عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1196

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که: -1 92 درصد پاسخگویان با این نظر که زیاد بودن جمعیت یکی از مشکلات کشور ماست موافقند -2 نیمی از پاسخگویان مهمترین علت ازدیاد جمعیت را پایین بودن سطح فرهنگ مردم و فقر و بی‌سوادی آنها می‌دانند -3 83 درصد پاسخگویان 1 تا 2 بچه را برای هر خانواده مناسب دانسته‌اند و تنها 3 درصد به 5 فرزند و بیشتر اشاره کرده‌اند -4 23 درصد بروز بحران اقتصادی و وابستگی کشور، 20 درصد کمبود منابع، 17 درصد فقر و گرسنگی و بیکاری را از پیامدهای افزایش جمعیت عنوان کرد ...

جمعیت‌زدایی و تخلیه روستاهای مناطق کویری مهمترین معضل جامعه روستایی استع یافته‌های این طرح نمایانگر تخلیه سریع نقاط روستایی در دهه‌های اخیر است بطوریکه روستاهایی که در طبقه جمعیت کمتر از 100 نفر قرار دارند در معرض جمعیت‌زدایی شدید ناشی از مهاجرتهای روستایی می‌باشند در این طرح جمعیت بیش از 20 درصد نقاط روستایی شهرستن بیرجند در دوره زمانی 1335-75 مورد توجه قرار گرفته است . ...

بررسی الگوی فضایی زیست جمعیت درکشور نشان می دهد که جمعیت ایران از سه جامعه شهری،روستایی وعشایری تشکیل شده وبه صورت یکسان وهمگن درمقیاس سرزمینی پراکنده نشده اند بطوریکه هر چه ازطرف شمال به جنوب واز غرب به مرکزوشرق ایران حرکت شود،ازتراکم وانباشت جمعیت کاسته می شود. دراین صورت عوامل محیطی،اجتماعی،اقتصادی،جمعیتی وسیاستهای ملی در الگوی توزیع وتراکم جمعیت در سطح ملی وناحیه ای موثر می باشند همچنین رشد اقتصاد سرمایه داری،اصلاحات ارضی ووابستگی شدیدکشوربه درآمدهای نفتی(که جایگزین درآم ...

این طرح به مطالعه و تجزیه و تحلیل روند تحولات جمعیت در غرب گیلان از دیدگاه جغرافیای جمعیت در مقیاس شهرستانهای آستارا و تالش مشتمل بر 15 دهستان، بیش از 600 نقطه روستایی و 5 نقطه شهری پرداخت . همچنین بررسی نقش افزایش و یا کاهش جمعیت در فاصله سالهای 1335 تا 1375 برتعداد، توزیع و تراکم جمعیت ، ترکیب جنسی و سنی، ساختمان شغلی، شهرنشینی و روستانشینی و سواد نیز در نظر گرفته شدند. ارزیابی سیاستهای جمعیتی از ابتدای دوره مطالعه تا سال 1375 به ویژه از سال 1368 تاکنون که در رش ...

موضوع این نوشتار " جمعیت ، اشتغال و توزیع درآمد (با تکیه بر ایران) " می‌باشد. هدف ما دراین تحقیق بدست آوردن اطلاعات دقیقی از روند تحولات جمعیت ، اشتغال و توزیع درآمد در ایران است . همچنین دراین بررسی ضمن توجه به روابط میان مقولات مورد بحث ،تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی حاکم بر جامعه بر تحولات جمعیت ، اشتغال و چگونگی توزیع درآمد مورد مطالعه قرار گرفته است . به منظور بیان نظری موضوعات مربوط به جمعیت ، اشتغال و توزیع درآمد، دیدگاهها و الگوهای مختلفی که درزم ...

در چند سال اخیر، همگام با تغییرات به وجود آمده در ساختار و ترکیب جمعیت ایران، مباحث مختلفی در مورد تعداد و ساختار جمعیت کشور و آینده‌ی آن مطرح شده و توجه دولتمردان، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و نیز اذهان عمومی را به سوی جمعیت و ویژگی‌های آن جلب نموده است. این پژوهش سعی بر این است تا با تکیه بر اطلاعات گذشته‌نگر و بررسی ساختار سنی و جنسی جمعیت و استفاده از نتایج سرشماری و ... جمعیت کشور تا سال 1425 شمسی پیش‌بینی شود. نرم‌افزار مورد استفاده برای این پیش‌بینی، اسپکتروم است. نتایج ب ...

دستيابي به رشد اقتصادي از اهداف مهم علم اقتصاد است. در اين راستا بررسي ماهيت، علل و موانع رشد داراي اهميت خاصي مي‌باشد. با توجه به اينكه تغييرات جمعيت اثرات بالقوه وسيعي در بسياري از جنبه‌هاي زندگي بشري نظير ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، بازارها، آموزش و نظاير آن دارد، از اين رو يافتن رابطه‌اي بين جمعيت و رشد اقتصادي مي‌تواند نقش مهمي در برنامه‌ريزي‌هاي اساسي كشورها ايفا كند. اين مطالعه روند تكاملي الگوهاي اصلي پيشنهاد شده در زمينه رشد جمعيت توسط اقتصاد‌دانان را دنبال مي‌كند. پ ...

در این پایان‌نامه آثار انتقال ساختار سنی جمعیت ایران، بر رشد اقتصادی ایران بررسی شد. از اینرو، مطالعه و برآورد تأثیرات اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت در ایران به عنوان هدف اصلی تعیین شد. جامعه‌ی آماری تحقیق، کشور ایران میباشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از سایت‌ها، کتابخانه و منابع آماری مکتوب و غیر مکتوب استفاده شد، لذا این تحقیق جزء تحقیقات اسنادی قرار دارد. به منظور جمع‌آوری آمار و اطلاعات، از گزارشات اقتصادی و ترازنامه‌های بانک مرکزی، داده‌های بانک مرکزی، سالنامه‌های آماری ...

هدف از این پروژه عبارت بود از تعیین میزان رشد جمعیت در ایران و پیش‌بینی روند کاهش آن ، همچنین تعیین جعیت کشور در سال 1400 و بررسی آن نقاط روستایی که از مرز جمعیتی 10 هزار نفر خواهند گذشت و به جمعیت شهری افزوده خواهند شد. نتایج این مطالعات در 35 جلد گزارش به شرح زیر تدوین شده است : 1 - بازسازی اطلاعات جمعیت 24 استان (24 جلد) 2 - بازسازی اطلاعاتی جمعیتی کل کشور (1 جلد) 3 - باروری (1 جلد) 4 - مرگ و میر (1 جلد) 5 - مهاجرت (1 جلد) 6 - پیش‌بینی‌ها (6 جلد) 7 - هماهنگی خانوار و مسکن ...
نمایه ها:
ایران | 
جمعیت |