عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این کار تحقیقاتی از غشاء های نا متقارن پلی سولفون برای جداسازی گاز استفاده شد. در این روش از دو حمام انعقاد مختلف برای تشکیل غشاء استفاده شد.یعنی در هنگام تشکیل غشاء دو فرایند جداسازی فاز رخ می دهد. فرایند اول جداسازی فاز تاخیری است که جهت تشکیل لایه انتخابگر متراکم است و فرایند دوم جداسازی فاز آنی است که جهت تشکیل لایه متخلخل ساپورت انجام می شود. در این کار تحقیقاتی متغیر های مختلفی از قبیل اثر ضخامت غشاء و اثر غلظت پلیمر و اثر نوع حلال و غیر حلال و اثر مدت زمان ماند غشاء ...

هر ساله در دنیا کارخانجات صنعتی حجم زیادی فاضلاب و مواد آلاینده تولید می کنند. بخش اعظمی از این فاضلاب ها را مواد روغنی و یا امولسیون های روغنی تشکیل می دهند که وجود آنها در فاضلاب خروجی از یک کارخانه باعث تخریب محیط زیست شده و لذا باید از فاضلاب حذف گردند. از جمله این روغنها، روغن زیتون است که بدلیل مصارف و کاربردهای فراوان در کارخانجات زیادی تولید می شود و حذف آن از فاضلاب تولیدی کارخانه ضروری است. یکی از روش های حذف روغن از امولسیون های روغنی، روش انعقاد الکتریکی است. تحق ...

امروزه حشره کش های فسفره آلی مانند کلرپیریفوس و فوزالن از پرکاربردترین حشره کش های مورد استفاده هستند. کار برد این حشره کش ها و بقایای آنها به علت امکان آلوده کردن آبهای زیرزمینی و سطحی مشکل ساز است. یک روش استخراج با فاز جامد (SPE) نانولوله های کربنی چند دیواره ((MWCNT به منظور تخلیص و پیش تغلیظ این ترکیبات از نمونه های آبی و اندازه گیری آنها با روش RP-HPLC انجام شد. اثر متغیرهای تجربی نظیر نوع و حجم حلال شویشی، pH و سرعت جریان نمونه از کارتریج، بیشترین ظرفیت کارتریج برای ب ...

خصوصيات رئولوژيکي، ساختماني، ساختاري و حرارتي صمغ دانه ريحان، بتا لاکتوگلوبولين و مخلوط آنها در نسبت هاي مختلف مطالعه گرديد. ناحيه خطي ويسکوالاستيک BSG و BLG در کرنش 5/0% بدست آمد و آزمون هاي رئولوژيکي ديناميکي در اين کرنش انجام شدند. در تمامي غلظت هاي صمغ و پروتئين مدولG′ بيشتر ازG′′ بود و در سرتاسر دامنه فرکانسي، وابستگي فرکانس کمي نشان دادند. با افزايش غلظت BSG، مدول الاستيک، تنش تسليم و دماي ژلي افزايش يافت. طيف مکانيکي نشان داد که BSG ژلي ضعيف بوده و ويسکوزيته کمپلکس ر ...

دوغ یکی از فرآورده‌های لبنی تخمیری است که از اختلاط ماست با آب و مقداری نمک تهیه می‌شود. این نوشیدنی تخمیری در سطح وسیعی به عنوان یک نوشیدنی فرح بخش در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه به ویژه در فصول گرم مصرف می‌شود. اگرچه دوغ دارای ارزش تغذیه‌ای بالایی بوده، ویژگی‌های حسی و ظاهری این محصول چندان مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از عمده‌ترین مشکلات در این محصول، دو فاز شدن آن طی نگهداری است که این مسئله ناشی از بزرگ بودن ذرات کلوئیدی دوغ، پایین بودن pH محصول و بنابراین تجمع کازئ ...

در این پژوهش اثر افزودن WPC به شیر و استفاده از آغازگر های تولید کننده EPS جهت تخمیر بر خواص حسی، فیزیکی و پایداری دوغ بررسی شد. ابتدا اثر درصد WPC، تیمار حرارتی و کاهش pH بر دو فاز شدن دوغ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تیمار حرارتی به مدت 30 دقیقه در دمای ?C85 و کاهش pH دوغ تا کمتر از 4، باعث کاهش دو فاز شدن گردید. سپس تاثیر جانشینی پودر شیر پس چرخ با WPC در چهار سطح (صفر، 75/0، 1/5 و 2/25 درصد) جهت تولید شیر و استفاده از دو آغازگر راپی و یک آغازگر غیر راپی بر بر ...

کوردیریت و کامپوزیت های پایه کوردیریتی در سال های اخیر اهمیتی بسیاری یافته اند. استفاده از مواد کوردیریتی در کاربرد هایی که هدایت حرارتی بالا، ضریب دی الکتریک پایین، استحکام نسبی در دمای بالا و ضریب انبساط حرارتی مناسب مشخصه اصلی آن ها هستند، سبب شده است که کامپوزیت های پایه کوردیریتی نیز مورد توجه قرار گیرند. نیتریدآلومینیوم نیز به عنوان یکی از مهم ترین تقویت کننده هایی است که در بحث کامپوزیت های پایه کوردیریتی با جهت گیری به سمت ضریب دی الکتریک پایین و هدایت حرارتی بالا م ...

ته نشینی یا رسوب یک جامد درون سیال بوسیله نیروی ثقل، یکی از پر استفاده ترین روش های جداسازی جامد از مایع می باشد. تیکنرها از واحدهای کلیدی در فرآیندهای عملیاتی هیدرومتالوژی هستند. معمولاً هدف اولیه از تیکنر گرفتن حداکثر مایع از یک دوغاب رقیق خوراک، و بنابراین ایجاد یک گل تا حداکثر ممکن تغلیظ شده می باشد. در این تحقیق دینامیک سیالات محاسباتی به همراه مدل موازنه جمعیتی برای توصیف جریان سیال، توزیع اندازه ذرات و سینتیک بهم چسبیدگی/شکست فلوکولاسیون در تیکنر باطله در مجتمع مس سرچش ...

در چند سال اخیر، مهندسی بافت به عنوان ابزاری کارآمد در ترمیم و بازسازی بافت ها واندام های آسیب دیده از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. روش های درمانی متعددی برای بهبود بافت های آسیب دیده گزارش شده است که یکی از این روش ها شامل کاشت سلول بر روی داربست سه بعدی و زیست تخریب پذیراست که این داربست نقش یک ماتریس خارج سلولی مصنوعی را ایفا می کند. این بافت پس از آن در محیط بدن قرار داده می شود تا با جایگزینی، آسیب ایجاد شده را برطرف کند. در این تحقیق هدف تهیه ساختاری دولایه از کیت ...