عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از جبران‌سازی سری مبتنی بر FACTS در کنار مزایایی همچون، کنترل سیلان توان خطوط،کاهش تلفات، بهبود پایداری ولتاژ، میرایی نوسانات توان و میرایی نوسانات زیرسنکرون، مشکلاتی را برای سیستم‌های حفاظتی خطوط انتقال در بر دارد. یکی از مهم‌ترین این مشکلات خطای اندازه‌گیری دسترسی رله‌های دیستانس است. این مشکل اساساً تحت تأثیر تغییرات نامشخص ولتاژ جبرا‌سازی سری ایجاد می‌شود. خازن سری کنترل‌شده با تریستور (TCSC) یکی از جبران‌سازهای سری مبتنی بر FACTS است که، نه تنها در شرایط عادی ولت ...

با رشد روز افزون مصرف توان الکتریکی در جوامع امروزی فشار سنگینی بر شبکه های قدرت وارد می شود. پس بسیار ضروری است که این سیستم ها از نطر بار پذیری انتقال در شرایط بهینه قرار گیرند. از این رو یک راه مناسب برای افزایش بهره وری از ظرفیت فعلی این سیستمها استفاده از سیستم های انتقال انعطاف پذیر (FACTS) می باشد. این ادوات با کنترل مناسب توان در خطوط انتقال می توانند خطوط پر بار شبکه را در شرایط مناسب قرار داده و در نتیجه آن بار پدیری شبکه را افزایش دهند. جایابی این ادوات بر مبنای مس ...

از آنجایی که خط انتقال یک مولفه مهم سیستم قدرت می‌باشد، استفاده حداکثر از ظرفیت آن یک مسئله مهم است. در این حالت، ادوات FACTSمی‌توانند بطور اثرگذاری وارد عمل شوند و درصورت جایابی بهینه ، هزینه کلی سیستم نیز کاهش می‌یابد. در اینجا از TCSCو SSSCبرای کاهش یا رفع تراکم استفاده می‌شود. جایابی مناسب این دو تجهیز توسط الگوریتم ژنتیک، بگونه‌ای است که علاوه‌بر مدیریت تراکم، سود حاصل از بکارگیری آنها نسبت به هزینه صرف شده برای ساخت و نصبشان در بازار برق، بیشتر بوده و هزینه کلی را کاهش ...

حفظ پایداری شبکه‌ی قدرت پس از وقوع اغتشاشات و خطاها برای بهره‌بردار شبکه، مصرف‌کنندگان و حتی دولت‌ها امری ضروری به شمار می‌رود. شبکه‌های قدرت بزرگ به منظور کاهش نیاز به ذخیره‌ی چرخان، افزایش قابلیت اعتماد شبکه و نیز توسعه‌ی بازار برق به یکدیگر متصل می‌شوند. اتصال شبکه‌های بزرگ از طریق خطوط انتقال ضعیف باعث ظهور مودهای نوسانی با میرایی پایین شده است. این نوسانات کم‌میرا باعث محدود شدن حد توان انتقالی خطوط و در بعضی موارد منجر به از دست رفتن سنکرونیزم شبکه و بروز خاموشی های گست ...

دلایل مختلفی چون خروج خطوط، خروج ژنراتور و یا تغییر در میزان قراردادهای تبادل توان، ممکن است سبب شود بخش‌هایی از شبکه با اضافه بار روبرو شوند. در ساختار سنتی این مشکل با دستورالعمل‌هایی برطرف می‌گردید. در صورتی که در ساختار جدید به دلیل جداسازی بخش‌های صنعت برق این کار تحت عنوان مدیریت تراکم و با ابزارهای دیگری چون تخصیص ظرفیت رزرو، ایجاد حق انتقال و قیمت‌گذاری تراکم و یا ابزارهای دیگری چون ادوات انعطاف‌پذیر انجام می‌شود. یکی از کاربردهای اساسی عناصر FACTS کنترل فلوی توان در ...

تراکم و اضافه‌بار در خطوط همواره یکی از مشکلات اساسی بهره برداری شبکه قدرت می‌باشد. از پیآمدهای این مسئله در سیستم‌های تجدید ساختار یافته می‌توان به جهش‌های ناگهانی قیمت در برخی نواحی، افزایش قدرت بازار و کاهش رقابت در بازار اشاره کرد. ادوات FACTS به عنوان ابزاری کارا، قدرتمند و اقتصادی در کنترل توان عبوری از خطوط انتقال، نقشی اساسی در مدیریت تراکم ایفا می‌کنند. جایابی و تنظیم پارامترهای ادوات FACTS جهت دستیابی به اهداف مورد نظر حائز اهمیت است. در این رساله به منظور کاربرد اد ...