عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تالاب بین‌المللی گمیشان و خلیج گرگان در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده‌اند و در زمره منحصر به فردترین اکوسیستم‌های تالابی ایران قرار دارند. ارتباط این تالاب‌ها با دریای خزر و ورود آبهای شیرین رودخانه‌های اترک، گرگانرود و قره‌سو و همچنین اقلیم حاکم بر منطقه زیستگاه مناسبی را برای پرندگان مهاجر آبزی وکنار آبزی فراهم نموده است. در این مناطق تعداد 6 ایستگاه در فصل زمستان جهت نمونه برداری ستون آب و رسوبات سطحی انتخاب و تعداد 30 قطعه چنگر (پرنده آبزی قابل شکار و پرمصرف) با اخذ مجوز ق ...

آبزی‌پروری در جهان فعالیت متنوعی است و راه حفاظت از این تنوع، فهم اصولی است که می‌تواند بر توسعه آتی آن موثر باشد. یکی از مهمترین مسائل مربوط به پرورش گونه آبزی، شناخت روابط بین پارامترهای زیستی و غیرزیستی و تأثیر آن‌ها بر رشد موجود می‌باشد. این تحقیق به منظور تعیین پارامترهای فیزیکوشیمیایی و اقلیمی موثر بر روی رشد میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) انجام شد. این تحقیق در 8 استخر خاکی که از لحاظ تراکم ذخیره (350000، 182000، 100000 قطعه در هکتار) و زمان رهاسازی (91/3/29، 91/4 ...

آنتی اکسیدان‌ها باعث محافظت بدن در برابر تنش اکسیداتیو ناشی از رادیکال‌های آزاد می‌شوند. و از آنجا که موجودات آبزی منبعی فوق العاده برای کشف ترکیبات زیستی با خواص آنتی اکسیدانی جدید است. با توجه به این رویکرد، هدف از این مطالعه تخلیص و جداسازی اجزای پروتئینی عصاره‌ی آرتمیا ارومیانا ( به عنوان یک گونه-ی سخت پوست آبزی، بومی دریاچه‌ی ارومیه و به عنوان ذخیره‌ی ژنتیکی ایران) و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی این نمونه‌ها بر روی سلولهای نوتروفیل خون محیطی انسان است. در این مطالعه آزمایش ...

دمای آب یکی از متغیرهای اساسی و مهم کیفیت آب به شمار می رود زیرا بسیاری از فعالیت های شیمیایی و زیستی موجودات آبزی تابع دما می باشند. دمای یک مجموعه آبی می تواند بواسطه فرآیند های مختلف زیست محیطی اعم از فرآیند های طبیعی یا وابسته به فعالیت های بشر، تحت تاثیر قرار گیرد. امروزه مهمترین عاملی که می تواند با تزریق گرما سبب ایجاد تغییر دما در یک مجموعه آبی گردد، کاربرد آب به عنوان خنک کننده در صنایع به ویژه نیروگاه های حرارتی و اتمی می باشد. در پژوهش حاضر از مدل سه بعدی هیدرودینا ...

به طور وسیعی شیوع بیماری های حیوانات آبزی، هم از نظر فراوانی و هم از نظر شدت افزایش یافته است که تعدادی از آنها با تغییرات محیطی آنتروپوژنیک همراه هستند. دانسته ها در مورد روابط متقابل پیچیده بین آلودگی و عوامل عفونی بر روی سیستم ایمنی مهره داران کم است. این روابط متقابل به شدت سلامت موجودات را تحت تاثیر قرار می دهد. در مطالعه حاضر، ما اثرات دو غلظت (20 and 200 mg/kg) از بنزوآلفاپایرن (BaP) را در الحاق با عفونت Vibrio alginolyticus درماهی هامور معمولی Epinephlus coioides مطال ...

اهمیت مدیریت شیلات نه تنها به دلیل سهم عمده‌ای که آبزیان در تأمین غذای مصرفی جامعه دارند، بلکه به خاطر نقش مهم آنها در پایداری اکوسیستم، روز به روز در حال، گسترش است. میگو به عنوان یکی از ذخایر ارزشمند دریایی، به دلیل ارزش و اهمیت پروتئینی و پتانسیل ارز آورری آن برای کشور از اهمیت بسیاری در میان آبزیان برخوردار است. این اعتقاد وجود دارد که از تمام منابع موجود در خلیج فارس بیش از اندازه بهره برداری شده و ذخایر میگو نیز از این امر مستثنی نیست. لذا، در تحقیق حاضر با استفاده از ی ...

این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش گونه های خارپوستان در نواحی بین جزر و مدی خلیج چابهار در طی یک دوره زمانی از آبان ماه سال 1387 تا شهریور ماه سال 1388 انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در محدوده جغرافیایی عرض شمالی ''61 '16°25 تا ''47 '22°25 و طول شرقی''90 '39°60 تا ''38 '24°60 می باشد. نمونه برداری هر دو ماه یک بار در هنگام جزر کامل از 5 ایستگاه انتخابی به صورت تصادفی به وسیله پرتاب کوادرات m1m×1 صورت گرفت. سپس نمونه های جمع آوری شده، شمارش و به وسیله کلید های ...

دسترسی به مقادیر مرجع پارامترهای سرمی از اهمیت ویژه ای جهت ارزیابی درمانگاهی و تشخیص بیماری ها در حیوانات مختلف واز جمله آبزیان برخورار است. جهت تعیین مقادیر مرجع برخی از آنزیم های سرم خون ماهی سفید، خون گیری از ساقه ی دمی 20 ماهی نر و 20 ماهی ماده صید شده از صیدگاه رودخانه تجن انجام گرفت. پس از جدا کردن سرم، مقادیر پارامترهای ALT، AST ، ALP، CPK و LDH اندازه گیری گردید. علاوه بر تعیین مقادیر مرجع جهت کل جمعیت ماهی سفید، مقادیر مرجع مربوط به دو جنس نر و ماده نیز از نظر آماری ...

جلبک ها منابع غنی از متابولیت های فعال طبیعی می باشند. که می توانند در صنعت داروسازی استفاده شوند. این تحقیق با هدف شناخت خواص ضدباکتری عصاره میکروآلگ‌های Chlorella vulgaris و Scenedesmus sp علیه برخی پاتوژن ها انجام شد. جلبک‌ها از حوضه جنوبی دریاچه خزر جمع آوری و در محیط TMRL تحت نور 3000 لوکس به تناوب 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی کشت، و پس از 15 روز برداشت گردیدند. دو حلال استون و اتانول برای عصاره گیری دو نوع جلبک استفاده شد. خواص ضدباکتری عصاره علیه باکتری های ...