عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به بررسی مرگ و میر در گروه‌های سنی 5 ساله دربین جمعیت زنان و مردان استان‌های تهران و لرستان در نقاط شهری و روستایی در سال 1390 پرداخته می‌شود. علاوه بر آن وضعیت مرگ و میر، احتمال مرگ و بقا و امید زندگی از طریق جدول عمر در بین استان‌های مذکور به مقایسه در می‌آید. امروزه از جداول عمر به منظور دستیابی به توصیف و تحلیل در بسیاری از علوم مانند جمعیت‌شناسی، بهداشت عمومی، اقتصاد، جغرافیای جمعیت، بیولوژی و غیره استفاده می‌شود و بسیاری از شاخص‌های جمعیتی را می-توان باکمک ...

این پژوهش با هدف تعیین یک رژیم‎ غذایی جایگزین و تعیین اثرات آن روی پارامترهای رشدی سن سبز پسته (Hem.: Pentatomidae) Brachynema signatum در مقایسه با رژیم غذایی طبیعی (زاروق) انجام شد. علاوه بر آن، اثر دزهای زیرکشنده‌ی آفت‌کش‌های فلونیکامید و لامباداسای‌هالوترین روی پارامترهای جدول زندگی سن سبز در شرایط آزمایشگاهی تعیین شد. همچنین پس از تعیین میزان LC25 دو آفت‌کش در آزمایش‏های مقدماتی، آزمایش‏های زیست‎سنجی برای تعیین پارامترهای جدول زندگی باروری حشرات ماده با تیمارکردن حشرات ک ...

در این مطالعه، ما زنجیره مارکف را معرفی و کاربردهای آن را بیان کردیم. یک متغیر تصادفی فیس تایپ همانند زمان تا لحظه جذب (نقطه پایانی) در زنجیره های مارکف پیوسته تعریف شده است. توزیع فیس تایپ را در مدل بندی نرخهای مرگ ومیر فرض شده است. در این پروژه، به جای سن واقعی از سن فیزلوژیکی استفاده می کنیم که به عنوان شاخص سلامتی تعریف شده است این سن با توجه به بافتها و ارگانهای بدن فرد تعیین می شود هر موقعیت یک زنجیره مارکف یک سن فیزلوژیکی در نظر گرفته می شود و نقطه پایانی این زنجیره هم ...

کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch یکی از آفات بسیار مهم هلو در ایران می‌باشد. جدول زندگی این کنه روی 5 رقم هلو شامل ردتاپ، جی‌اچ‌هیل، کاردی، البرتا و اسپرینگ‌تایمز در دمای0C 1±27، رطوبت نسبی 10±50 درصد و دوره تاریکی: روشنایی 12:12 بررسی گردید. طول دوره رشد پیش از بلوغ کنه ماده روی ارقام مذکور به ترتیب برابر با 303/0±3/10، 176/0±431/9، 166/0±9/9، 24/0±99/16 و 24/0±47/12 روز بود. همچنین میزان مرگ و میر پیش از بلوغ این کنه به ترتیب برابر با 46/4±55/72، 94/4±78/32، 98/2 ...

شب پره جوانه خوار زیتون یکی از آفات مهم نهالستان‌ها، باغات جوان زیتون و همینطور پاجوش‌های درختان مسن زیتون است. این آفت روی میزبان‌های دیگر از جمله زبان گنجشک، یاسمن و برگ نو هم خسارت وارد می‌کند. انجام هر گونه اقدام مدیریتی برای کنترل هرگونه آفت مستلزم داشتن شناخت از ویژگی‌های زیستی و پارامترهای جدول زندگی می‌باشد. تاریخچه زیستی، پارامترهای جدول زندگی و پیش‌بینی جمعیت شب‌پره جوانه‌خوار زیتون روی سه رقم کرونایکی ، روغنی و زرد در دماي 1 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبي 5 ± 65 درصد ...

کنه قهوه‌ای مرکبات Kelin) Eutetranychusorientalis ) یکی ازآفات به شدت پلی فاژاست و باعث خسارت‌های جدی روی محصولات کشاورزی می‌شود.درپژوهش حاضراثرکشندگی عصاره‌ی گیاه چریش indica Azadirachta بر روی کنه‌ی قهوه‌ای مرکبات انجام شد.عصاره گیری از میوه‌ی این گیاه با کمک حلال اتانول 95% انجام شد. آزمایش‌های زیست سنجی بر روی برگ‌های هم سان پرتقال و در دمای 2±28 درجه سانتی-گراد و رطوبت نسبی 5 ±40 درصد و دوره روشنایی8:16 به روش غوطه وری انجام شد. برای تعیین اثرات زیر‌کشندگی از غلظت Lc25 ...

کنه‏ی تارتن دولکه‏ای( Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae یکی از آفات مهم محصول پنبه می‏باشد. ارقام مختلف گیاه میزبان می‏تواند به عنوان یک عامل بسیار مؤثر و تعیین‏کننده روی پارامترهاي زیستی آفات باشد. در این تحقیق ارزیابی حساسیت و مقاومت دوازده رقم تجاری پنبه شامل آوانگارد، ب557، بلی‏ایزوواز، چگوارا، خرداد، 010، اوپال، ساحل، شیرپان539، تاشکند، ورامین و ورامین 349 نسبت به این کنه در شرایط آزمایشگاهی، دمای 1 ± 25 درجه‌ی سانتی‏گراد، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی نو ...

مهم ترین کنه گیاهی شناخته شده کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) می باشد. این آفت قادر است در یک دوره کوتاه مدت در روی محصولات زراعی، باغی و به ویژه گیاهان گلخانه ای افزایش یابد. در حال حاضر برای مبارزه با این آفت از سموم شیمیایی پرخطر که دارای اثرات سوء در محیط است، استفاده می شود. در سال های اخیر در اثر مبارزه با این آفت در عرصه کشاورزی صدماتی را در محیط زیست متحمل شده ایم. بنابر این باید به فکر راهکار ها و جایگزینی مناسب و ایمن برای مبارزه ...

در این مطالعه اثر سطوح مختلف ورمی‏کمپوست روی برخی پارامترهای زیستی و جدول زندگی شته‏ی جالیز، Aphis gossypii و واکنش تابعی سه سن لاروی بالتوری سبز، Chrysoperla carneaنسبت به شته‏ی جالیز روی گیاه خیار مورد بررسی قرار گرفت. شته‏ها در چهار نسبت ورمی‏کمپوست: خاک شامل 100:0، 90:10، 80:20 و 70:30 درصد (حجمی/حجمی) به صورت جداگانه پرورش داده شدند. آزمایش‏ها در اتاقک رشد در دمای 2±25 درجه‏ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره‏ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. بر اساس ن ...