عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشگفتار امروزه اینکه محیط تاثیر گذار بر سازمان است و بایستی در اتخاذ تصمیمات و عملیات سازمان ان را زیر نظر داشت پذیرفته شده است. اما برخی از مطالعات و شواهد نشان دهنده تفاوت فاحش بین سازمان های موفق و ناموفق در توجه به محیط است. تاثیر محیط بر استراتژی و ساختار بسیار مورد توجه محققان بوده است و وجود رابطه بین آنها جزء لاینفک تئوری های سازمان و متون علمی مدیریت به شمار می رود. عملکرد سازمان تابعی از روابط بسیار پیچیده است و با سنجه های گوناگونی نیز قابل اندازه گیری است. در ای ...
نمایه ها:
محیط | 

هدف از پژوهش حاضر بررسى روند تغییر در ابعاد وضعیت هویت نوجوانان و جوانان از دیدگاه مارسیا مى‌باشد. پدیده نوجوانى از دیرباز با این مساله اساسى همراه بوده است که نوجوان از خود مى پرسد "من کیستم؟ ". جستجوی پاسخ این پرسش را "جستجوی هویت " مى نامند که ممکن است چندین سال به طول انجامد. براى اولین بار اریکسون روانکاو بر اهمیت شکل‌گیرى و حفظ هویت در مراحل زندگى، از جمله نوجوانى تاکید کرد. مطالعات اریکسون تحقیقات زیادى در زمینه "هویت " برانگیخت. در بین این بررسیها، مطالعات مارسیا نفوذ ...