عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 651

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جرم‌انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری ازطریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رف ...

جرم اسیدپاشی به خاطر ماهیت بسیار خشن و نیز آسیب و صدمات جسمی و روانی جبران ناپذیری که به فرد قربانی وارد می نماید، به یکی از هولناک ترین روش های انتقام جویی تبدیل شده است. اغلب مرتکبین این جرم سعی می کنند اسید را روی صورت مجنی علیه بپاشند تا قربانی ظاهر و زیبایی خود را برای همیشه از دست بدهد که ارتکاب این جرم تاثیرات سوء واحساس ترس و نگرانی برای سایر افراد جامعه به خصوص دختران جوان و خانواده هایشان به وجود می آورد. انتقام گیری توام با ارضای تمایل به تحقیر قربانی مهمترین دلیل ...

این رساله از یک مقدمه ، چهار فصل ، خاتمه و یک نتیجه‌گیری تشکیل یافته است . فصل اول شامل چهار بخش است : بخش اول، تعریف قمار . بخش دوم ، سابقه تاریخی. بخش سوم ، اقسام قمار و بخش چهارم ، مبانی و ادله تحریم قمار و هر بخشی با چندین گفتار می‌باشد. در فصل دوم رساله که هفت بخش می‌باشد ، شامل: بخش اول اوصاف مجرمانه و مجازاتهای جرم قمار و جرائم مربوط به آن. بخش دوم ، تجاهر به قمار بازی. بخش سوم ، خریدن ، حمل کردن و نگهداری آلات مخصوص قمار. بخش چهارم، ساختن ، فروختن ، در معرض فروش قرار ...
نمایه ها:
قمار | 
جرم | 

این تحقیق در خصوص بند 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی از دست دادن منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم می‌باشد لازم به توضیح می‌باشد که ضرر و زیان ناشی از جرم به سه قسم می‌باشد که عبارتند از، -1 ضرر و زیان مادی -2 ضرر و زیان معنوی -3 منافعی که ممکن‌الحصول بوده و بر اثر ارتکاب جرم از دست رفته است . در مورد این منافع اشکالات اساسی ذیل را بیان کرده‌اند -1 اشکال نظری: و آن عبارتست از این که بین فقها همانطوریکه بحث می‌شود در مورد ضرری بودن این منافع اختلاف‌نظر وجود دارد لازم به توض ...
نمایه ها:
جرم | 
سود | 
تورم | 
زیان | 

با توجه به اولویت مستمر در زمینه "مطالعه انحراف " و نیاز گسترده جامعه، این کتاب که از متون درسی معتبر و روز آمده رشته آسیب‌شناسی اجتماعی است می‌تواند خلا موجود در حوزه پژوهش‌های داخلی این رشته را از نظر عدم دسترسی به نظریه‌های جدید برطرف می‌کند. این کتاب می‌تواند به عنوان متنی آموزشی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشد جامعه شناسی مورد استفاده قرار گیرد. ...

بخش اول، به شناسایی و تعریف جرم و همچنین عناصر متشکله آن پرداخته شده است . در بخش دوم، دورنمائی از مراحل پیدایش جرم مورد بررسی قرار گرفته، بدین معنی که مجرم برای نیل به منظور خویش از مسیری می‌گذرد که قصد ارتکاب جرم، اعمال مقدماتی، شروع به جرم و جرم تام را دربرمی‌گیرد. و در طی چنین مسیری که در آن عوامل متعددی ممکن است دخالت کنند، گاهی مجرم در محدوده قصد و عملیات مقدماتی متوقف می‌شود، و غالبا" مجازاتی از این حیث بر او تحمیل نمی‌گردد. گاهی نیز عملیات اجرائی را شروع کرده اما در م ...
نمایه ها:
ایران | 
جرم | 
حقوق | 

از برسی در ماهیت جرم از فقهی و حقوقی تفاوتهای ذیل به نظر می‌رسد. الف ) در مقایسه موضوع حقوق جزای وضعی و از طرفی تعریف جرم در دو نظام قبلی متوجه می‌شویم که تعریف جرم (گناه) در فقه با تعریف آن در حقوق جزای وضعی متفاوت بوده و رابطه بین دو تعریف عام و خاص مطلق می‌باشد و از سوئی موضوع حقوق جزای اسلامی اعم از موضوع حقوق جزای وضعی است زیرا دامنه حقوق جزای اسلامی علاوه بر جزائم با مفاسد اجتماعی همچنین گناهان با مفاسد شخصی را نیز شامل می‌باشد. ب ) مبانی جرم در حقوق جزای اسلامی: از آنج ...
نمایه ها:
جرم | 
فقه | 
حقوق | 
اسلام | 

شروع به جرم که یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی می‌باشد مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و بر اساس دکترینِ حقوقی و رویّه قضاییِ غالب کشورها از جمله ایران، مرحله‌ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی‌کند. این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده) حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویّه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناکِ مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه ...

سلامت روانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه با امنیت آن ارتباط تنگاتنگ دارد و بخش وسیعی از این احساس امنیت، منوط به جلوگیری از وقوع جرم وتلاش درکاهش وتکرار جرایم است. ازهمین رو دولتها، خصوصا در دهه های اخیر، به امر کنترل و کاهش جرایم ، توجه زیادی معطوف داشته اند. قطع نظر از تاثیر این امر در امنیت عمومی اجتماع، به نوعی می توان آن را نمایانگر ثبات و اقتدار حکومت ها نیز تلقی نمود، چرا که اگرحکومتی قادر به تامین نظم و امنیت اجتماعی نباشد، قطعا از مشروعیت لازم نزد شهروندان نیز برخو ...