عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در چند سال اخیر، همگام با تغییرات به وجود آمده در ساختار و ترکیب جمعیت ایران، مباحث مختلفی در مورد تعداد و ساختار جمعیت کشور و آینده‌ی آن مطرح شده و توجه دولتمردان، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و نیز اذهان عمومی را به سوی جمعیت و ویژگی‌های آن جلب نموده است. این پژوهش سعی بر این است تا با تکیه بر اطلاعات گذشته‌نگر و بررسی ساختار سنی و جنسی جمعیت و استفاده از نتایج سرشماری و ... جمعیت کشور تا سال 1425 شمسی پیش‌بینی شود. نرم‌افزار مورد استفاده برای این پیش‌بینی، اسپکتروم است. نتایج ب ...

سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و نیز نقشه جامع علمی کشور بر جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری ایران در سطح منطقه تأکید دارند که در این میان سهم کمی و کیفی سرمایه انسانی در رشد علمی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط تحولات جمعیتی کشور در چند دهه اخیر و روند کمی جمعیت دانشجویی کشور است. در مطالعه حاضر، ضمن ترسیم روند توسعه نظام آموزش عالی کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی، چشم‌انداز آینده تغییرات تعداد متقاضیان آموزش عالی و تعداد دانشجویان به تفکی ...

در این پایان‌نامه آثار انتقال ساختار سنی جمعیت ایران، بر رشد اقتصادی ایران بررسی شد. از اینرو، مطالعه و برآورد تأثیرات اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت در ایران به عنوان هدف اصلی تعیین شد. جامعه‌ی آماری تحقیق، کشور ایران میباشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از سایت‌ها، کتابخانه و منابع آماری مکتوب و غیر مکتوب استفاده شد، لذا این تحقیق جزء تحقیقات اسنادی قرار دارد. به منظور جمع‌آوری آمار و اطلاعات، از گزارشات اقتصادی و ترازنامه‌های بانک مرکزی، داده‌های بانک مرکزی، سالنامه‌های آماری ...

در مطالعه حاضر، برخی از نتایج اقتصادی سالمندی را با استفاده از یک مدل تعادل عمومی نسل‌های همپوش، معروف به مدل اوئرباخ- کوتلیکف، با تصمیمات بازنشستگی درون‌زا، بررسی خواهیم کرد.در طی دهه‌های آتی، تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی اغلب کشور‌ها، شامل ایران صورت خواهد گرفت. تا پایان دهه 2050، نسبت افراد سالمند تقریبا به یک سوم کل جمعیت ایران خواهد رسید. این تغییرات سریع می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد.در این پایان‌نامه، رفتار اقتصاد را زمانی که سالمندی جمعیت در نت ...

ترک محل اقامت به خاطر دستیابی به شغل و یا شغل بهتر در مکان جغرافیایی و اجتماعی دیگر ، مهمترین علل جابجایی جمعیت‌های انسانی در زمان حاضر است که مهاجرت از شهرهای کوچک یکی از اساسی‌ترین مسائلی است که کشورهای جهان سوم با آن روبرو هستند. این نوع مهاجرت‌ها نشان‌دهنده پیامد عدم تعادل در مجموعه سکونتگاههای شهری و سطوح نابرابر توسعه در جوامع شهری است. شهر میانه علی رغم پتانسیل‌ها و برخوردار از سطح امکانات و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، به عنوان شهر مهاجرفرست عمل می‌نماید. پژوهش حاض ...

بزرگ‌ترین ثابت عصر مدرن، تغییر است. درگذشته سرعت تغییرات در محیط کم بوده است، بنابراین تحلیل شرایط محیطی مبنای مناسبی برای طراحی و برنامه‌ریزی کاربردی در چند سال آینده محسوب می‌شد. امروزه شرایط بسیار ناپایدار می‌باشد و دیگر پدیده‌های امروزی را بر پایه تجربیات گذشته نمی‌توان مدیریت کرد. پدیده‌ها نیز بسیار پیچیده و دارای چندین بعد می‌باشند. جوامع امروزی باید نگرش گسترده و همه جانبه داشته باشند و برای تغییر، آمادگی لازم را داشته باشند. پویایی‌شناسی سیستم‌ها روش مدل‌سازی دقیقی اس ...

فون کنه‌های شکارگر باغ های ارگانیک و غیرارگانیک درختان میوه منطقه همدان در طی سال‌های 88-1387 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌ها از شاخ و برگ درختان میوه، بوته ها و خاک باغ های منطقه جمع‌آوری شدند. در این بررسی 12 خانواده، 17 جنس و 21 گونه جمع‌آوری و شناسایی گردید. مراحل لارو، نر و پوره سن یک گونه Eupalopsellus hamedaniensis Khanhani & Ueckermann, 2007 برای اولین بار در دنیا توصیف گردید. گونه‌ای که با علامت ستاره مشخص شده برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. اسامی خانواده، جنس ...

پدیده نخست‌شهری، به معنای تمرکزِ بخش عمده جمعیت و فعالیتها در کلانشهر یا منطقه کلانشهری اصلی در یک کشور، پدیده‌ای است که در ساختار فضایی برخی کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه مشهود است. چنین ساختار فضایی که محصول دوره رشد شتابان شهرنشینی یا همان انقلاب شهری می باشد، مزایا و مشکلات خاص خود را به همراه دارد. برخی نظریات، تاثیر مثبت و حیاتی کلانشهرها بر پیشبرد روند توسعه را مورد توجه قرار داده‌اند؛ اما برخی نظریات نیز بر مشکلات ناشی از رشد نامتوازن کلانشهرها در ساختار فضایی کش ...

ماتریکس‌متالوپروتئینازها MMPs)) پروتئین‌های واجد روی می‌باشند که فاکتورهای رشد، پروتئین‌های اتصالی فاکتورهای‌رشد و پروتئین‌های سطح سلولی را پردازش می‌کنند. آن‌ها همچنین اجزای ماتریکس خارج‌سلولی را تجزیه نموده و بنابراین نقش اصلی در تغییرات بافتی مرتبط با فرآیندهای پاتولوژیک مختلف مثل رشد، تهاجم، و متاستاز سرطان دارند. ماتریکس‌متالوپروتئیناز9 یک عضو از خانوادهMMP می باشد که همچنین به عنوان ژلاتیناز B یا کلاژناز تیپ IV (92 کیلودالتونی) شناخته شده است. MMP9 با آزادسازی فاکتورها ...