عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 659

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه جذب یونهای فلزات Cd(II), Cr(III), Ni(II), Pd(II) و Zn(II) توسط خاک اره در راکتور ناپیوسته بررسی شد. در این روش جذب سریعاً صورت گرفت و در طی مدت نیم ساعت نیز تعادل برقرار گردید. عواملی مثل نوع فلز مورد نظر، غلظت اولیه آنها و pH محلول در میزان جذب موثر بودندو در pH پایین تر از 3 میزان جذب کم بود. با افزایش غلظت اولیه، میزان جذب نیز افزایش یافت و پدیده جذب با ایزوترم جذب سطحی فرندلیچ بیان گردید که این مدل به خوبی با داده های آزمایش مطابقت داشت. جهت انجام آزمایش بر ...

بررسی عوامل موثر روی افزایش قابلیت جذب فسفر فتیت د مرغان تخمگذار. فسفر فتیت قسمتی از فسفر گیاهی بوده که به صورت ترکیب با نمکهای کلسیم، نیزیم و پتاسیم وجود داشته و غیرقابل مصرف برای طیور می‌باشد. حدود 50 تا 80 درصد کل فسفر غذاهایی که منشاء گیاهی دارند به صورت فسفر فتیت می‌باشد که در دستگاه گوارش طیور جذب نشده و دست نخورده از طریق مدفوع دفع می‌شود. دفع فسفر فتیت علاوه بر آلودگی شدید منابع آبهای زیرزمینی باعث آلودگی محیط زیست می‌شود و مصرف مکمل‌های فسفات ...
نمایه ها:
فسفر | 
جذب | 

بررسی تحولات شغلی دهه 1355-1365 بیانگر این واقعیت است که ضریب تمرکز کادرهای علمی، فنی و تخصصی که در واقع نقش هدایت و راهبری فعالیتهای اقتصادی کشور را بعهده دارند، در فعالیتهای "خدماتی"، نسبت به گذشته بیشتر شده است . اما ضریب مذکور در امور زیربنائی و تولیدی، در دوره یاد شده، بسیار کاهش یافته است . همچنین نسبت مدیران سطوح عالی در بخش صنعت از 24 درصد به 19 درصد تقلیل یافته است . بر اساس داده‌های آماری، بخشهای خدماتی حدود 89 درصد از کادرهای علمی، فنی و تخصصی را بخود جذب نموده‌اند ...

جذب یونهای سرب ((+Pb(2) و روی ((+Zn(2) از محلولهای آبی در 27± 1c بر روی یک نوع پوکه معدنی طبیعی (خاکستر آتشفشانی) در شرایط مختلفی از جمله pH، غلظت اولیه فلزات، مقدار جاذب و زمان تماس، به روش ناپیوسته (Batch) مورد بررسی قرار گرفت. پوکه معدنی طبیعی (خاکستر آتشفشانی) یک نوع کانی معدنی است که عمدتاً در ساختار و ترکیب آن اکسیدهای فلزی وجود دارد. ایزوترمهای جذب به دو روش کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، در روش کیفی از دسته بندی گیل (Giles Classification)، و در روش کمس از ...
نمایه ها:
جذب | 
سرب | 
روی | 

هدف پژوهش بررسی عوامل موثر در جذب دانشجویان به رشته‌های دبیری در استان اصفهان است و روش تحقیق پیمایشی است . جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر رشته دبیری است که در سال تحصیلی 1371-1372 در کنکور سراسری پذیرفته شده و در دانشگاههای اصفهان و کاشان مشغول به تحصیل هستند. براساس یافته‌های پژوهش 1) بیش از 3 به 5 دانشجویان ابراز نموده‌اند اگر قبولی در رشته‌های دیگر برایم امکان‌پذیر بود باز هم رشته دبیری را انتخاب می‌کردم و 27/6 درصد با این گزینه مخالف و کاملا مخالف هستند. 2) ب ...
نمایه ها:
دبیر | 
جذب | 

بررسی و مطالعه انتشار، جذب و انعکاس امواج لیزرهای پالس (پالسی کوتاه) در پلاسمای ایده‌آل - مورد نظر است . روش‌های مختلف جهت مدل‌سازی ریاضی انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیطهای دی‌الکتریک و فلزی برای پیش‌بینی اثر لیزر و پلاسما مورد استفاده قرار می‌گیرد و این طرح یک محیط دی‌الکتریک به صورت چند لایه (Multilavav) در نظر گرفته می‌شود که یک اختلال پلاسما در حال حرکت می‌باشد و انعکاس امواج لیزر این جبهه در زمان‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد. ...

در این پروژه جذب مولکولهای H2 وO2 بر روی نانو خوشه های دوفلزی غیر مسطح Au2Pd3و Au3Pd2 بطور نظری مطالعه و بررسی شد. نتایج نشان داد که جذب این مولکولها در بعضی از ساختارها بسیار قوی (kcal/mol 744/44 ) بوده بطوری که پیوند کوالانسی مولکولهای H2 و O2 شکسته شده و بصورت اتمی جذب شده اند. در سایر خوشه ها جذب ضعیف بوده (kcal/mol 0/02 ) که در دمای معمولی عملا جذب صورت نمی گیرد. نتایج تحلیل NBO نشان داده است که مولکولهایH2 و O2 بطور عمده به عنوان گیرنده الکترون بوده و نانوخوشه فلزی به ع ...

این پروژه جذب مولکول های H2 و O2 بر روی نانو خوشه های دوفلزی غیر مسطح Pt2Au3 و Pt3Au2 بطور نظری مطالعه و بررسی شد. نتایج نشان داد که جذب این مولکول ها در بعضی از ساختارها بسیار قوی بوده ( kcal/mol208/78- ) بطوری که پیوند کوالانسی مولکول های H2 و O2 شکسته شده و بصورت اتمی جذب شده اند. در سایر خوشه ها جذب ضعیف بوده (kcal/mol0/80- ) که در دمای معمولی عملا جذب صورت نمی گیرد. نتایج تحلیل NBO نشان داده است که مولکول های H2 و O2 بطور عمده به عنوان گیرنده الکترون بوده و نانوخوش ...

در این مطالعه، سینتیک و مکانیسم جذب مولکول آنیلین روی انواع مختلف نانولوله کربنی تک جداره صندلی (6،6) با استفاده از روش دو لایه اونیوم ONIOM (B3LYP/6–31G(d);UFF) بررسی شده است. همه محاسبات با استفاده از نرم افزار گوسین 09 و با تابع هیبریدیB3LYP و مجموعه پایه 6-31G(d) برای لایه بالا و روش مکانیک مولکولی UFF برای لایه پایین در روش دو لایه اونیوم انجام شده است. همه ساختارهای نانولوله در سطح ONIOM (B3LYP/6–31G(d);UFF) به طور کامل بهینه شده و سپس جهت گیری های مختلف مولکول آنیلین ن ...