عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسأله فلسطین ازجنگ جهانی اول تاکنون دوره های مختلفی را گذرانده و با پیچیدگی های فراوانی روبرو بوده است . ودر این عرصه رویکردهای سیاسی و ایدئولو‍ژیک بسیاری پدیدآمده اند که هریک به فراخور توان خود در شکل دهی منازعه ی فلسطین نقش داشته اند و گاه نیزدخالتهای نیروهای منطقه ای و بین المللی به ازهم پاشیدن تلاشها، ناکام ماندن دستاوردها و به بن بست رسیدن مذاکرات انجامیده که تنها به سود اشغالگران صهیونیست به پایان رسیده است. امّا نقطه ی عطف همه‌ی این تحولات جنگ شش روزه‌ی اعراب با اسرائ ...

شاعران در طول تاریخ به اقتضای زمان ، محیط ، شرایط جامعه ی خود از زبانی خاص برای بیان اهداف خود و هدایت جامعه بهره برده اند . با توجه به تنش های عصر معاصر و حوادث تلخ آن و محیط خفقان در کشورهای عربی بهترین ابزار برای بیان اهداف ، زبان رمزی می باشد که این نوع گرایش دارای زبانی منتقد اما پنهانی و رمز گونه می باشد و رمز همان بیان سخن به روش غیر صریح و اشاره ای است که کاربردآن در میان شاعران معاصرعرب بسیار مشهود است . از پیشگامان این مکتب ادبی در ادبیات عرب می توان به «ادیب مظه ...

داستان نویسی همراه با شیوه ها و اصطلاحات نوین در قرف 20 ظهور یافت. پس از پدید آمدن داستان و توجه منتقدان به آن ، ادبیات عرب در عرصه ی نقد تحول مهمی را مشاهده کرد و آن ظهور نقد داستان بود ، و منتقداف در آن، اصطلاحات جدیدی را بوجود آوردند. بعضی از داستان نویسان به نقد داستان نیز روی آوردند و بین ابداع و نقد ارتباط ایجاد کردند، از جمله ی این نویسندگان منتقد، جبرا ابراهیم جبرا است . او در آثار ابداعی و نقدی در شعر و داستان می باشد و نظریه های نقدی اش در مورد داستان در خلق یک اث ...