عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیش‌بینی جریان‌های آشفته یکی از مسائل مهم در علم مکانیک سیالات است. به دلیل هزینه بر بودن آزمایش‌ها و همچنین به دنبال دشواری‌هایی که در اندازه‌گیری پارامترهای آشفتگی در آزمایشگاه وجود دارد، شبیه‌سازی عددی از اهمیت خاصی در کاربردهای مهندسی برخوردار است. در این راستا تحقیق حاضر به مدل‌سازی عددی جریان گذرا به کمک مدل‌های آشفتگی پرداخته است. با توجه به اینکه جریان مورد بررسی در این کار جریان آشفته می باشد، شکل معادلات در قالب آشفته بررسی گردیده است. برای تجزیه و تحلیل جریان های ن ...
نمایه ها:

در این تحقیق ابتدا مدلی فیزیکی از لوله پلی‌اتیلن 10 بار به قطر اسمی 63 میلیمتر و طول 47 متر تهیه شده که به بررسی اثرات نشت بر جریان گذرا می‌پردازد و سپس مدلی عددی کدنویسی شده که با استفاده از تحلیل جریان گذرا به شبیه‌سازی جریان گذرا در حضور نشت و همچنین نشت‌یابی در خطوط انتقال مایعات می‌پردازد. نکته برجسته تحقیق حاضر، انجام عملیات نشت‌یابی به صورت عملی در یک سیستم آزمایشاهی به کمک جریان گذرا و با استفاده از روش نشت‌یابی هیدرولیکی ITA می‌باشد. به منظور صحت‌سنجی مدل عددی، خروجی ...

تحقیق حاضر کاری جهت مطالعه‌ی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی جریان گذرای تحت فشار داخل لوله در شرایط وجود هوا در سیستم است که با هدف بررسی دقیق‌تر این حالت صورت گرفته است. شرایط جریان گذرا داخل سیستم‌های تحت فشار شرایط پیچیده و مشکل‌سازی است که در صورت وجود هوا داخل سیستم، بر پیچیدگی این شرایط افزوده می‌شود. این شرایط می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی در سیستم به دلیل افزایش شدید و ناگهانی فشار گردد. با توجه به رشد صنعتی جامعه و لزوم بررسی دقیق‌تر موارد مشابه در خطوط انتقال مایعات، ...

این پایان نامه با هدف تهیه برنامه ای جهت تحلیل هیدرولیکی جریان سیال در شبکه های لوله در حالت پایدار و گذرا انجام شده است. برای این منظور ضمن مطالعه روش های تحلیل حالت پایدار، روش تئوری خطی به علت عدم نیاز به حدس اولیه و تقارب سریع جهت نوشتن برنامه انتخاب شد. همچنین برای بررسی حالت گذرای جریان به تحلیل پدیده ضربه قوچ پرداخته شده است. تحلیل ضربه قوچ یا ضربه آبی با روش مشخصه ها و بصورت تقريبي حل می شود. ...

در این مقاله بررسی میدان جریان و انتقال حرارت روی استوانه های بیضوی با نسبت اقطار 1/8 تا 0/3 و سطح انتقال حرارت یکسان، در اعداد رینولدز 100 تا 300 مورد مطالعه قرار گرفته است. شبیه سازی توسط کد تجاری فلوئنت به روش حجم محدود، با فرض جریان آرام، گذرا، دو بعدی، غیر قابل تراکم و با خواث ترموفیزیکی ثابت انجام شده و دستگاه معادلات سرعت و فشار با استفاده از الگوریتم سیمپل حل شده است. شبکه بندی اعمال شده از نوع با سازمان بوده که تراکم شبکه بندی در نزدیکی استوانه بیشتر می باشد. نتایج ت ...

در خطوط انتقال گاز طبیعی بدلیل تغییرات مداوم دما و فشار، جریان بطور مداوم با میعان گاز از حالت تک فاز گاز به حالت دو فاز گاز-میعانات و با تبخیر میعانات تشکیل شده از حالت دو فازی به تک فاز تبدیل می‌شود. همچنین در شرایط عملیاتی صنعتی با تغییر دبی جریان یا فشار در نقاطی از خط لوله، جریان ناپایا بوجود می‌آید. بنابراین بمنظور مدل‌سازی کامل و دقیق جریان گاز در خطوط لوله، در پایان نامه حاضر به حل معادلات حاکم بر جریان تک فاز گاز و نیز جریان دو فازی گاز-میعانات در شرایط پایا و ناپایا ...

در پایان‌نامه حاضر مدل‌سازی رتبه‌کاسته جریان گذرای گاز طبیعی درون شبکه توزیع، توسط مودهای ویژه جریان صورت پذیرفته ‌است. بردارهای ویژه جریان به‌ عنوان پایه‌های فضای رتبه‌کاسته در نظر گرفته شده و معادلات حاکم بر جریان گاز درون لوله، معادلات اویلر فرض شده است. به ‌منظور تحلیل عددی جریان، روش اختلاف محدود به‌کار رفته، پس از آن، فرآیند خطی‌سازی معادلات صورت گرفته و مسئله مقدار ویژه جریان تشکیل شده‌است. در ادامه، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه سمت راست و سمت چپ جریان محاسبه شده و برای ...

در صنعت گازرسانی، به دلایلی مانند طراحی بهینه و بهبود عملکرد سیستم کنترل شبکه‌های توزیع، تحلیل جریان گذرای گاز طبیعی ضروری به‌نظر می‌رسد. در پایان‌نامه حاضر، شبیه‌سازی جریان گذرای گاز طبیعی در شبکه‌های گاز برای جریان‌های هم‌دما و غیرهم‌دما و طراحی یک الگوریتم موازی برای حل جریان با استفاده از پردازش موازی ارائه شده است. تحلیل عددی جریان غیردائم گاز در خط لوله با استفاده از یک روش اختلاف محدود ضمنی صورت پذیرفته است. در ادامه از معادلات به‌دست‌آمده، برای شبیه‌سازی جریان دائم و ...

در کار حاضر ابتدا جریان لزج تراکم ناپذیر و مغشوش اطراف یک پروانه پنج پره‌ای در شرایط جریان ورودی یکنواخت با استفاده از نرم افزار فلوئنت مورد بررسی قرار گرفته است. جریان به صورت غیر دائم فرض شده و چرخش پروانه با استفاده از روش شبکه لغزان مدل شده است. شبکه تولید شده شامل 2,100,000 سلول است که به صورت بی‌سازمان در اطراف پروانه توزیع شده است. بمنظور اعتبار سنجی حل عددی جریان اطراف پروانه 5.55B با شرایط مشابه شبیه سازی شده که از تطابق خوبی با نتایج تجربی برخوردار است. نتایج نشان ...