عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خودکشی گرچه پدیده‌ای است که در زمان‌ها و مناطق مختلف وجود داشته است؛ اما شیوع روزافزون آن در یک جامعه، آن را به یک مسأله و آسیب اجتماعی مبدل می‌سازد که نیازمند بررسی و مداقه از جنبه‌های مختلف می‌باشد. در این میان استان ایلام، یکی از مناطق پرخطر در زمینه‌ی این آسیب شناخته شده است که میزان خودکشی در آن همچنان سیر صعودی و نگران کننده‌ای را طی می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی زمینه‌ها و علل فرهنگی خودکشی و فهم و تبیین معنای آن در جامعه‌ی ایلام انجام گردید؛ لذا روش‌شناسی در این تحق ...

معنای هر پدیده ای از نظر افراد، در کُنش آن ها تأثیرگذار است. نابرابری های اجتماعی به عنوان پدیده ای آسیب زا تنِ هر جامعه ای را می لرزانند و برای بهبود وضع موجود، نیازمند مطالعه معنای نابرابری اجتماعی در جامعه هستیم. در این پژوهش از مدل «برنامه قوی» در جامعه شناسی فرهنگی جفری الگزندر و فیلیپ اسمیت برای مطالعه سازه ی فرهنگی(معنای فرهنگی) نابرابری اجتماعی در بین ایرانیان حاضر در شبکه های اجتماعی مجازی استفاده نمودیم. پرسش اساسی پژوهش، پرسش از معنای نابرابری اجتماعی در جامعه بود ...