عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق ضرورت جایگاه یابی برند، به خصوص در صنعت مورد بررسی(صنعت نوشابه) و با ایده گرفتن از مدل ارائه شده برای جایگاه یابی از طرف آقای آکر در سال2003، چهار عامل : محصول، صاحبان برند(شرکتها)،شخصیت برند و نماد برند، به عنوان عوامل تاثیر گذار بر جایگاه یابی برند مورد تأکید قرارگرفته شد.پس از طرح فرضیه های مربوط به این عوامل که شامل تاثیر هریک از این عوامل برجایگاه یابی برند می باشد؛ با معرفی شهرتهران به عنوان جامعه آماری،با توجه ادبیات مربوط به موضوع جایگاه یابی برند، که جمع ...

بررسی نقش و جایگاه روابط عمومی الکترونیک در واحدهای روابط عمومی سازمان صدا و سیما عنوان تحقیقی است که بصورت پیمایشی انجام شده است.هدف اصلی این تحقیق بررسی ضرورت حضور روابط عمومی های صدا و سیما در عرصه الکترونیک و میزان این حضور است. جامعه آماری این تحقیق، 282 نفر از مدیران و کارشناسان 82 واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما در حوزه‌های تهران و مراکز استان ها هستند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، پرسشنامه است که در آن واکنش پاسخگویان را نسبت به جنبه‌های مختلف توسعه روابط عمومی ...

بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان با پدیده‌ی تمرکز فضایی در رشد منطقه‌ای در گیرند. به این معنا که نه تنها منابع طبیعی به طور نامتوازن و نابرابر در سراسر کشور توزیع گردیده، بلکه فرایندهای توسعه‌ی اقتصادی، فرصت‌ها و زمینه‌هایی را فقط در درون نواحی خاص به وجود می‌آورند. شهرهای کوچک به عنوان یکی از عناصر مهم سیستم‌های منطقه‌ای در شکل‌دهی ثبات و تحقق اهداف کلی سیستم عمل می‌کند. شهرهای کوچک در تعامل با کوچک‌ترین عنصر سکونتگاهی یعنی روستاها و شهرها میانی در تعامل با بزرگ-ترین شهر ...

عدم توجه به نظام شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون‌های شهری در پهنه سرزمین از یکسو و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی بسیاری از سیاست‌های موجه توسعه در سطوح ملی و منطقه‌ای کارآمدی خود را از دست داده و نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، سعی دارد به بررسی سلسله مراتب سکونتگاه‌های شهری، نظام‌یابی استقرار شهرها و نحوه توزیع و استقرار جمعیت در آن‌ها با تأکید بر نقش و جایگ ...

در این رساله سعی بر این بود تا با نظر به اهمیت نقشمایه های رودوزی، بعنوان شاخصی فرهنگی در نوآوری، حفظ و تداوم البسه سنتی و جایگاه آن در مواجهه با مکان قرارگیری، شیوه انتخاب و تأثیرات اعتقادات و باورها، مذهب، و نمادها بر آن بررسی شود.لازمه بازنمایی اینگونه ارتباطات، بررسی مباحثی چون تاریخچه، سیر تحول البسه، رودوزیها و نقوش، بصورت رابطه نقشمایه و رودوزی، کاربری و هویت البسه، دلایل تفاوت نقوش رودوزی در موقعیتهای مختلف اجتماعی و...رابطه زندگی و باور با رودوزیها ی البسه این مردمان ...

در چارچوب برنامه پنجساله پنجم توسعه (۹۳- ۱۳۸۹) اصول مشخصي در سياست صادراتي نفت و گاز كشور مورد تأكيد قرار گرفته است. از جمله اين اصول، بهبود روش‌هاي بازاريابي نفت‌خام و ارتقاي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت است كه در صورت تحقق، به ايجاد تحول عمده در بخش صادرات صنعت نفت كمك خواهد كرد. تلاش براي تحقق اهداف صنعت نفت در چارچوب يك نظام برنامه‏ريزي استراتژيك با در نظرگرفتن عوامل محيطي (قوت،ضعف، فرصت و تهديد) و رعايت پويايي براي پاسخگويي به تغييرات محيطي درجهت نيازهاي صنعت در روند ...

عشق و در پی آن معشوق یکی از موضوعات اصلی در غزل می باشد که شاعران غزلسرا بسیار به این موضوع پرداخته اند. اما در سبک هندی موضوعات گوناگونی از قبیل مسائل اجتماعی، اقتصادی، تجارب فردی شاعر و ... وارد غزل می شود و موضوع اصلی غزل که همانا عشق می باشد کمرنگ می گردد و بررسی جایگاه معشوق در این سبک کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لذا نگارنده سعی نموده با بررسی غزلیات صائب تبریزی که پرچم دار سبک هندی می باشد جایگاه معشوق را در اشعار وی بیابد. پیشینه تحقیق بسیار مختصر بود و نگار ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه مدیران، معلمان، والدین و دانش‌آموزان مدارس متوسطه دولتی و غیردولتی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی مدیران و معلمان زن و مرد (76 مدیر و1537 معلم) و کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس شهر رشت (20830) و والدین آنها تشکیل دادند. بدین منظور و با احتمال افت آزمودنی‌ها، کلیه‌ی مدیران، 310 نفر معلم به تفکیک رشته‌ی تدریس، 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر (223 نفر دختر و177 نفر پسر) به همراه والدین آنها (400 ...

اهمیت و جایگاه اسب در تاریخ و تمدن بشری و باور های مشابه و مشترک مذهبی ، ملّی ، قومی ملل مختلف جهان از یک منظر و گستردگی کثرت، تنوع موضوعی، در این مبحث از منظر دیگر از کنار نماد ها و نشانه های فراوان همگی انگیزه ای شدند تا در این رساله به شناسایی و بررسی مفاهیم و کاربرد و نیز مطالعه بخش اسب و جایگاه آن در بین فرهنگ های مختلف پرداخته شود.این رساله شامل مباحثی در زمینه ی جایگاه اسب در فرهنگ های شرقی و غربی و تاثیر این جایگاه بر تصویر اسب درهنرهای تجسمی مخصوصا نقاشی می باشد. اسب ...