عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4746

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به کمبود کتب جغرافیا و ناشناخته بودن آنها این طبقه‌بندی می‌تواند روشنگر زمینه‌هائی که تاکنون در مورد آنها کار نشده است بوده باشد و در ارتقاء کیفیت علمی دانشگاهها و اساتید و دانشجویان این رشته و کلیه مراکزی که کار آنها به نوعی با جغرافیا به خصوص با کتابهای جغرافیائی ارتباط دارد موثر باشد، تا زمینه تدوین مبانی جغرافیا را فراهم آورده و میزان کارآئی این رشته را بالا ببرد. ...

یکی از مهم‌ترین ابزار محققان و پژوهشگران آگاهی از منابع و مآخذ مربوط به آن علم است . طالبان علم و محققان جوان رشته جغرافیا می‌توانند با مراجعه به کتاب‌شناسی حاضر با حجم وسیع از تالیفات جغرافیا آشنا شده و کتب مورد نیاز خود را برگزینند. در این کتاب‌شناسی علاوه بر معرفی و ارائه مشخصات کلیه کتاب‌های جغرافیایی تا سال 1365 به مندرجات کتاب نیز اشاره شده است ، علاوه بر آن ضمن طبقه‌بندی و موضوع‌بندی، منابع جمع‌آوری شده در بخش مربوط به خود، طبقه‌بندی موضوعی شده است ، که کمک زیادی به مر ...
نمایه ها:

یکی از مهم‌ترین ابزار محققان و پژوهشگران آگاهی از منابع ماخذ مربوط به آن علم است . طالبان علم و محققان جوان رشته جغرافیا می‌توانند با مراجعه به کتاب‌شناسی حاضر با حجم وسیعی از تالیفات جغرافیا آشنا شده و کتب مورد نیاز خود را برگزینند. در این کتاب‌شناسی علاوه بر معرفی و ارائه مشخصات کلیه کتاب‌های جغرافیایی تا سال 1365 به مندرجات کتاب نیز اشاره شده است ، علاوه بر آن ضمن طبقه‌بندی و موضوع‌بندی، منابع جمع‌آوری شده در بخش مربوط به خود، طبقه‌بندی موضوعی شده است ، که کمک زیادی به مرا ...
نمایه ها:

عللی نابسامانی در منطقه مورد مطالعه چیست ؟ دستیابی به پاسخ روشن در زمینه تنها در سایه مطالعات علمی دقیق امکان پذیر خواهد بود . فرض بر این است که عوامل متعددی اعم از طبیعی ، انسانی و نیز سیاستگذاریها و خط مشی های دولت در این زمینه موثر بوده و هست . طرح تحقیقی حاضر بر آنست که با بکارگیری روش علمی تاثیر هر کدام از عوامل فوق را بررسی و بعد از تجزیه و تحلیل علمی و منطقی در پی ارائه طرق بهبود شرایط موجود بر آید . محل مورد مطالعه دامنه های شمالی و جنوبی کوه میشو انتخاب گردیده و از ...

چکیده ندارد.

یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی رسیدن به استقلال فرهنگی است . بنابراین بازیابی و تعمق در دستاوردهای اندیشمندانه مسلمان بسیار ضروری به نظر می‌رسید تا بتوانیم فرهنگ و دانش‌مان را بر پایه‌های استوار بنا سازیم. متاسفانه تاکنون در علم جغرافیا به هدف فوق توجهی نشده و آثار جغرافیدانان مسلمان تنها از دیدگاه تاریخی و ادبی بیشتر بررسی شده تا از دیدگاه علمی و جغرافیائی. ...

جغرافیا به مثابه یکی از علوم کاربردی در راستای ارائه راه حل پیرامون مسائل ، اتخاذ تصیمیم و امر برنامه‌ریزی در زمینه‌های گوناگون مکانیکی صنعتی ، فرسایش ، کاربری ارضی طبقات ناگوارزیست محیطی ، بهره‌برداری بهینه از منابع و غیره موفق و فعال نبوده است . یکی از دلایل عمده این ناکامی ضعف محتوی کتب درسی میباشد ...

چکیده ندارد.

با توجه به اهداف انقلاب اسلامی برای نیل به استقلال فرهنگی، شناخت و بررسی آثار و دستاوردهای اندیشمندان مسلمان در هر رشته علمی ضرورری است . در این تحقیق سعی شده است ضمن معرفی اثار و فعالیت‌های علمی جغرافی‌دانان مسلمان موضوعاتی همچون: سیر تطور جغرافیا در بین مسلمانان، انگیزه، روش تحقیق، نگرش ، میزان اطلاعات جغرافیایی و تاثیر محتوای جغرافیای اسلامی بر دوران بعدی، به‌عنوان مقدمه‌ای بر شناخت کامل جغرافی‌دانان مسلمان مطالعه شود. ...