عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهداف انقلاب اسلامی برای نیل به استقلال فرهنگی، شناخت و بررسی آثار و دستاوردهای اندیشمندان مسلمان در هر رشته علمی ضرورری است . در این تحقیق سعی شده است ضمن معرفی اثار و فعالیت‌های علمی جغرافی‌دانان مسلمان موضوعاتی همچون: سیر تطور جغرافیا در بین مسلمانان، انگیزه، روش تحقیق، نگرش ، میزان اطلاعات جغرافیایی و تاثیر محتوای جغرافیای اسلامی بر دوران بعدی، به‌عنوان مقدمه‌ای بر شناخت کامل جغرافی‌دانان مسلمان مطالعه شود. ...