عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 248

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قرن بیستم شاهد پدیده سالخوردگی جمعیت در کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است . اگر چه کشورهای در حال توسعه تاکنون به دلیل رشد بالای جمعیت و نیز جوان بودن جمعیت با مشکل سالخوردگی جمعیت روبرو نبوده‌اند ولی پیش‌بینی می‌شود که در دهه‌های آینده شمار افراد سالمند در این کشورها از کشورهای توسعه یافته پیشی گیرد. فرایند کاهش موالید و مرگ و میر ساختار سنی جمعیت را به سوی یک جمعیت سالخورده سوق خواهد داد. در میان مسائل و عوارض زیادی که سالخوردگی جمعیت در جامعه ایجاد می‌کند مسئله تام ...

دانش جمعیت شناسی از دیرباز اهداف و کارکردهای متنوعی داشته است. در شرایط کنونی توجه به تحرکات جمعیتی و انواع ویژگی های جمعیتی اهمیت خاصی پیدا کرده است. جمعیت شناسی نوین به تجزیه و تحلیل های کمی و کیفی جمعیت های مجازی و انواع تحرکات و تغییرات جمعیتی در این محیطها علاقمند است زیرا چند سالی می شود که در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی کاربران و طرفداران زیادی پیدا کرده است و کاربران ایرانی نیز استقبال گسترده‏ای از شبکه‏های اجتماعی کرده‏اند و آمارها نشان می‏دهد که برخی از این شبکه‏ها ...

در این تحقیق ابتدا تعداد افراد در "خانوارهای موسسه ای" ، ساختار جمعیتی آنان و نیز نحوه توزیع آنان در مناطق مختلف کشور در هر یک از سرشماری های عمومی (از سال 1345 تا سال 1385) مطالعه و بررسی شده و سپس روند تغییرات ایجاد شده در ویژگی های جمعیتی این خانوارها طی دهه های متوالی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است . یافته های تحقیق حاکی از آن است که تعداد "جمعیت موسسه ای" کشور طی سال های 85-1345، 7 برابر گردیده و بیشترین میزان این روند افزایشی در جمعیت گروه های کودکان، جوانان 2 ...

در طرح اندازه‌گیری رشد جمعیت ، میزان دقیق رشد جمعیت کشور و در 5 گروه از استانهای کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی تعیین خواهد شد. بدیهی است در این طرح علاوه بر میزان رشد جمعیت می‌توان میزانهای باروری و مرگ و میر را به تفکیک سن محدود شود. ...
نمایه ها:
جمعیت | 
1376-1379 | 

علم جمعیت شناسی در عصر حاضر و دستاودرهای آن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر در زندگی شهری و برنامه ریزی ابعاد مختلف زندگی شهری است.یکی از عوامل موثر بر کاهش جمعیت و مرگ و میر به ویژه در کشورهای در حال گذار، استفاده از وسایل نقلیه و لاجرم افزایش تصادفات و مرگ و میرهای جاده ای و شهری است. سازمان بهداشت جهانی علل تصادف‌های جاده ای را 100 عامل شناخته و پیش بینی کرده است مصدومیت ها و جراحات ناشی از تصادفات بین سال‌های 2000 تا 2020 در حدود 65 درصد افزایش یابد. لازمه زندگی شهری، جمعیت شنا ...

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل جمعیت شناختی تاثیر اشتغال بر دیرکرد باروری زنان شاغل در مناطق مرکزی شهر تهران می باشد .در این مقال اشتغال زنان از جنبه های مختلف هم چون اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی بررسی شده است . جهت فرموله کردن موضوع و تدوین فرضیات از مطالعات نظری در حوزه های جامعه شناسی و جمعیت شناسی از جمله نظریه های جمعیتی باروری و طرفداران و مخالفان آن، نظریه های اقتصادی – اجتماعی همچون تئوری های نابرابری جنسیتی بازار کار و تبیین دیدگاهها با توجه به مدلهای لیبنشتای ...

هدف از این پژوهش مقایسه «سبک زندگی» افراد با تأکید بر عوامل جمعیتی نظیر: سن و جنس و تحصیلات و شغل و تعداد افراد خانوار و قومیت می باشد. همچنین برای سنجش مفهوم سبک زندگی، پس از بررسی ادبیات تجربی و نظری تحقیق، از دو شاخص" مصرف فرهنگی" و "نحوه گذران اوقات فراغت" استفاده و مورد تعریف عملیاتی قرار گرفت تا بتوان از طریق سنجش آنها به میزان تفاوت ها و تشابه های میان سبک زندگی شهروندان مناطق 2و 19 شهر تهران دست یافت. با توجه به مبانی نظری مطروحه و دیدگاه پیر بوردیو در کتابش با عنوان ...

هدف کلی این تحقیق بررسی موانع جمع آوری-پالایش-خالص سازی و انتشار آمارهای جمعیتی ایران در ده سال اخیر(90-80)با تاکید بر دیدگاه کارشناسان در بخش ها و مراکز آماری دستگاه های اجرایی بوده است.برای سنجش عوامل فوق پس از بررسی سوابق تجربی و ادبیات نظری تحقیق-موانع فرهنگی و مردم شناختی و عدم آگاهی پاسخگویان جهت سنجش موانع برون ساختاری و همچنین نقایص و مشکلات سازمانی و رسمی جمعیت شناسی جهت سنجش موانع درون ساختاری استخراج و مورد تعریف عملیاتی قرار گرفت تا بتوان از طریق سنجش آن ها به مهم ...

تحقیق حاضر با این سوال آغاز گردید که کاهش مرگ‌ومیر کشور در جریان گذار جمعیتی چه نیرومحرکه‌ای در پی دارد و اثر آن بر سالخوردگی جمعیت چگونه است؟ به عبارت دیگر اگر تغییرات باروری ایران در اواخر دهه 1350 و دهه 1360 شمسی نیرومحرکه جمعیتی‌ای در اواخر دهه 1380 و دهه 1390 تولید کرده است، تغییرات مرگ ومیر چه نیرومحرکه‌ای ایجاد می‌کند؟ و در ادامه از آنجا که اثر نیرومحرکه ناشی از کاهش باروری باعث سالخورده‌تر شدن جمعیت است این سوال مطرح می‌شود که آیا نیرومحرکه تغییرات مرگ‌ومیر هم به سالخ ...