عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 122

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جمعیت شناسان آغاز دوران سالخوردگی را از روی گروه های سنی بزرگ تعیین می کنند.آنان اصلاحاتی مانند: سالمند، سالخورده، مسن، و کهن سال و نظایر آن را در مورد کسانی بکار می برند که شصت سال یا بیشتر از سن آنان گذشته باشد. معمولاً اگر بیش از دوازده درصد کل جمعیت شصت و بالاتر ویا بیش از ده درصد کل جمعیت شصت و پنج سال و بالاتر باشد جمعیت سالخورده تلقی می شود.تأثیر ساختار سنی جمعیّت در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... در جامعه بر کسی پوشیده نیست. موالید، مرگ و میر و مهاجرت ها بر ...

در این تحقیق، اثر دما روی جنبه‌های مختلفی از پارامترهای زیستی، دموگرافی و رفتاری شته روسی گندم، Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hemiptera: Aphididae) و زنبور پارازیتوئید آن Diaeretiella rapae (M’Intosh) (Hymenoptera: Braconidae) بررسی شد. بر اساس نتایج حاصله، دوره رشد و نمو پیش از بلوغ شته D. noxia از 0/248±21/1 روز در دمای 10 درجه سلسیوس تا 0/066±6/71 روز در دمای 25 درجه سلسیوس متغیر بود. این دوره با افزایش دما به 30 درجه سلسیوس به 0/141±8/64 روز افزایش داشت و در دمای 32/5 درجه ...

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین تعداد مطلوب فرزندان زوج های جوان شهر تهران با تعداد فرزندان والدین آنها است. یک فرضیه کلی و چند فرضیه جزئی در این پژوهش مطرح شده است. جامعه آماری انتخاب شده تعداد 240 نفر افراد متاهل ساکن در 2 منطقه تهران شامل مناطق 7 و 20 (بصورت برابر) می باشد که به روش تلفیقی نمونه گیری خوشه ای و طبقه بندی نامتناسب انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، بصورت ارائه پرسشنامه به پرسشگران و شامل سئوالاتی در زمینه وضعیت فردی، اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی و ...

علم جمعیت شناسی در عصر حاضر و دستاودرهای آن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر در زندگی شهری و برنامه ریزی ابعاد مختلف زندگی شهری است.یکی از عوامل موثر بر کاهش جمعیت و مرگ و میر به ویژه در کشورهای در حال گذار، استفاده از وسایل نقلیه و لاجرم افزایش تصادفات و مرگ و میرهای جاده ای و شهری است. سازمان بهداشت جهانی علل تصادف‌های جاده ای را 100 عامل شناخته و پیش بینی کرده است مصدومیت ها و جراحات ناشی از تصادفات بین سال‌های 2000 تا 2020 در حدود 65 درصد افزایش یابد. لازمه زندگی شهری، جمعیت شنا ...

هدف از این پژوهش مقایسه «سبک زندگی» افراد با تأکید بر عوامل جمعیتی نظیر: سن و جنس و تحصیلات و شغل و تعداد افراد خانوار و قومیت می باشد. همچنین برای سنجش مفهوم سبک زندگی، پس از بررسی ادبیات تجربی و نظری تحقیق، از دو شاخص" مصرف فرهنگی" و "نحوه گذران اوقات فراغت" استفاده و مورد تعریف عملیاتی قرار گرفت تا بتوان از طریق سنجش آنها به میزان تفاوت ها و تشابه های میان سبک زندگی شهروندان مناطق 2و 19 شهر تهران دست یافت. با توجه به مبانی نظری مطروحه و دیدگاه پیر بوردیو در کتابش با عنوان ...

هدف کلی این تحقیق بررسی موانع جمع آوری-پالایش-خالص سازی و انتشار آمارهای جمعیتی ایران در ده سال اخیر(90-80)با تاکید بر دیدگاه کارشناسان در بخش ها و مراکز آماری دستگاه های اجرایی بوده است.برای سنجش عوامل فوق پس از بررسی سوابق تجربی و ادبیات نظری تحقیق-موانع فرهنگی و مردم شناختی و عدم آگاهی پاسخگویان جهت سنجش موانع برون ساختاری و همچنین نقایص و مشکلات سازمانی و رسمی جمعیت شناسی جهت سنجش موانع درون ساختاری استخراج و مورد تعریف عملیاتی قرار گرفت تا بتوان از طریق سنجش آن ها به مهم ...

شیعه‌شناسی به رشته‌ای اطلاق می‌شود که از مجموعه‌ی مسائل به هم ‌بافته‌ی یک جمعیت مذهبی به نام شیعه بحث می‌کند. از نحوه‌ی پیدایش و شکل‌گیری آن در تاریخ اسلام، از چگونگی بسط و گسترش آن در میان اقوام مختلف عرب و عجم، از شاخه‌ها و نحله‌ها، رهبران و دانشمندان، منابع و متون، معارف و دانش‌ها، آموزه‌ها، آیین‌ها، اصول عقیدتی، نقش تاریخی و تمدنی و نیز وضعیت فعلی شیعیان در جغرافیای مسکون. این رشته معرفتی بین رشته‌ای بوده و در میان دانش‌های الاهیات و علوم‌اجتماعی جای گرفته و این دو را به ...

تحقیق حاضر با این سوال آغاز گردید که کاهش مرگ‌ومیر کشور در جریان گذار جمعیتی چه نیرومحرکه‌ای در پی دارد و اثر آن بر سالخوردگی جمعیت چگونه است؟ به عبارت دیگر اگر تغییرات باروری ایران در اواخر دهه 1350 و دهه 1360 شمسی نیرومحرکه جمعیتی‌ای در اواخر دهه 1380 و دهه 1390 تولید کرده است، تغییرات مرگ ومیر چه نیرومحرکه‌ای ایجاد می‌کند؟ و در ادامه از آنجا که اثر نیرومحرکه ناشی از کاهش باروری باعث سالخورده‌تر شدن جمعیت است این سوال مطرح می‌شود که آیا نیرومحرکه تغییرات مرگ‌ومیر هم به سالخ ...

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل جمعیت شناختی عدم اشتغال بر دیرکرد باروری زنان شاغل در شهرستان آزادشهر می باشد .در این مقال اشتغال زنان از جنبه های مختلف هم چون اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی بررسی شده است . جهت فرموله کردن موضوع و تدوین فرضیات از مطالعات نظری در حوزه های جامعه شناسی و جمعیت شناسی از جمله نظریه های جمعیتی باروری و طرفداران و مخالفان آن، نظریه های اقتصادی – اجتماعی همچون تئوری های نابرابری جنسیتی بازار کار و تبیین دیدگاهها با توجه به مدلهای لیبنشتاین ،گری ب ...
نمایه ها:
تاخیر | 
زنان |