عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای (1388)، مفاهیم وجرایم تازه‌ای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هریک نیازمند بررسی‌های دقیق وکارشناسانه می‌باشد.دراین میان،جرم جاسوسی اگرچه یکی ازجرایم قدیمی‌وکلاسیک حقوق جزابه شمار می‌رود، ولی درپرتو پیشرفت‌های فناوری، نحوه ارتکاب آن دستخوش تغییراتی می‌شود که در قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای، جرم انگاری شده است. جاسوسی سایبری، واقعیتی سیاسی- اجتماعی و فنی- حقوقی است که شناخت آن و یافتن جایگاهش در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی، ...

جعل رایانه ای ، دارای ویژگی هایی است که آن را از جعل سنتی متمایز ساخته است. و این تمایز را می توان در به وجود آمدن یک فضای جدید (فضای سایبر) خلاصه کرد. به تبع ساختار خاص این فضا، موضوع جرم جعل از نوشته، سند، مهر، امضا ... به داده ی الکترونیکی تغییر پیدا کرده است. و جعل رایانه ای با ایجاد کردن داده ایی که قابلیت استناد دارد یا با تغییردادن داده ی قابل استناد واقع می شود که البته ایجاد کردن و تغییر دادن داده الکترونیکی باید متقلبانه باشد. اما با وجود این تفاوت ها و تمایزها، ما ...

عصر حاضر را به حق عصر فن آوری اطلاعات نامیده اند.تکنولوژی رایانه امروزه علاوه بر اینکه مورد استفاده مجریان قانون قرار می گیرد،مطمح نظرمجرمان نیز قرار گرفته است. بررسی جنبه های مختلف جرایم سایبری مشخص می کندکه رایانه ها و شبکه های ارتباطی،دارای خصوصیاتی هستند که فرصت بسیار مناسبی برای مجرمان پدیدمی آورد.از این رو در بهمن ماه 1389 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،با تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) به مقابله و پیشگیری از جرایم سایبری برآمده است.هدف ازانجام این تحقیق ...

خرابکاری سایبری عنوان مجموعه ای از جرایم رایانه ای است که علیه تمامیت داده و سامانه های رایانه ای صورت می گیرند و در فضای سایبر خسارات فراوانی ایجاد می کنند. ارزش تمامیت داده و سامانه های رایانه ای یکی از مهم ترین اصول امنیت رایانه به شمار می آید که به حفظ موجودیت و یکپارچگی داده ها و سامانه های رایانه ای اشاره دارد. قانون جرایم رایانه ای ایران در جهت حمایت از این ارزش، موادی را به جرم انگاری جرایم علیه تمامیت داده و سامانه های رایانه ای اختصاص داده است. این مواد در دو عنوان ...

به موازات رشد و گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات، حقوق جزا با مد نظر قرار دادن پیشرفت های فن آوری اطلاعات و فرصتهای بسیار پیچیده آن برای سوء استفاده از امکانات فضای سایبر و آسیب رساندن به هویت، شخصیت و حیثیت افراد، در جهت ضابطه مند ساختن این فضا و تأمین امنیت به جرم انگاری جرایم نوظهور پرداخت. بنا به ضرورت یک اقدام بین المللی هماهنگ برای رویارویی با این فضا، کنوانسون جرایم سایبری معروف به بوداپست به عنوان مهم ترین سند بین المللی به جرم انگاری برخی از مهم ترین جرایم سایبری ...

پیشرفت بشر و بهره گیری از فن آوری نوین اطلاعات اگرچه حلّال بسیاری از مشکلات انسان معاصر شده است، لکن فن آوریهای جدید به صورت مشخص در اینترنت ظرف و محلی برای ارتکاب برخی جرایم گشته است. این جرایم هیچ سابقه‌ای در قرون و اعصار گذشته نداشته و از مختصات دنیای معاصر می‌باشد. پایان نامه حاضر با بررسی همه جانبه موضوع به تحلیل ماهوی جرایم اینترنتی و آثار فقهی و حقوقی آن می‌پردازد. روش تحقیق هم به شیوه کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات فیش بوده، کتب فقهی و حقوقی و نیز پایگاه‌های این ...

پیشرفت های تکنیکی و فناوری رایانه موجب پیدایش اشکال تنوع و جدید جرایم در سطح داخلی و بین المللی شده و صحنه ارتکاب جرایم را برای بسیاری از مجریمین فراهم ساخته است لذا در این تحقیق ضمن بررسی مبانی و مفاهیم جرایم رایانه ای به انواع جرایم نوین سایبری اشاره شده و همسو با ان به تحلیل سیاست جنایی ایران در ابعاد تقنینی قضایی و مشارکتی پرداخته و پیشگیری از جرایم رایانه ای را در امتزاج با آن مورد بررسی قرار می گیرد. در گامی دیگر با بیانی مبسوط در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور ب ...

این پایان‌نامه در سه فصل نگاشته شده است. فصل اول به بیان مفاهیم کلیدی به‌کاررفته در پایان‌نامه می‌پردازد. در فصل دوم، میان کنش حقوق کیفری و جرائم سایبری بین‌المللی مطالعه شده است. گفتاری نیز در این فصل به مطالعه فشرده پیشگیری یا پیش‌بینی پاسخ‌های کنشی در برابر این جرائم پرداخته و کوشیده است تا پیوندی را میان حقوق پیشگیری و نیز قواعد صلاحیت بیان کند. در ادامه فصل دوم، آیین دادرسی کیفری سازگار با جرائم سایبری بین‌المللی بیان‌شده است. فصل سوم نیز قواعد نظری تعیین صلاحیت محا ...

بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر موضوعی است که نگارنده در این پایان نامه بدان پرداخته است.موضوعی که به صورت میان رشته ای با حوزه های مختلفی از علم از جمله حقوق جزای عمومی و اختصاصی،جرم شناسی،بزه دیده شناسی،جامعه شناسی،روانشناسی،فضای سایبر و رایانه در ارتباط است. بدین ترتیب در فصل اول پس از طرح کلیات و مبانی نظری مهمترین مفاهیم از قبیل بزه دیدگی،فضای سایبر،پیشگیری و انواع آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند.پس از آن در دومین فصل قابلیت کودکان و قلمرو بزه دیده گی آنان در جرایم ...