عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این کار رفتار هیدرودینامیکی جریان دو فازی مایع - مایع در جداکننده صفحه ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد بررسی قرارگرفته است. بررسی های صورت گرفته شامل تاثیر فواصل مختلف بین صفحات جداکننده در میزان جدایش دو فاز و انتخاب مقدار بهینه بوده و سپس این مقدار بهینه با مقدار به دست آمده از روابط تئوری حاکم مقایسه شده است. نتیجه حاصل از شبیه سازی با مقدار تئوری تطابق قابل قبولی دارد. شبیه سازی با در نظر گرفتن جریان دو فازی مایع - مایع و اعمال برهم-کنش های بین فازی با روی ...

پدیده آب‌شستگی یک جریان دو فازی آب و رسوب می‌باشد که این پدیده به روش نظری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و عموماً از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی برای شرایط خاص استفاده شده است. رسوبگذاری در مخازن سدها، مشکلی است که بسیاری از سدهای در حال بهره‌بردای با آن مواجه می‌باشند. رسوبگذاری باعث کاهش عمر مفید سدها می‌گردد. یکی از روش‌های مقابله با رسوبگذاری و بازیافت ظرفیت از دست رفته سد، رسوبشویی هیدرولیکی می‌باشد. در این روش با باز نمودن دریچه‌های تحتانی حجم زیادی از رسوبات از مخزن س ...

هدف اصلی طرح مطالعه تئوری و عملی افت فشار در جریانهای دو فازی برای موانع مختلف مانند زانوها، شیرها و غیره می‌باشد. با توجه به کاربرد موانع مختلف در خطوط لوله و عبور جریان‌های دو فلزی از این موانع بدست آوردن روابط و راههائی که بتوان با استفاده از آنها افت فشار در این خطوط را مشخص نمود بسیار ضروری و مفید می‌باشد. ...

مشابه سازی کامپیوتری جریانهای دو و سه فازی هیدرو کربنها جهت پیش‌بینی شرایط موجود در خطوط لوله و بالنتیجه انجام اقدامات اصلاحی در جهت بهبود شرایط ناخواسته و نامساعد از مواردی است که در صنایع نفت و گاز در سطح جهانی به آن اهمیت فوق‌العاده‌ای داده می‌شود و پژوهش در مورد یافتن بهترین و مناسبترین مدلها برای پیش‌بینی رفتار این جریانها بطور مستمر ادامه دارد. علیرغم اینکه صنایع نفت و گاز کشور نیز با مشکلات اینگونه جریانها مواجه می‌باشند. لیکن تاکنون اقدامات موثری در جهت رفع یا تقلیل م ...

چکیده ندارد.

تحلیل عددی جریان دو فاز گاز-جامد در یک لوله به قطر ‏‎D=0.192m‎‏ و به طول ‏‎L=20D‎‏ و با استفاده از ذرات با قطر ‏‎d=64m‎‏ و همچنین قطرهای کمتر و با چگالی ‏‎Pp=2450kg/m3‎‏ و در سه حالت افقی، مایل با زاویه 45درجه و حالت عمودی و در حضور جاذبه زمین صورت پذیرفت.سرعت فاز گاز از مقدار ‏‎3.5m/s‎‏ تا مقدار ‏‎13m/s‎‏ ، فلاکس جرمی فاز جامد از مقدار 0 تا ‏‎141kg/m2s‎‏ و نسبت دبی جرمی فاز جامد به گاز از مقدار 4/0 تا 12 تغییر داده شد. در هر حالت تاثیر پارامترهای مختلف از جمله دبی جرمی فاز ج ...

جریان داخل سیلندر در موتورهای احتراق داخلی در حالت کلی سه بعدی، غیر دائم و مغشوش است. برای تحلیل و بررسی جریان داخل سیلندر می‌بایست معادلات بقای حاکم بر جریان حل شوند. بخشی از جریان داخل سیلندر به علت پاشش اسپری سوخت مایع جریانی دوفازی است. در جريانهاي دو فازي گاز-مايع مانند جريان اسپري، ذرات فاز پراکنده بر توليد و ميرايي توربولانس فاز گازي تأثير گذارند. در اين تحقیق به نحوۀ بکارگيري و اصلاح مدلهاي توربولانسي مرسوم براي شبيه سازي جريانهاي دو فازي پراکنده گاز-مايع پرداخته شده ...

در این طرح فرایندهای آئرودینامیکی و احتراقی دو فازی در داخل اتاقهای احتراق سیکلونی با استفاده از روش عددی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در این ارتباط برای محاسبه اثر اغتشاش ، تشعشع ، احتراق و اثر فازها بر یکدیگر از مدلهای ریاضی استفاده شده و با توجه به نقش مهم اغتشاش در این وسائل ، تنشهای رینلدز با استفاده از دو مدل پیشرفته اغتشاش محاسبه و مورد بحث قرار گرفته است . معادلات فاز پیوسته گاز با استفاده از الگوریتم simpler و معادلات وابسته به زمان فاز پراکنده جامد با استفاد ...

در این پایان نامه شبیه سازی عددی جریان دو فازی به کمک مدل SPM انجام شده است. سپس به منظور بررسی توانایی روشهای مختلف عددی، هفت مسئله معتبر در جریان دو فازی انتخاب و دقت روشهای عددی مختلف در پیش بینی رفتار جریان با هم مقایسه شد. بدین منظور جریان دو فازی لایه ای در داخل کانال افقی ( داکت) با سطح مقطع مربع در نظر گرفته شده است. مدل مورد استفاده، مدل تک فشاره- چهار معادله میباشد که شامل دو معادله پیوستگی و دو معادله مومنتم است. استفاده از ترم تصحیح فشار دینامیکی در این تحقیق برا ...