عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سینما از جمله قالب‌های نوظهور هنر تکنولوژیک است که در بستر اندیشه‌ای مدرنیته به ظهور رسید و به سبب جذابیت‌های ویژه‌ی خود توانست به سرعت در تمام جوامع رخنه کرده و از مخاطبان روزافزونی برخوردار شود. بهره‌گیری از این مدیوم با هدف پیام‌رسانی دینی به سبب تقابل اندیشه‌ای اسلام و مدرنیته با چالش‌های جدی روبروست؛ مسئله جذابیت یکی از مهم‌ترین این چالش‌هاست. تحقیق حاضر، در گام نخست با گزینش رهیافت حکمت اسلامی به بررسی ماهیت جذابیت و در گام دوم با تامل و بازاندیشی در حکمت هنر اسلامی به ...

یکی از چالش‌های مهم که آموزش‌وپرورش با آن روبه‌رو می‌باشد، بی‌علاقگی دانش‌آموزان به آموختن زبان عربی است. یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن این بی‌علاقگی را می‌توان در عدم جذابیت کتب عربی دانست؛ چرا که اگر کتابی جذاب نباشد، کشش لازم جهت خواندن آن در دانش‌آموزان به وجود نمی‌آید. بررسی میزان جذابیت کتب درسی و تلاش در راستای جذاب کردن این کتب، این نهاد را در مسیر توفیق هر چه بیش‌تر آموزشی توانا می‌گرداند. این تحقیق می‌کوشد تا با بررسی کتب درسی عربی دوره‌ی راهنمایی با توجه به مع ...

امروزه نازیبایی، ناهمگونی و اغتشاشات بصری در چهره شهرها به بخش جداناپذیر سیما و منظر شهری بدل شده است و چنان تار و پود فضای شهری را به سلطه گرفته که انتظار زیبایی، جذابیت، نشاط و سرزندگی آرزویی دست نیافتنی شده است. این پژوهش در راستای بررسی آلودگی بصری بر فضای شهری و راهکارهای ساماندهی آن با تاکید بر هویت بخشی، خلق جذابیت و خاطره انگیزی شکل گرفته است. بررسی های مقدماتی و مطالعات نظری به ساختن فرضیه ای با مضمون زیر انجامید: 1-بین آلودگی، ناهمگونی و اغتشاشات بصری فضای شهری و جذ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رعایت ضوابط بین المللی بر افزایش جذابیت محصول خرما در بازارهای خارجی (مطالعه موردی استان بوشهر) می باشد. روش پژوهش حاضر، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه واحدهای فعال خرما بوشهر که شامل 200 واحد می‌باشند تشکیل می‌دهد. حجم نمونه این پژوهش 127 نفر (121 مرد و 6 زن) از مدیران واحدهای خرما بوشهر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پ ...

مقدمه: پژوهش‌های پیشین در حوز? بررسی رنگ بیشتر به صورت تک رنگ و یا ترکیب‌های دو رنگی اجرا شده‌اند. مطالعه ای با ترکیب سه رنگ نیز وجود داشته اما در این پژوهش هارمونی، جذابیت و ارزش در ترکیب‌های رنگی بیش از سه رنگ بررسی شده است. بدین شکل که محرک به صورت پانزده جفت تصویر فرش با طرح یکسان و رنگ متفاوت ، به منظور ارزیابی اثر رنگ بندی بر هارمونی، جذابیت و ارزش بررسی شد و با استفاده از این روش، تأثیر رنگ بندی در ترجیح –که در این پژوهش فرش لحاظ شده- به دست آمد. روش: محرک‌ها شامل 15 ...
نمایه ها:
رنگ | 
ارزش | 
فرش | 

یکی از مهم‌ترین گام‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، جهت پی بردن به تهدیدات و فرصت‌های پیش‌روی شرکتهای لایروبی، بررسی و تحلیل عوامل خارجی و محیط رقابتی سازمان می‌باشد. از الگوهایی که می‌توان از آن بصورت کاربردی برای بررسی محیط رقابتی، تعیین جذابیت و سودآوری صنعت لایروبی در ایران استفاده نمود، مدل معروف و قدرتمند پنج نیروی رقابتی پورتر می باشد. در این تحقیق جذابیت صنعت لایروبی در ایران بر مبنای مدل تعدیل شده پورتر مورد سنجش و تحلیل قرار می گیرد و تاثیر این پنج نیرو را در این صنعت نش ...

اگرچه خواص مفید فعالیت جسمانی و تفریحات به طور وسیعی شناخته شده است ولی زمانی که فعالیت جسمانی و تفریحات مستلزم درجه خاصی از تلاش توسط خود فرد است؛ الگوی مشارکت افراد متفاوت خواهد بود. فرد باید بین مزایا و لذتی که از فعالیت جسمانی بدست می آورد در مقابل مقدار هزینه و زمانی که برای انجام آن صرف می کند؛ تعادل برقرار کند. بنابراین هدف کلی از انجام این پژوهش، مقایسه نقش عوامل هزینه، زمان و جذابیت در مشارکت دانشجویان دانشگاه های تهران در فعالیت های جسمانی اوقات فراغت می باشد.تحقیق ...

پژوهش حاضر با بررسی دقیق استراتژی‌های فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های برخي کشورها مانند کانادا، امریکا و... و استخراج شاخه‌های فناوری اطلاعات و شاخص‌های آن آغاز گردید. سپس با استفاده از پژوهشهای محدود انجام شده در حیطه فناوری اطلاعات در دانشگاه‌هاي ایران مطابقت داده شده و بومی‌سازی گردید. حاصل اين تطبيق در قالب پرسشنامه تنظيم و به گروهی از صاحب‌نظران و خبرگان برای بررسی و رفع ایرادهاي احتمالی تحویل شد؛ پس از اعمال نظر این اساتید پرسشنامه به صورت وسیع در اختیار دیگر خبرگان و متخ ...

رشد و توسعه فناوری از یک سو و پیامدهای حاصل از اجرای طرح‌های توسعه بدون در نظرگرفتن خسارات وارده به منابع طبیعی از سوی دیگر لزوم بکارگیری دانشی سازگار با محیط را بیش از پیش آشکار می‌سازد. از اینرو با توجه به شکل‌گیری دانش بومی در میان مردم و مطابقتش با شرایط محیطی رشد یافته در آن می‌توان از این دانش با ارزش در راستای دانش رسمی و مدرن استفاده نمود. یکی از استفاده‌های جانبی سود‌آور از مراتع، زنبورداری می‌باشد. این موضوع بویژه در مناطقی که گیاهان مناسب (گیاهان شهدزا) برای پرورش ...