غنی هیروکربنی ، موقعیت‌ها و نقاط قوت مناسب در عرصهی بهره‌گیری از ابزار انرژی در جهت حضور موثر در معادلات بین‌الملل انرژی، هنوز به ...

بررسی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ نرم در فضای سایبری از دیدگاه صاحب نظران و با اهداف ذیل: کسب دیدگاه صاحب نظران و فعالان حوزه جنگ نرم در خصوص راهبردهای ایران در مقابله با جنگ نرم سایبری، تببین ابعاد و زمینه های جنگ نرم سایبری ، بررسی وضعیت امکانات و ابزارهای ایران در قبال تهدیدات سایبری علیه کشور و نقش دستگاه ها و نهادهای مختلف در این راستا انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده شده در این پژوهش، پیمایشی و از طریق پرسشنامه (تکنیک گردآوری اطلاعات) است، جام ...

نهضت آزادی از گروه هایی است که پس از کودتای 28 مرداد1332 ایجاد شد و به عنوان یک سازمان سیاسی در مبارزه پارلمانتاریستی با رژیم شاه ظاهر شد. موسس این سازمان که مهندس مهدی بازرگان بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی به ریاست دولت موقت برگزیده شد اما به دلیل ناتوانی در اداره کشور انقلابی، تساهل در برابر غرب و عوامل رژیم سابق و نداشتن نگاه انقلابی از صحنه سیاست ایران کناره گیری نمود. روش تحقیق در در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است.روش جمع آوری اطلاعات نیز به شیوه کتاب ...

اين پژوهش به بررسي تطبيقي اقدامات و عملکرد دو کشور ايالات متحده و جمهوري اسلامي ايران در افغانستان پس از حادثه 11سپتامبر مي پردازد.از آنجا که حادثه 11سپتامبر2001 سرآغاز فصل جديدي از تحولات و تغييرات را در عرصه جهاني به طوراعم و در منطقه خاورميانه به طوراخص کشورافغانستان را در بر داشته است طبعاً پيامدهايي را براي امنيت ومنافع ملي دوکشور ايالات متحده آمريکا و جمهوري اسلامي ايران داشته است. حادثه 11سپتامبر سبب شد منافع« مرکزي ترين »و«پيراموني ترين» کشورهاي جهان به هم پيوند بخور ...

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از سویی منافع منطقه‌ای آمریکا و از سویی منافع حیاتی‌اش در ایران به چالش کشیده شد، زیرا رشد اسلام و اندیشه انقلاب اسلامی، رژیم‌های وابسته به غرب را متزلزل ساخت، بنابراین آمریکا ایران را به مثابه دشمن بزرگ خود در منطقه و جهان تلقی کرد و درصدد مهار و کنترل آن بر آمد، در این میان آمریکا پس از ناکامی در به ‌کار-گیری ابزارهای سخت‌افزاری و دخالت‌های سیاسی و نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، به ابزار نرم‌افزاری در این زمینه روی آورده، چون امروزه با کو ...