عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 447

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آمار ناگوار حوادث طبیعی، زمین لرزه، طغیان رودها و سیلابها و حرکات دامنه ای در تمام مناطق جهان به نتایج مصیبت باری منتهی می شود. آثار این حوادث ناگوار طبیعی در کشورهای کم رشد، جایی که انسانها بیشر مقهور عوامل محیط طبیعی خود هستند به مراتب شدیدتر از کشورهایی است که با دستیابی به تکنولوژی توانسته اند بخش مهم از عوامل مخرب طبیعی را مهار کنند و یا حداقل از نتایج دلخراش آن بکاهند . تحقیق حاضر در محدوده شمال تهران با وسعت 54/24 کیلومتر مربع صورت گرفته است. به منظور بررسی پهنه های ب ...

گرایش و توجه به فضای سبز و پارک‌های شهری به عنوان مکانی برای تفریح و کاهش استرس و سایر فواید آن، افزایش یافته است. با توجه به این مسئله نیاز به حفظ فضای سبز موجود و تلاش در جهت توسعه فضای سبز از طریق انتخاب مکان‌هایی جدید به منظور اختصاص به کاربری فضای سبز و پارک‌های شهری در شهرها ضرورت دارد. مکان‌یابی از جمله تحلیلهای مکانی است که اهمیت زیادی در کاهش هزینه‌های ایجاد و راه اندازی فعالیتهای مختلف دارد. همچنین اهمیت مکان‌یابی به عنوان مرحله تعیین کننده اکثر هزینه‌های احداث و س ...

چکیده: توپوگرافی و عوارض ژئومورفولوژی در مکان‌گزینی، گسترش، توسعه‌ی فیزیکی و مورفولوژی شهرها تأثیر بسزایی دارند. هدف اصلی این پایان نامه، شناسایی تنگناهای طبیعی(ژئومورفولوژی و توپوگرافی) و پیشنهاد مکانهای مناسب جهت تعیین سمت توسعه فیزیکی شهر پاوه می‌باشد. محدوده-ی?مطالعه?شده?شامل محدوده‌ی شهر پاوه تا سال 1384 و شعاع 1 کیلومتری آن می‌باشد که با موقعیت جغرافیایی 46 درجه و 20 دقیقه تا 46 درجه و 23 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویج و 35 درجه و 1 دقیقه تا 35 درجه و ...

بررسی مجموعه هایی که منجربه کم قوت شدن محیط طبیعی (دریک وضعیت کلی بیولوژیکی )مانند -1آسیب پذیری محیطهای خشک -2 ظهوربیابان زدایی -3 علتهای بیابان زدایی -4 مقابله برعلیه بیابان زدایی و دوجنبه انسانی وطبیعی بیابان زایی نیزبررسی خواهدشدالف - دراکوسیستم بیابانی می توان رستنیهای قابل توجهی رادرحالت کلیماکس پیدانمودکه متاسفانه انسان بااستفاده بی رویه ونیزازبین بردن آنهادرنهایت زمین رابه زیرکشت می بردودراثرعدم صلاحیت قابل موجبات عمل فرسایش رافراهم می کند ب - ازنقطه نظرطبیعی خشونت آب ...

گردشگری، فعالیتی است با ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی، محیطی و سیاسی به نحوی که غالب شئونات زندگی انسان را شامل می گردد، امروزه از صنعت گردشگری به عنوان یک بازوی قدرتمند جهت افزایش درآمد و فقر زدایی در کشور های در حال توسعه نام برده می شود. در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایدار، لازم است برنامه‌ها براساس شناخت و ارزیابی توان محیطی صورت گیرد تا هم بهره‌برداری در خور و مستمر از محیط صورت گیرد و هم ارزش ه ...

غارکرفتو به ‌عنوان یکی از جذاب‌ترین نقاط دیدنی غرب کشور، از دیدگاه‌های مختلف زمین‌شناسی، باستان‌شناسی و به‌ویژه ژئوتوریسم بسیار مهم، قابل‌توجه و بی‌نظیر است. هدف از این پژوهش شناسایی و ارزیابی مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی – طبیعی) غارکرفتو در شمال غربی شهرستان دیواندره می باشد و از روش‌های مطالعات کتابخانه‌ای، بازدیدهای میدانی، روش‌های آزمایشگاهی و اندازه‌گیری، مدل AHP، نرم‌افزارهای GIS، Office،Excel وSuper Decisions جهت تولید داده‌ها و تجزیه‌ و تحلیل آن‌ها استفاده شده است. ...

مخاطرات طبیعی به عنوان یک خطر جدی برای توسعه پایدار به شمار می روند ، زیرا با وقوع آن ها تمام سرمایه گذاری ها و منابع ارزشمند به خطر جدی خواهد افتاد . پویایی پدیده های ژئومورفولوژی در ایران ، خاصه شهر تهران و منطقه مورد مطالعه و راه حل های مورد نیاز برای کنترل این مسئله ضرورت تحقیق را ملموس تر می کند . با توجه به اهمیت مسئله در فصل اول به معرفی موضوع تحقیق ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شده است . جمع آوری اطلاعات و آمار های پایه ، مشاهده و مطالعات ...

هر اندازه که شهرها گسترش پیدا کنند برخورد آنها با واحدهای گوناگون توپوگرافی، ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می شود. لذا اهمیت و ضرورت شناخت ویژگیهای محیط های طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و ساختمانها، از مناطق نامساعد معلوم می شود. هدف از انجام این پژوهش علاوه بر بررسی توسعه شهر جوانرود، با توجه به عوامل طبیعی و ژئومورفولوژیکی در سه دوره گذشته، تعیین نواحی مناسب برای توسعه آتی شهر در منطقه مورد مطالعه، شناسایی و پراکنش آن می باشد. به همین منظ ...

شهر کرمانشاه با وسعتی معادل 100000 کیلومتر مربع در سطح یک دشت بین کوهی قرار گرفته است که پهنای آن به 10 کیلو متر و طول آن به بیش از 40 کیلو متر میرسد. جهت گیری شهر، شمالغربی –جنوب شرقی و تابع روند عمومی ناهمواریهای زاگرس است. هدف از این تحقیق، شناسایی فرایندهای مخاطره آمیز در محدوده شهر کرمانشاه است. همچنین شناسایی مناطقی که تحت تاثیر مخاطرات طبیعی همراه با نوع مخاطره در حال حاضر و در آینده مورد تهدید قرار خواهند گرفت. در راستای شناسایی مخاطرات طبیعی( ریزش، گسل، سیل و آبگرف ...