عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از عوامل کلیدی قحطی رسانه ها هستند به همین دلیل شناسایی فعالیت آنها در این حوزه، مبانی و عرصه هایی که تاکنون درآن وارد نشده اندو همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها ضروری است. دراين تحقيق انعکاس مطالب کمک به قحطی زدگان سومالی در ده روزنامه سراسری ایران (کیهان، اطلاعات، ایران، همشهری، جمهوری اسلامی، جام جم، رسالت، آرمان، اعتمادو شرق) در شش ماهه اول سال 90به صورت تمام شمار کدگذاری شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از نحوه انعکاس مطالب کمک ب ...

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی پوشش‌خبری مسائل زیست‌محیطی در نشریات کثیرالانتشار (همشهری، جام‌جم، شرق) می‌باشد. پنج فرضیه و دو سئوال اصلی در این پژوهش مطرح شده است. جامعه آماری این پژوهش نشریات کثیرالانتشار در کشور است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند سه روزنامه کثیرالانتشار (همشهری، جام‌جم، شرق) به‌عنوان نمونه‌های مطبوعات (نیمه‌دولتی، دولتی و مستقل از دولت) که نسبت به سایر نشریات به موضوع محیط‌زیست می‌پردازند، انتخاب شده‌اند و به‌صورت تمام‌شماری، مطالب زیست‌محیطی (اعم ا ...

این تحقیق به بررسی روزنامه نگاری توسعه ازطریق تحلیل محتوای مطالب توسعه درچهار نشریه ؛ دونشریه محلی استان کردستان شامل هفته نامه سیروان وهفته نامه دیدگاه وضمیمه روزانه ویژه استان کردستان روزنامه های جام جم وایران درسال 88 می پردازد. 715 واحد تحلیل(مطلب توسعه) از 96 شماره نشریه ، از نظر28مقوله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون 16 فرضیه نشان داد که در نشریات مورد بررسی ، اخبار و مطالب مربوط به توسعه به طور یکسان ومتعادلی انعکاس نیافته و بیشترین تعداد مطلب مربوط به توسعه ...

اين تحقيق با هدف "تحليل محتواي مطالب مربوط به تلفن همراه در چهار روزنامه و چهار خبرگزاري معتبر در سه ماهه پاييز 1390" انجام گرفته است. روش این تحقیق تحلیل محتوا و ابزار اندازه گیری پرسشنامه معکوس بوده است و پس از پرشدن پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری تحقیق شامل چهار روزنامه (ایران، جام جم، همشهری و دنیای اقتصاد) و چهار خبر گزاری (مهر، ایسنا، ایرنا، فارس) و روش نمونه گیری به کار رفته در این تحقیق، تمام شمارشی است. ...

عنوان این پایان نامه، بررسی نشانه شناختی صفحه حوادث روزنامه های فارسی ( روزنامه های ایران، جام جم و اعتماد) می باشد. نشانه شناسی، دانشی است که به مطالعه ی نظام های نشانه ای می پردازد و به طور کلی، به دو شاخه ی نشانه شناسی ساختارگرا و اجتماعی تقسیم می شود. نشانه شناسی ساختارگرا به روابط موجود میان عناصر می پردازد، در حالی که نشانه شناسی اجتماعی، بر اهمیت معنایی که توسط خوانندگان به نشانه های متن داده می شود، تأکید می کند. نشانه شناسی رسانه ها، حوزه ای است که با آفرینش معنا د ...

پژوهش حاضر به شناسایی میزان اخبار و مطالب مربوط به بازتاب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مطبوعات سراسری و چگونگی انعکاس این مطالب در جهت‌‌گیری و مواضع روزنامه‌های اطلاعات، ایران، جام‌جم، کیهان و همشهری در گسترده زمانی سال 87تا89 با روش تحلیل محتوا پرداخته و با استفاده از دستور‌العملی 22 متغیری به کد گذاری تمام مطالب درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخته است. طبق نتایج تحقیق بین 5 روزنامه فوق از نظر 19 متغیر تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به ضریب قابلیت اعتماد محاسب ...

سرعت ورود فناوري هاي نوين به زندگي بشر امروزي بسيار زياد است و هر يك با امكانات جديد، گوشه اي از زندگي را تحت تاثير قرار مي دهند. اقتصاد، فرهنگ و سياست تحت تاثير ارتباطات و فناوري اطلاعات شكل جديدي به خود گرفته است. هنوز يك فناوري به مردم معرفي نشده است، فناوري ديگري به جامعه معرفي مي شود و مطبوعات در معرفي كاربرد ارتباطات و فناوري اطلاعات به جامعه نقش اساسي دارد. در اين تحقيق، نقش مطبوعات در توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته است. مهمترين مسئله تحقيق ...

بررسی ها در روند نظام اشتغال نشان می دهد که معنای کار و ساخت بازارهای اقتصادی در دوران های گوناگون زندگی بشری معنای متفاوتی را به خود گرفته است. بدون شک عصر حاضر که عصر اطلاعات نام گرفته، در کنار تغییرات بی شماری که در تمام عرصه های زندگی بشری ایجاد کرده، معنا و مفهوم کار و اشتغال را نیز دستخوش تغییرات بسیاری کرده است. رویکرد اقتصادی در جامعه اطلاعاتی به نقش روزافزون اطلاعات در فرایند تولید، توزیع و مصرف، به ‌ویژه در زمینه نوآوری و رقابت اشاره دارد. در جامعه اطلاعاتی نوع جدید ...

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی منابع خبری و اصول منبع نویسی در 4 روزنامه پر تیراژ صبح تهران می باشد. در این پژوهش 7 فرضیه مطرح شده است. جامعه آماری 4 روزنامه شرق- همشهری- جام جم و ایران می باشد. روش نمونه گیری طبقه ای کارآمد و تصادفی ساده است که به صورت دو هفته آماری از شش ماه انتخاب گردیده است. 12 شماره به صورت تصادفی (2 شنبه، 2 یکشنبه، 2 دوشنبه، 2 سه شنبه، 2 چهارشنبه، 2 پنج شنبه) انتخاب شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که میزان استفاده از خبرنگاران به عنوان منبع ا ...