عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 632

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بهترین مراقبت جراحی بیماران با مقعد بسته با تصمیم گیری مناسب در دوره کریتیکال نوزادی شروع می شود و معاینه بالینی سنگ بنای این تصمیم گیری می باشد. هدف این مطالعه تعیین میزان دقت معاینه بالینی برای انتخاب نوع عمل جراحی در بیماران با مقعد بسته می باشد. این مطالعه گذشته نگر و توصیفی تحلیلی بوده و صد بیمار مقعد بسته عمل شده در مرکز جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال 1371 تا 1378 بررسی شده اند. میزان دقت معاینه بالینی براساس میزان یافته های حاصل از معاینه بالینی قبل از عم ...

اسکواموس سل کارسینوما شایعترین بدخیمی حفره دهان است. SCC توموری با منشا اپیتلیوم سنگفرشی است که مهاجم بوده و ازطریق غشا پایه و ماتریکس خارج سلولی پخش می شود. ماتریکس متالوپروتئیناز29یک آنزیم حل کننده کلاژن و ژلاتین است که در تهاجم سلول های تومورال به بافت همبندی و نفوذ عمیق تر آنها دخالت دارد.E- cadherin يک مولکول چسبنده غشايي وابسته به يون کلسيم و مسئول اتصال سلول به سلول در بافتهاي اپي تليالي است و اثر تنظيمي منفي آن سبب کاهش توانايي اتصال سلولها به يکديگر شده و تهاجم آنه ...

زمینه و هدف: عمل جراحی ترمیم فتق اینگوینال یکی از شایع ترین اعمال جراحی است که در بخشهای جراحی انجام میگیرد. با توجه به شیوع بالای هرنی اینگوینال وبه تبع آن عمل جراحی هرنیوپلاستی ،بررسی عوارض پس از عمل ودرمان آنها بسیار مهم است. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر بلوک لوکال اعصاب ایلیواینگوینال و ایلیوهیپوگاستریک با بیحسی فاشیای اکسترنال ابلیک در کاهش درد پس از عمل جراحی هرنیو پلاستی میباشد. مواد و روش ها: در این مطالعه کار آزمایی بالینی 99 بیمار کاندید جراحی هرنیو پلاستی وارد مط ...

مقایسه توزیع فراوانی عوارض زودرس پس از عمل، عوارض حین عمل، مدت بستری، مدت عمل جراحی و درجه پذیرش تکنیک در دو روش بیحسی موضعی و بیهوشی عمومی در بیمارانی که به علت فتق اینگوائینال از فروردین ماه 1376 لغایت فروردین ماه 1377 در مرکز پزشکی الزهرا (س ) تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند. ترمیم فتق اینگوئینال با استفاده از بی‌حسی موضعی از سال 1960 به بعد توسط جراحان متعددی پیشنهاد گردیده است در مطالعه Palumno از بیحسی موضعی به عنوان یک تکنیک بی‌خطر که عوارض کمی دارد نام برده شده است . مطا ...

امروزه استفاده از آنتی بیوتیک در اعمال جراحی انتخابی بافت نرم در بسیاری از بیمارستانهای کشور ما یک امر رایج می باشد موضوع استفاده از آنتی بیوتیک جهت پیشگیری از عفونت همیشه از موارد اختلاف نظر بین جراحان بوده و نتایج متفاوتی نیز گزارش شده است . از سویی عوارض ناشی از مصرف آنتی بیوتیک نابجا در سیستم های مختلف بدن و یا محدودیت های مصرف آن بواسطه متابولیسم دارویی ، این مسئله را به کنکاش و بحث کشیده است . از سویی دیگر موربیدیتی ناشی از عفونت وهزینه حاصل از مصرف آنتی بیوتیک طولانی م ...

درعمل جراحی (کیست هیداتیک ) درانسان احتمال پراکندگی محتویات کیست همیشه وجود دارد.این پراکندگی ممکنست متعاقبا موجب رشد کیست های دیگری بشود.روش‌های متعددی برای جلوگیری ازبروزچنین خطر جراحی پیشنهاد شده است .نظربه اینکه رشد کیست های بعدی چندین سال طول میکشد یگانه راه ارزشیابی روش‌های پیشنهادی بررسی بعدی تعدادزیادی از بیماران است که قبلا مورد درمان جراحی قرار گرفته اند. ...
نمایه ها:
درمان | 
جراحی | 

هدف از انجام این تحقیق تعیین مقایسه تاثیر سولفات منیزیوم و لیدوکائین و ریدی در جلوگیری از افزایش فشار خون و ضربان قلب متعاقب لوله‌گذاری تراشه در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت بوده است . کارآزمایی بالینی با روش نمونه‌گیری تصادفی بر روی 60 نفر بیمار (در دو گروه مورد و شاهد) کاندید عمل جراحی کاتاراکت انجام شد در گروه مورد سولفات منیزیم و در گروه شاهد لیدوکائین قبل از القا بیهوشی استفاده شد. فشار خون متوسط شریانی و مقدار ضربان نبض شب قبل از عمل، یک دقیقه قبل از لوله‌گذاری و در د ...

مقدمه: هدف از این تحقیق تعیین تاثیر بتامتازون داخل وریدی (قبل از خروج لوله تراشه) روی میزان نیاز به داروهای ضداستفراغ و ضد درد پس از اعمال جراحی لاپاراسکوپی بوده است . مواد و روشها: کارآزمایی بالینی دو سوکور با روش نمونه‌گیری تصادفی روی دو گروه 35 نفری انجام شد. قبل از خروج لوله تراشه، 2cc بتامتازون داخل وریدی و یا بلاسبو (نرمال سالین) با همین حجم بصورت تصادفی به گروههای مورد-شاهد تزریق شد. با استفاده از روش میزان سنجش بینایی (VisualAnglvgue) VAS تا 6 ساعت پس از خاتمه عمل میز ...

انجام آزمایشهای قبل از عمل جراحی یکی از پارامترهای اساسی در هزینه های بیمارستانی است بررسی دقیق بیماران و گرفتن کامل شرح حال و مروری بر مقالات علمی در این مورد می تواند ضرورت این آزمایشها را تعیین و از انجام آزمایشهای غیر لازم جلوگیری و در نتیجه هزینه بیمارستانی را کاهش دهد. ...