عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1230

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

" جداسازی و آشکارسازی غیرمستقیم اسیدهای آمینه به روش کروماتوگرافی جفت - یونی فاز - معکوس " روش آشکارسازی غیرمستقیم در کروماتوگرافی جفت - یونی فاز - معکوس اخیرا" برا جداسازی و آشکارسازی آن دسته از یونهای آلی و معدنی که فاقد خواص جذبی در ناحیه مرئی و فرابنفش بوده و آشکارسازی آنها بامشکلاتی توام می‌باشد،مورد توجه قرار گرفته است .دراین پایان نامه،روش فوق برای امکانپذیر ساختن جداسازی و آشکارسازی غیرمستقیم حداقل 15 اسید آمینه بر روی یک ستون C18 فاز - معکوس توسعه یافته است . برای اف ...

در این مطالعه بمنظور جداسازی، شناسائی و تعیین هویت ویروس بیماری نیوکاسل از 7 مرغداری گوشتی مشکوک به بیماری نیوکاسل نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها شامل، مغز، ریه و طحال بود. همچنین جهت تهیه سرم از جوجه‌ها خونگیری بعمل آمد. تمامی نمونه‌ها تا زمان ارسال به موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در فریرز نگهداری شد. در موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی عملیات جداسازی، شناسائی و تعیین خصوصیات ویروس بیماری نیوکاسل انجام شد و از 5 مورد نمونه ارسالی ویروس از مغز و در یک مورد از ریه جدا شد. ...

جداسازی باکتریهای بومی معدن مس سرچشمه به منظور استفاده از آنها در فرآیند بیولیچینگ کانیهای سولفوری کم عیار مس مورد بررسی قرار گرفته است . در طی این تحقیق هر سه گروه باکتریهای اسید دوست و اکسیدکننده آهن که عامل بیولیچینگ مینرالهای سولفیدی می‌باشند، جداسازی، شناسایی و خالص‌سازی شده و سپس تحت فرآیند سازگاری هر چه بیشتر با شرایط محیط لیچینگ قرار گرفتند. این باکتریها شامل باکتریهای مزوفیل، ترموفیل معتدل و ترموفیل مطلق می‌باشند. مسلما، این باکتریها بدلیل اینکه بومی منطقه می‌باشند ن ...

تشخیص فازهای ناحیه‌ای بر داده‌های فرکانس بالا با توجه به پیچیدگی ساختارهای منطقه و اثر چنین ساختارهایی بر رکوردهای کوتاه دوره از مسائل مهم مربوط به پردازش سیگنالهای لرزه‌نگاری می‌باشد.جداسازی فازهای ناحیه‌ای ...Sn,Lg,Pg بدون استفاده از فیلترهای مناسب عملا" کاری دشوار است .بخصوص زمانی که رکورد مورد نظر آلوده به نویز باشد ، هدف از این پژوهش بدست آوردن محدوده فیلتر مناسب بر داده‌های فرکانس بالا جهت تشخیص فازهای ناحیه‌ای می‌باشد. ...

جداسازی هورمون PMSG از سرم مادیان آبستن می‌باشد. این هورمون در مدیریت تولید مثل دام و برنامه انتقال جنین کارآیی دارد. ...

جداسازی و خالص سازی باکتریهای گرمادوست مولد انزیم لیپاز مقاوم به حرارت ازمناطق طبیعی مانند خاک ، معادن ذغال سنگ و چشمههای آب گرم و کودهای در حال فساد با استفاده از روشهای معمول در میکروبیولوژی و محیط کشت مناسب انجام می شود . گونه و یا گونه هایی را که بهترین فعالیت آنزیمی را دشته انتخاب کرده و جهت تولید آنزیم و خالص سازی آن بکار برده می وشند. پارامترهای مهم درتولید آنزیم مانند منابع نیتروژن دار، کربن دار ، اثر و درجه حرارت و هوادهی بررسی و سپس بهینه می شوند. خالص سازی آنزیم لی ...

ترکیبات اسیدی و گازهای فرآیندی از جمله موادی هستند که در بسیاری از فرآیندهای کاتالیستی از عناصر نامطلوب به شمار می آیند. دی اکسید کربن از جمله گازهای اسیدی می باشد که می تواند موجب خوردگی سیستمهای انتقال و ذخیره سازی شود. لذا در بسیاری از صنایع از قبیل فرآیند گاز طبیعی، بهبود بازیافت نفت، خالص سازی بیوگاز و بسیاری از صنایع دیگر واحد جداسازی گاز دی اکسید کربن وجود دارد. امروزه به علت مزایای فرآیند غشایی در مقایسه با فرآیندهای جداسازی سنتی، استفاده از غشاها در صنایع مختلف رو به ...

جداسازی عناصر زیرکونیم (Zr) و هافنیم (Hf) با روش تبادل یون انجام شده و نتایج آزمایشگاهی ارائه شده است. اثر پارامترهای مختلف مثل نوع محلول شویند ه ١، طول ستون رزینی، نوع رزین بکار گرفته شده و غیره بررسی شده و در نهایت یک حالت بهینه انتخ اب شده است. مزیت استفاده از این روش در مقایسه با سایر روش های موجود در این زمینه بیان شده و ضرورت نیاز به زیرکونیم و هافنیم خالص در صنایع هسته ای توضیح داده شده است ...
نمایه ها:
Hf | 

جنس کلید ونیوم حاوی آلکالوئیدهای بنزوفنانترنی، پروتوپینی و بربرینی است . عصاره این گیاه سوزاننده، تحریک‌کننده و تاول‌زا است . در این مطالعه بر روی استخراج، جداسازی و شناسایی آلکالوئیدهای گیاه کلیدونیوم ماژوس کار شده است . گیاه فوق از منطقه جنگل گلستان جمع‌آوری گردید. از تمام اجزا گیاه با استفاده از متانل عصاره‌گیری شد. مواد زائد نیز بوسیله ارتردوپترول جدا گردید و در نهایت از آلکالوئید تام، که توسط کلروفرم استخراج شده بود، با استفاده از روش کروماتوگرافی (بر روی ستون و TLC) 5 آ ...
نمایه ها: