عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 346

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جرم‌انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری ازطریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رف ...

امروزه پدیده امنیت و جرم یکی از مهم‌ترین مباحث در همه جوامع می‌باشد. و بی‌شک دغدغه‌ی همه شهروندان جوامع امروزی نیز می‌باشد. در این راستا چگونگی پیکار و مبارزه با این پدیده از اهداف اولیه و اساسی جوامع بوده و برای آن راهکارهای متنوع و زیادی نیز به وجود آمده و خواهد آمد. در میان این رویکردهای متنوع علیه جرم آن‌چه که اخیرا مقبولیت بیشتری یافته و مورد تاکید قرار گرفته، کمک گرفتن از مردم و سازمان‌های مردمی و مداخله آنان در برنامه‌های پیش‌گیری و پیکار علیه جرم است. رویکرد مشارکتی د ...

سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت. با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ...

پروتکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان (پالرمو 2000) با محوریت مبارزه با مقاصد بهره کشانه و استثمارگرانه مرتکبین از بزه دیدگان، با اتخاذ روش جدیدی در سرکوب و مبارزه با این جرم، اقدام به توسعه مفهوم قصد بهره کشی نموده است. در این راستا، پروتکل بدون اتخاذ تعریف روشن و مشخص، تنها به ذکر چند نمونه از مقاصد مجرمانه از باب تمثیل اشاره نموده است. هدف پروتکل بسط ید قانون داخلی و فراهم ساختن زمینه های لازم برای بومی سازی مفهوم قصد بهره کشی در کشورهای عضو بوده است. لیکن صرف نظر از ...

جرم جعل یکی از انواع جرایم علیه آسایش عمومی می باشد که دارای سابقه ای دیرینه بوده و به لحاظ اهمیت و پیچیدگی آن، قانون مجازات اسلامی مواد 523 الی 542 خود را به این جرم اختصاص داده است. موضوع جرم جعل، سند یا نوشته بوده و دارای مصادیق متنوعی می باشد که در دو نوع مادی و معنوی تحقق می یابد. از سوی دیگر، پیشگیری یکی از شاخه های علم جرم شناسی می باشد که در تقسیم بندی موسع، به انواع کیفری و غیر کیفری تقسیم می گردد، در پیشگیری کیفری، ارعاب انگیزی در تکرار جرم موثر بوده و در پیشگیری غ ...

مجازات، واکنشی است از سوی حاکمیت علیه اشخاص ناقض بایدها و نبایدهای قانونی آن. نقض این هنجارهای قانونی که به عنوان جرم شناخته می شوند، مستلزم این است که نخست؛ از سوی مخاطبین قانون واقع شده و دیگر اینکه؛ قابلیت انتساب به ذهن شریرانه مخاطبین را داشته یا نشأت گرفته از آن باشد. از این رو، آن دسته از ابناء بشر که صلاحیّت اندیشیدن، خواستن یا اراده کردن را ندارند، با فقد شرط نخست، خروج موضوعی داشته، اصولا" مخاطب محسوب نمی شوند. برخی از مخاطبین نیز آنجا که اراده و خواست مجرمانه شان بن ...

ازبدوخلقت آدمیان همواره موقعیتهای مکانی مختلفی را برای زندگی انتخاب نموده اندکه این اماکن از زمانی به زمان دیگر متغیر است.موقعیت مکانی که شامل زندگی درشهرها،روستا،حاشیه شهرهاو...میباشد،به عنوان یکی از مهمترین عناصرجرم زامطرح بوده وهرموقعیت مکانی با توجه به وسعت ومحدوده آن،شرایط فیزیکی،بافت وساختارشکلی،نقش بسزایی دربروزجرایم ایفا میکند.زندگی درمحیط شهری قاعدتامتفاوت از زندگی در محیط روستابوده،عوامل جرم زادرمحیط شهرباتوجه به ساختارووضعیت فیزیکی آن تفاوت فاحشی با این عوامل در مو ...

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در پی وقوع جرم مطرح می‌شود، جبران خسارتی است که از رهگذر وقوع جرم بر بزه‌دیده وارد شده است. قاعده و اصل اولی آن است که بزهکار مسئول جبران خسارت بزه‌دیده است، اما در عمل، عوامل متعددی باعث می‌شود که خسارت بزه‌دیده توسط بزهکار جبران نشده باقی بماند. انتظار معقول از نظام کیفری این است که اگر نمی‌تواند از وقوع جرم پیش‌گیری کند، لااقل تا آنجا که می‌تواند خسارت وارده به بزه‌دیدگان را جبران کرده و از آنها حمایت کند. اگرچه جبران خسارت بزه‌دیده توسط دولت، ساب ...

در عصر باستان از ویژگی های اجرای عدالت مسأله اکتفا به رکن مادی جرم و احراز انتساب آن به مرتکب بوده است.هر اندازه که از دوران باستان فاصله می گیریم و به دوران کنونی نزدیک می شویم شاهد تمرکز و تأکید بیشتر بر فعل و انفعالات ذهنی به جای تمرکز صرف بر نتیجه ی عمل هستیم.رکن روانی جرم همانند دو رکن قانونی و مادی نیازمند احراز و اثبات است و رکن روانی متشکل از عناصر دانستن و خواستن می باشد که مستلزم اثباتند و براساس قاعده ی فقهی "البینه علی المدعی" که از جمله مهمترین آثار اصل برائت تلق ...