عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنچه در این پایان‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است تاثیر محل قرارگرفتن جمله عنوانی در متون فنی به زبان انگلیسی بر توانایی درک مطلب زبان‌آموزان انگلیسی با اهداف علمی و فنی با مهارتهای زبانی متفاوت می‌باشد. جهت دستیابی به این هدف 482 دانشجوی رشته‌های مختلف علمی و فنی از دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه آزاد بروجرد به صورت تصادفی انتخاب و براساس نمرهء "آزمون جامع زبان انگلیسی" به سه گروه تقسیم شدند. دانشجویانی که نمره آزمون آنها نیم انحراف معیار بالاتر از میانگین بوده گروه بالا، ...