عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2849

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش و استفاده روزافزون از شبکه اطلاعاتی و ارتباطی اینترنت ابعاد علمی و آموزشی دانشگاه ها را متحول ساخته است. این تکنولوژی دسترسی آسان و همه وقتی به اطلاعات گسترده و جدید را برای دانشجویان و اساتید محقق مهیا ساخته است و امکان برقراری ارتباط بین آنان را آسانتر کرده و الگوی ارتباطات فرامرزی را دگرگون ساخته است. اینترنت باایفای این نقش مهم، ارتباط میان اساتید و محققینی که علاقمند به یک موضوع یا پروژه خاص هستند را تسهیل نموده و همکاریهای علمی را در جهان علم و دانش اندوزی افزایش ...

بنیاد جامعه اطلاعاتی مبتنی بر فعالیت های متنوعی است که به نحو مستقیم با تولید، توزیع و کاربرد اطلاعات مرتبط می باشد. دانیل بل، ویلیام مارتین و صاحبنظران دیگر، تعاریف متنوعی را از جامعه اطلاعاتی ارائه کرده اند که در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد. پرسش عمده در چارچوب جامعه اطلاعاتی ایران تاکید بر زیر ساخت های اختصاصی، نرم افزارهای عمومی، نرم افزارهای اختصاصی و آموزش مورد نیاز کارکنان می باشد. بر این قرار نگرش نوین به زیر ساخت های اطلاعاتی بر حسب استراتژی نوین دولت جمهوری اسل ...

بنیادجامعه اطلاعاتی مبتنی بر فعالیت‌های متنوعی است که به نحو مستقیم با تولید، توزیع و کاربرد اطلاعات مرتبط می‌باشد . دانیل‌بل، ویلیام مارتین و صاحبنظران دیگر، تعاریف متنوعی را از جامعه اطلاعاتی ارائه کرده‌اند که در این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرد. پرسش عمده در چارچوب جامعه اطلاعاتی ایران تأکید بر زیر ساختهای اختصاصی ، نرم‌افزار‌های عمومی، نرم‌افزار‌های اختصاصی و آموزش مورد نیاز کارکنان می‌باشد. بر این قرار نگرش نوین به زیر ساخت‌های اطلاعاتی برحسب استراتژی نوین دولت‌ جمهوری ا ...
نمایه ها:

اتوپیا به معنی شرایطی آرمانی همواره در ذهن بشر بوده است. زمانی اندیشه ای اتوپیایی است که از دل نظام موجود و برای برپایی نظامی آرمانی بر می خیزد. اتوپیاها در طول تاریخ بشر به چندین شکل بروز کرده اند. می توان جامعه اطلاعاتی را که مفهومی جدید است و نوید تمدنی آرمانی را می دهد، نیز نوعی اتوپیا محسوب کرد. بحران ها و رکوردهای پیاپی، سرمایه داری را وادار کرد که در دهه 1970 دست به بازسازی خود بزند. شکلی جدید از ساختار طبقاتی در پی این بازسازی پدید آمده است که در آن مدیران متخصص اطلاع ...

با ظهور جامعه اطلاعاتی تغییرات چشمگیری در مفاهیم و ساختارهای جامعه بوجود آمده است. انفجار اطلاعات که آلودگی اطلاعات را نیز در پی داشته است از یک طرف و پیشرفتهای فناوری ICT و پیدایش رسانه های مدرن از طرف دیگر چالشهای نوینی را در عرصه دستیابی، درک و استفاده اطلاعات، پیش روی فعالان عرصه خبر نهاده است. لذا برای دستیابی به اطلاعات به توانایی ویژه ای فراتر از سواد پایه دانش خبر برای رقابت رسانه ای و بقا در جامعه اطلاعاتی لازم است که از آن به عنوان«سواد اطلاعاتی» نام برده می شود.تحق ...

برای همنوا کردن فرآیند توسعه, تدارک رهنمایی برای تبادل اطلاعات در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت است. نظام ملی اطلاع رسانی کشور باید نیازهای اطلاعاتی و حرفه ای پژوهشگران, برنامه ریزان, مدیران اجرایی, مشاوران و گروه های آموزشی را تأمین کند. ...

بررسی ها در روند نظام اشتغال نشان می دهد که معنای کار و ساخت بازارهای اقتصادی در دوران های گوناگون زندگی بشری معنای متفاوتی را به خود گرفته است. بدون شک عصر حاضر که عصر اطلاعات نام گرفته، در کنار تغییرات بی شماری که در تمام عرصه های زندگی بشری ایجاد کرده، معنا و مفهوم کار و اشتغال را نیز دستخوش تغییرات بسیاری کرده است. رویکرد اقتصادی در جامعه اطلاعاتی به نقش روزافزون اطلاعات در فرایند تولید، توزیع و مصرف، به ‌ویژه در زمینه نوآوری و رقابت اشاره دارد. در جامعه اطلاعاتی نوع جدید ...

مأموریت اصلی موسسات آموزش عالی، تربیت یادگیرندگان مادام‌العمر است. با این فرض که افراد دارای قابلیتها و توانایی‌های ذهنی استدلال و تفکر انتقادی هستند. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی باید در طول دوره‌ها و دروس دانشگاهی به دانشجویان به عنوان عضوی از جامعه و همچنین شهروندان مطلع بیاموزند که چگونه یاد بگیرند. سواد اطلاعاتی کلید اصلی یادگیری مادام‌العمر می‌باشد. برای سنجش میزان سواد اطلاعاتی افراد لازم است استانداردهایی تعیین گردد. یکی از استانداردهای تعیین شده برای سنجش سواد اطلاع ...

پیشرفت فن آوری اطلاعات جامعه را متحول کرده و چالش هایی را فرا روی متخصصان نظام های اطلاعاتی در جهت تامین نیازهای روزافزون متقاضیان قرار داده است. برخی از این چالش ها ناشی از ضعف عواملی است که عبارتند از: الف) مهارت های متخصصان اطلاع رسانی: ب) مهارت های مدیریتی اطلاعات: ج) دانش موضوعی روزآمد. مقاله حاضر هر یک از موارد پیش گفته را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای احتمالی مواجهه با آن برشمرده است. ...