عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جعاله یکی از نهادهای قانون مدنی (مواد 561 تا 570) و دارای ریشه‌ای عمیق در فقه اسلام است که قبل از انقلاب اسلامی کمتر از آن یاد می‌شد ولی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 کاربرد وسیعی پیدا کرد. گرچه تحقیقات فقهی - حقوقی در خصوص جعاله از سوی دانش‌پژوهان کم و بیش انجام شده است لکن جای خالی مجموعه‌ای که جعاله را از جوانب مختلف و از جمله کاربرد آن در بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار دهد احساس می‌شود. مساله مهم در این بحث این است که آیا اساسا جعاله به ...
نمایه ها:
جعاله | 

یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی که در معاملات کاربرد فراوانی دارد"جعاله " نام دارد. مطابق ماده 561 قانون مدنی ایران " جعاله عبارتست از التزام شخصی با اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد غیرمعین. " با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی و مطابق اصل چهارم قانون اساسی در خصوص ضرورت تطبیق تمام قوانین و مقررات جاری کشور با موازین شرعی قانون عملیات بانکداری بدون ربا" بهره" در سال 1362 به تصویب دسید. یکی از مکانیسم‌های اعطای تسهیلات در قانون بحث " جعاله" می‌باشد. در خصو ...
نمایه ها:
بانک | 
ایران | 
اسلام | 
حقوق | 
جعاله | 

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانکها از طریق عقود اسلامی صورت می‌گیرد. این عقود، متضمن روشهای اجرایی است که بانک‌ها میتوانند تسهیلات موردنیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند و در اختیار آنان قرار دهند. چالشها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور حاکی از آن است که در مواردی عملکرد بانک‌ها درکشور منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربوی گردیده است و به عبارت دیگر، نظام بانکداری اسلامی در کشور در مواردی عملکردی شبه ر ...

بانکداری اسلامی از مهم ترین دغدغه های محققین اقتصاد اسلامی است. در این موضوع سالهاست که اندیشمندان اسلامی در حال تحقیق و بررسی هستند و دستاوردهای خوبی نیز بدست آورده اند از جمله ی آنها می تواند به قانون بانکداری اسلامی در ایران اشاره نمود این قانون گرچه در ناحیه تقنین ارزشمند بوده اما قراردادهایی که برای اجرای آن تنظیم گردیده است خالی از اشکال نمی باشد در این تحقیق با محوریت مضاربه و جعاله به بررسی این چالشها در مرحله ی اجرای آنها پرداخته است. ...

این پژوهش در یک مقدمه و شش فصل ارائه شده. که این مقدمه شامل یک سرآغاز و کلیات تحقیق می‌باشد. در فصل اول تحقیق در ارتباط با ادبیات بازار و بازارهای مالی و ضرورت استفاده از ابزارهای مالی می‌باشد و فصل دوم تحقیق در ارتباط با قراردادهای آتی به عنوان یکی از ابزارهای مالی رایج در بازارهای مالی جهان می‌باشد که تاریخچه و چگونگی فعالیت و کاربرد آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل سوم تحقیق اصول و شرایط بازرگانی در اسلام بیان گردیده که مطالبی همچون اصول و قواعد حاکم بر قراردادها ...
نمایه ها:
جعاله | 
عقد | 
اسلام | 

همانگونه که‌ازعنوان پیداست رساله مزبور در رابطه با ترجمه و تحقیق کتاب مزبور بوده که ابتدا بصورتی واضح در عین رعایت امانت ترجمه صحیح صورت گرفته و آنگاه در پاورقی‌ها کار تحقیقی بصورت زیرانجام شده‌است که ابتدا مراجعه به کتب لغت معتبر شده و لغات‌مربوطه معنی گشته و آنگاه به آراء حضرات فقهاء و عظام روی آورده و نظریات حضرات سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی و محقق حلی و علامه حلی و شهیدین و صاحب کنزالعزمان و صاحب جواهر و امام خمینی ره و دیگر فقهاء در پاورقی آمده و نیز پیرامون شخصیتهای ...
  
چکیده ندارد.