عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به طور کلّی، دو زبان فارسی و عربی از گذشته‌های دور از رابطه‌ای تنگاتنگ برخوردار بوده‌اند و فرهنگ و زبان دو ملّت در زمینه‎های مختلف بر یکدیگر تأثیر و تأثّر متقابل برجای گذاشته و این رابطه هم‌چنان در درازای سده‌های طولانی ادامه داشته است و پیوسته ادیبان و سرایندگان فارسی و عربی از ثمرات اندیشه و تراوش افکار یکدیگر بهره برده‎اند.جدای از این، اندیشه‌وران این دو زبان، در سده‌ی معاصر از مکتب‌های ادبی غربی تأثیر فراوان گرفته و شاعرانی هم‎چون «تی. اس. الیوت» و «آرتور رمبو» و مکتب‌های ...

شعر معاصر، تعهد به مسائل اجتماعی انسانی را سر لوحه مضامین خویش قرار می‌دهد و شاعرانی را به تاریخ معرفی می‌کند که در راستای تصویر مفاهیم اجتماعی و حل مشکلات جامعه می کوشند. از برجسته ترین شاعرانی که در این زمینه فعالیت دارند جبران خلیل جبران و نیما یوشیج هستند. جبران و نیما به خاطر شرایط موجود، رویکردی مشابه در قبال دغدغه‌های اجتماعی مانند فقر، نابرابری اجتماعی، درد و رنج (نوستالژی)، زن، وطن، آزادی و... داشتند. از جمله کسانی بودند که مسائلی اجتماعی ذهنشان را به خود مشغول کرده ...

در داستان‌نویسی مدرن بسیاری از شیوه‌های سنتی روایت از میان رفته و معمولاً صناعت داستان بیش از محتوای آن در کانون توجه قرار گرفته است. بررسی و تحلیل شخصیت و شیوه‌های شخصیت‌پردازی از دیدگاه‌های متفاوت از بحث‌های جدید نقد ادبی در جهان است که امروزه به عنوان شاخه‌ای مستقل و مهم در مباحث داستان‌نویسی به آن پرداخته می‌شود. عنصر شخصیت و شیوه‌ی شخصیت‌پردازی داستان نیز از نکات قابل توجه داستان‌نویسی امروز است. در این رساله دو رمان «بال‌های شکسته» و «خلیل کافر» اثر جبران خلیل جبران انت ...

فروغ تابناک اندیشه های مولوی، نه تنها روزگار و سرزمین خویش را روشنایی بخشیده، بلکه ابعاد زمان و مکان را در نوردیده و از پس حصار قرون در کلام اندیشمندان و صاحبان حال بعد از او نیز تأثیر گذاشته است. یکی از این تأثیر پذیرفتگان، «جبران خلیل جبران» نویسنده و متفکر معاصر است که با وجود فاصله زمانی و تفاوت دین و سرزمین، همان نوای دردمندانه ای را سر می دهد که سینه شرحه شرحه از فراق نی مولانا را، به آتش کشیده بود. تأثیر پذیری چهره های علمی و ادبی از آثار و اندیشه های دیگران، مو ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی سه موضوع: 1- ساختار وجودی انسان، 2- انسان و کمال، 3- رابطه‌های انسان با انسان، خداو جهان در مرصاد العباد نجم‌الدین رازی و آثار جبران خلیل جبران تدوین شده است که شامل شش فصل است. در فصل اول، کلیات شامل معرفی موضوع، هدف و ضرورت آن، پیشینه‌ی تحقیق و روش انجام آن آمده‌است. فصل دوم به زندگی، آثار و مختصری از جهان بینی نجم‌رازی و جبران خلیل جبران می‌پردازد ساختار وجودی انسان، شامل جسم، روح، دل، عقل و نفس در نظر جبران و رازی مطالب فصل سوم را تشکیل ...

جبران خلیل جبران و میخائیل نعیمه، دو ادیب برجسته‌ی مهجری، دارای ایده‌ها و افکار مشترکی هستند. این اشتراک دیدگاه‌ها حاکی از آن است که میخائیل نعیمه در تالیف آثار فکری‌اش، چه مستقیم و چه غیر مستقیم از اندیشه جبران اثر پذیرفته است. اشتراکاتی که این دو نویسنده در حیطه‌های فکری هم‌چون مرگ و زندگی، عشق و محبت، خیال، معرفت نفس، عرفان، تناسخ، اومانیسم، انترناسیونالیسم و ناتورالیسم داشته‌اند، میزان تاثیری‌گذاری جبران خلیل جبران را بر میخائیل نعیمه بیشتر آشکار می‌کند. بیشترین حوزه اشتر ...

جبران خلیل جبران و سهراب سپهری، دو ادیب برخاسته از دو فرهنگ متفاوت عربی و ایرانی بودند که در شرایط و محیط‌هایی مختلف با یکدیگر پرورش یافتند. این دو ادیب به رغم تفاوت‌های بسیار و برخورداری از ویژگی‌های روحی و روانی غیریکسان، مشترکات بسیاری نیز داشته‌اند که قابل تأمّل و بررسی دقیق است. از جنبه‌های مشترک بین آن‌ها می-توان به موارد ذیل اشاره کرد: گرایش به مکتب رمانتیسم، طبیعت‌گرایی، تأثیرپذیری از آیین بودایی، آرمان‌گرایی و میل به تنهایی و خلوت‌گزینی. عوامل ایجاد و تشدید این میل ر ...

اسطوره به عنوان یکی از شیوه‌های بیان غیرمستقیم در آثار ادبی، پیوندی عمیق با ادبیات دارد به‌طوری که در آثار شاعران و نویسندگان دوره‌های مختلف و مکاتب ادبی گوناگون، شاهد به کارگیری اسطوره هستیم. هنرمند معاصر، با توجه به اوضاع و شرایط فرهنگی و اجتماعی عصر خود، شیوه‌های سنتی انتقال پیام و استفاده از زبان صریح را مناسب نمی‌داند؛ از این‌رو به اسطوره که یکی از قالب‌های انتقال پیام فلسفی، اخلاقی و سیاسی و... است، روی می‌آورد تا این‌گونه پیام خویش را به شیوه‌ای هنرمندانه و متفاوت به م ...

آرمانگرایی در اندیشه شاعران و ادیبان، مدینه فاضله و ناکجا آبادی است که درآن همه انسان ها در آزادی و سعادت زندگی می کنند و از ظلم و بی عدالتی خبری نیست. از این اندیشه در شعر فارسی با نمادهای مختلفی یاد می شود و بیشتر نتیجه نوعی غم غربت در نهان شاعر است که او را به تخیل جامعه ای آرمانی سوق می دهد. از ویژگی های مشترک آرمانگرایی سعدی و جبران می توان به : اعتقاد به خدا وند و وجود او در همه جا، عدالت، بخشندگی وکرم و احسان، حکمت وخردمندی، ترجیح آسایش مردم بر آسایش خود، حفظ منزلت ب ...