عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4746

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به کمبود کتب جغرافیا و ناشناخته بودن آنها این طبقه‌بندی می‌تواند روشنگر زمینه‌هائی که تاکنون در مورد آنها کار نشده است بوده باشد و در ارتقاء کیفیت علمی دانشگاهها و اساتید و دانشجویان این رشته و کلیه مراکزی که کار آنها به نوعی با جغرافیا به خصوص با کتابهای جغرافیائی ارتباط دارد موثر باشد، تا زمینه تدوین مبانی جغرافیا را فراهم آورده و میزان کارآئی این رشته را بالا ببرد. ...

یکی از مهم‌ترین ابزار محققان و پژوهشگران آگاهی از منابع و مآخذ مربوط به آن علم است . طالبان علم و محققان جوان رشته جغرافیا می‌توانند با مراجعه به کتاب‌شناسی حاضر با حجم وسیع از تالیفات جغرافیا آشنا شده و کتب مورد نیاز خود را برگزینند. در این کتاب‌شناسی علاوه بر معرفی و ارائه مشخصات کلیه کتاب‌های جغرافیایی تا سال 1365 به مندرجات کتاب نیز اشاره شده است ، علاوه بر آن ضمن طبقه‌بندی و موضوع‌بندی، منابع جمع‌آوری شده در بخش مربوط به خود، طبقه‌بندی موضوعی شده است ، که کمک زیادی به مر ...
نمایه ها:

یکی از مهم‌ترین ابزار محققان و پژوهشگران آگاهی از منابع ماخذ مربوط به آن علم است . طالبان علم و محققان جوان رشته جغرافیا می‌توانند با مراجعه به کتاب‌شناسی حاضر با حجم وسیعی از تالیفات جغرافیا آشنا شده و کتب مورد نیاز خود را برگزینند. در این کتاب‌شناسی علاوه بر معرفی و ارائه مشخصات کلیه کتاب‌های جغرافیایی تا سال 1365 به مندرجات کتاب نیز اشاره شده است ، علاوه بر آن ضمن طبقه‌بندی و موضوع‌بندی، منابع جمع‌آوری شده در بخش مربوط به خود، طبقه‌بندی موضوعی شده است ، که کمک زیادی به مرا ...
نمایه ها:

عللی نابسامانی در منطقه مورد مطالعه چیست ؟ دستیابی به پاسخ روشن در زمینه تنها در سایه مطالعات علمی دقیق امکان پذیر خواهد بود . فرض بر این است که عوامل متعددی اعم از طبیعی ، انسانی و نیز سیاستگذاریها و خط مشی های دولت در این زمینه موثر بوده و هست . طرح تحقیقی حاضر بر آنست که با بکارگیری روش علمی تاثیر هر کدام از عوامل فوق را بررسی و بعد از تجزیه و تحلیل علمی و منطقی در پی ارائه طرق بهبود شرایط موجود بر آید . محل مورد مطالعه دامنه های شمالی و جنوبی کوه میشو انتخاب گردیده و از ...

کیفیت زندگی نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی و محیطی مناطق است و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامه ریزی توسعه اجتماع به کار رود. در این تحقیق کیفیت زندگی در محلات کلانشهر تبریز با در نظر گرفتن شاخص های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی بررسی شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. به منظور ارزیابی کیفیت زندگی در محلات شهر تبریز از شاخص های عینی شامل 4 شاخص اصلی(جمعیتی، اجتماعی- اقتصادی- کالبدی،فضایی -زیست محیطی) استفاده خواهد شد.لذا توجه به کیفیت زندگی ...
نمایه ها:
محلات | 

چکیده مکان یکی ازعناصر اصلی هویت ساکنان آن است.انسان با شناخت مکان می‌تواند به بخشی‌از هویت خود نایل شود. یکی از علل سرگردانی انسان امروز نپرداختن به مفهوم مکان وبهرمند نشدن از هویت مکانی است. در واقع مکان جایی است که ما ادراکی‌عمیق از هستی‌و بودن‌خود بدست می‌آوریم. این مفهوم ارتباط ناگسستنی با لایه های دیگر وجود انسان دارد. بطوریکه می‌تواند فعالیتهای‌مشترک با دیگر همنوعان، درارتباط باطبیعت‌و یا درکنج محیط مصنوع او تظاهرکند، و بدین صورت انسان با لایه های دیگر وجود خود که به ...

گسترش و تعميم امكانات رفاهي براي كليه افراد جامعه بطوريكه همه افراد بطور يكسان آز آنها برخوردار شوند ، يكي از وظايف برنامه ريزان شهري است . علم جغرافيا مي تواند در زمينه مطالعه سيماي توزيع خصوصا مكان يابي فضاها و عناصر شهري ، كمك شاياني براي برنامه ريزان شهري باشد . در گذشته ، توليد با روش هاي ساده و ابتدايي انجام مي گرفت . بعلت جمعيت كم توليد كننده و مصرف كننده فاصله چنداني نداشتند . اما به مرور بين توليد كننده و مصرف كننده فاصله ايجاد شده و اين فاصله ، مشكلات زيادي را بهمر ...

چکیده ندارد.

یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی رسیدن به استقلال فرهنگی است . بنابراین بازیابی و تعمق در دستاوردهای اندیشمندانه مسلمان بسیار ضروری به نظر می‌رسید تا بتوانیم فرهنگ و دانش‌مان را بر پایه‌های استوار بنا سازیم. متاسفانه تاکنون در علم جغرافیا به هدف فوق توجهی نشده و آثار جغرافیدانان مسلمان تنها از دیدگاه تاریخی و ادبی بیشتر بررسی شده تا از دیدگاه علمی و جغرافیائی. ...