عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3255

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طی سالهای 1375 لغایت 1376، 49 بیمار با شکستگی پلاتوی تیبیا مورد مطالعه قرار گرفتند. 31 بیمار بروش جراحی و 18 بیمار بروش غیر جراحی درمان شدند. در هر گروه بیشترین نوع شکستگی شامل تیپ یک تقسیم بندی Schatzker و کمترین انواع، شامل تیپ ششم و پس از آن تیپ سوم بودند. سن بیماران در گروه جراحی بطور متوسط 9/36 سال (محدوده 65- 18 سال) و در گروه غیر جراحی 5/46 سال (محدوده 78- 14 سال) بود. مدت پیگیری نیز بطور متوسط 15 ماه (بین 6 تا 24 ماه) بود. درمان در گروه جراحی شامل ثابت کردن شکستگی با ...

عفونت های زخم جراحی به عنوان منبع عمده عوارض پس از عمل جراحی باقی مانده است. این مطالعه اپیدمیولوژیک به طور گذشته نگر برای تعیین میزان بروز ‏‎WI‎‏ جراحی کودکان درمیان گزارشهای بین المللی متفاوت است. چون اطلاعات اندکی درمورد ‏‎WI‎‏ پس از عمل جراحی در کودکان در مقایسه با گزارشهای فراوان آن در بالغین وجود دارد، تمام شیرخواران و کودکانی که تحت عمل جراحی درگروه جراحی کودکان موسسه ما درخلال یک دوره 7 ساله قرار گرفتند، از نظر ‏‎WI‎‏ بازنگری شدند . این گروه شامل 537 بیمار بو ...

لرز پس از عمل از مسائل مهم در پایان بیهوشی عمومی و دوره حضور بیمار در اتاق بهبود است و تداوم آن می تواند مصرف اکسیژن بافتی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. تحقیقات گذشته بر روی بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته اند موثر بودن دگزامتازون با دوزmg/kg 6/0 را در کاهش لرز پس از عمل به اثبات رسانده اند. در این تحقیق ما در پی اثبات این موضوع بوده ایم که آیا دگزامتازون کاهش لرز پس از عمل را در بیمارانی که تحت اعمال متداول جراحی غیر قلبی قرار می گیرند، باعث شود یا خیر ؟ به ...

قند خون بیمارانی که تحت جراحی عروق کرونر با کاردیوپولمونری بای‌پاس قرار می‌گیرند تحت تاثیر عوامل استرس‌زای بسیاری مانند جراحی، کاردیوپولمونری بای‌پاس و هیپوترمی دچار افزایش قند خون می‌شوند. هدف از این مطالعه بررسی روش‌های بیهوشی وریدی و استنشاقی بر قند خون بیمارانی است که تحت کاردیوپولمونری بای‌پاس مورد جراحی عروق کرونر قرار می‌گیرند، می‌باشد. این مطالعه به صورت کارآزمائی بالینی انجام شده است ، تعداد بیماران مورد مطالعه 64 نفر است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌ ...

تب پس از عمل جراحی بایدزنگ خطری برای ارایه دهندگان مراقبت باشد، از این جهت که امکان دارد بیمار دچار عفونت شده باشد. اما باید توجه داشت که وجود تب نشانگر قابل اعتمادی مبنی بر وجود عفونت نیست، ضمن اینکه عدم وجود تب نیز نبودن فرآیند عفونی دربیمار را تضمین نمی کند. عفونت های جراحی هزینه قابل توجهی را به مراقبت از بیماران تحمیل می کنند و ضروری است که این مساله خوب تفهیم شود در مطالعه ای که در سال 1993 انتشار یافت، عفونت بعد عمل بیش از دوازده هزار دلار به هزینه مراقبت از بیمار اضاف ...

سابقه و هدف: با توجه به نگرانی هایی که در مورد ورود میکروب ها به هنگام عمل جراحی به چشم وجود دارد و عوارض شناخته شده آن، این تحقیق به منظور تعیین تأثیر عمل جراحی کاتاراکت بر فلور میکروبی اتاق قدامی، بر روی مراجعه کنندگان به بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1378 انجام گرفت و طی آن میزان آلودگی میکروبی اتاق قدامی در انتهای عمل جراحی کاتاراکت به روش خارج کپسولی همراه با گذاشتن لنز داخل چشمی بررسی شد و با فلور میکروبی طبیعی ملتحمه مقایسه گردید. مواد و روشها: مطالعه حاضر با روش تجربی ...

درد یک نشانه مهم بیماری است و تقریبا با اکثر بیماری ها و بیماران، مخصوصا بیماران بستری در بیمارستان به دنبال اعمال جراحی فتق مغبنی طراحی شده است مطالعه حاضر یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی یک سوکور است که روی 40 بیمار که عمل فتق برایشان انجام شد، صورت گرفت است. در هر گروه 20 بیمار و به تصادفی انتخاب شده آند. برای گروه دیکلوفناک سدیم هر 8 ساعت 100 میلی گرم شیاف استفاده، و برای گروه پتیدین هر 8 ساعت 5% میلی گرم / کیلوگرم به صورت عضلانی تزیرق شده است. به مدت 24 ساعت میزان شدت ...

یکی از مشکلات عمده ای که بعد از اعمال جراحی قلب باز پدید می آید ، تعیین زمان شروع تغذیه خوراکی است. از طرفی شناسایی عوارض گوارشی به علت تنوع علت شناسی آنها مشکل به نظر می رسد. این مطالعه با هدف تعیین زمان بازگشت حرکات پریستالیسم روده و ارتباط آن با بعضی از متغیر ها شامل زمان هوشیاری ، طول مدت عمل، خارج کردن لوله تراشه ، هیپوترمی حین عمل ، زمان پمپ و بعضی متغیر های فردی نظیر سن، وزن و جنس انجام گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. ...

شیلوتوراکس در لغت به معنای تجمع مایع کایل در جنب است و این علامت که یک یافته نه چندان شایع می باشد به سه علت اصلی بوجود خواهدآمد: -1 بصورت مادرزادی -2 متعاقب تروما -3 بصورت غیروابسته به تروما در نوع اول یا نوع مادرزادی علت می تواند دفورمیتی‌های سیستم لنفاوی و یا انسدادهای ناشی از سایر دفورمیتی‌های اعضاء مجاور باشد. در نوع وابسته به تروما که می تواند در جراحی ها هم اتفاق بیافتد و بیشتر انسیدانس آن بعد از اعمال جراحی قلب و عروق می باشد صدمه مستقیم به مجرای توراسیک و یا کلتراها ...
نمایه ها:
درمان | 
جراحی |