عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع اصلی این تحقیق، سیر تحول گفتمان جمهوری‌خواهی در ایران پس از انقلاب اسلامی می‌باشد و از کلمات کلیدی تحول، گفتمان، گفتمان جمهوری‌خواهی، نظام جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شده است. در واقع، جمهوری شکلی از حکومت است که اختیار اداره‌ی کشور را به مردم واگذار می‌کند. این مفهوم از دوران قاجار در ایران مطرح گشت و پس از انقلاب اسلامی، به گفتمان غالب تبدیل شد. آنچه که ذهن پژوهش‌گر را به خود مشغول داشته این امر است که این گفتمان پس از انقلاب اسلامی دارای چه مولفه‌هایی است و این‌که طی ...

جهان امروز، از یک سو بطور روزافزونی در جهت پیچیدگی سازمانی گام برمی‌دارد و از سوی دیگر مناسبات میان کشورها هر روز گسترده‌تر می‌شود. در چنین شرایطی کمتر کشوری می‌تواند خود را از روند تحولات و فعالیتهای جهانی بر کنار بداند. در این میان، آنچه بیش از هر چیز کشورها را در ارتباط با یکدیگر قرار می دهد بازرگانی بین‌الملی است . ضرورتهای عصر جدید، همه جوامع را به فعالیت در صحنه بازرگانی کشانده است . تجارت در کشور ما تاریخ و سابقه‌ای بسیار طولانی و دیرینه دارد. موقعیت مناسب جغرافیایی، ق ...

در فصل اول ابعاد جغرافیایی، سیاسی و حقوقی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفته است . ماهیت دریاچه یا دریای خزر و تاریخچهء اسم‌گذاری آن مورد بررسی قرار گرفته است . اهمیت ژئوپلیتیکی دریای خزر از لحاظ کشتیرانی و اقتصادی و منابع و ذخایر دریایی شامل نفت و گاز و آبزیان بررسی شده است . در قسمتی دیگر از فصل اول به رژیم حقوقی دریای خزر در دوران روسیه تزاری و اتحاد شوروی اشاره شده و نهایتا دیدگاههای دول حوزهء دریای خزر دربارهء تعیین رژیم حقوقی و چگونگی استفاده از منابع آن مورد تجزیه و تحلیل ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران در میزان مشارکت نخبگان( دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز)در انتخابات ریاست جمهوری سال1392 است. در این تحقیق از نظریه تاثیر رسانه در انتخابات و نظریه استفاده و رضامندی استفاده شده است. متغیر مستقل نقش شیکه یک سیما و متغیر وابسته مشارکت مردم(نخبگان) است. روش تحقیق پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. نمونه‌گیری به صورت تمام شمار در دسترس بوده و اعتبار پرسشنامه اعتبار ...

هدف از پژوهش حاضر با توجه به فقدان بررسی علمی و دقیق در خصوص متغیرهای دخیل در روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان، بررسی متغیرهای تاثیرگذار و تعیین میزان نقش مهمترین آنها، به ویژه نقش آمریکا به عنوان یک متغیر فرامنطقه‌ای دخیل در این پژوهش می‌باشد. ...

در مجموع می‌توان گفت با توجه به نقش روزافزون مسائل اقتصادی در روابط دولتها، پیوندهای تاریخی و سوابق مشترک به تنهایی برای تبیین و توضیح وقایع و تحولات روابط میان ایران و آذربایجان کافی نیستند، بایستی مفاهیم و مسائلی چون منافع متقابل اقتصادی مراودات تجاری و زمینه‌های همکاریهای اقتصادی دوجانبه و چندجانبه را درنظر داشت ، بدون در نظر گرفتن این مقوله‌ها، عوامل مشترک تاریخی به تنهایی قادر نخواهد بود تبیین معقولانه‌ای از سیستم حاکم بر روابط دو کشور ارائه دهند، اساسا فرضیه ما هم این ب ...

چکیده ندارد.

ناحیهء قره‌باغ کوهستانی در ترکیب جمهوری آذربایجان قرار دارد. این جمهوری در سال 1991 میلادی موفق شد تا بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی استقلال خود را به دست آورد. اما قبل از اینکه آذربایجان مستقل شود به تدریج از سال 1987 میلادی با آشوبهای قومی اقلیت ارمنی خویش در ناحیه خودمختار قره‌باغ مواجه شد. دامنه این آشوبها به تدریج افزایش یافت و تبدیل به بحران خونینی میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان گردید. ارامنه قره‌باغ با بهره‌مندی از فضای ملتهب استقلال‌خواهی در سراسر جمهوریهای در حال اس ...

چکیده ندارد.