عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جریان روشنفکری دینی درون حاکمیت مهمترین جریانی است که در قالب پارادایم قدرت‌گرایی جریان روشنفکری دینی بعد از انقلاب اسلامی ایران به خصوص در سالهای اخیر ظهور پیدا کرده است به طوری که نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری تحولات سیاسی و اجتماعی ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی داشته و از آنجا که اجتماع گرایان به خصوص السدیر مک اینتایر معتقدند سنتهای مختلف در جامعه با توجه به دارا بودن ارزشها، عقاید و باورهای متفاوت نسبت به همدیگر همواره در حال رقابت و سایش با یکدیگر هستند . تا با برتری نسبت به ...

رعایت قانون در هر جامعه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. به صورتی که اگر کنشگران قانون را رعایت کنند دارای تبعات (اقتصادی، اجتماعی و ... ) بسیار زیادی برای جامعه است. و اگر قانون رعایت نشود مشکلات و مسائلی برای جامعه پدید می‌آید. براساس تحقیقات انجام شده میزان قانون گرایی پایین و قانون‌گریزی بالا در ایران دیده شده است. در این تحقیق به فهم کنشگر ایرانی از مفاهیم قانون، قانون‌گرایی و قانون‌گریزی پرداخته شده است.در این بررسی با استفاده از سنت نظریه مبنایی در تحقیق کیفی، مطالعه ب ...

رئالیسم اروپائی، در یک دوره‌ی پرتلاطم و انقلابی، که دنیا شاهد گسترش تحولات عظیم در عرصه‌‌های گوناگون زندگی اجتماعی بود شکل می‌گیرد. این نهضت، به منظور ارج نهادن به مشکلات طبقه‌ی فقیر و و اکنش در برابر نا امنی‌ها و نابسامانی‌‌های دامن گیر ناشی از بی‌عدالتی طبقه‌ی برژوازی پایه‌گذاری می‌شود؛ یعنی رئالیسم مکتبی است در مقابل رمانتیسم، چرا که بقای رمانتیسم تا زمانی است که طبقه‌ی سرمایه داری روی کار باشد. ‌آشنایی ادبیات و ادبای عرب با آثار مکتب رئالیسم به حوادث محوری از جمله ج ...

محرک اصلی تغییر سبک در هر دوره‌ای وقایع سیاسی- اجتماعی هست. در ایران، انقلاب مشروطه در کنار تحولاتی که در سطح جامعه‌ پدید آورد، در عرصه‌ی ادبیات نیز بی‌تأثیر نبود و با طرح مضامین اجتماعی، موجب تحول و تغییر سبک ادبا شد. رخدادهای دوره‌ی حکومت پهلوی، گرایش به رمانتیک جامعه‌گرا و در نتیجه تغییر سبک را در اشعار و برخی آثار گسترده‌تر کرد. رمانتیسم مکتبی ادبی ‌است که به برتری احساس و تخیل بر استدلال و تعقل تأکید دارد. این مکتب در شعر پارسیِ معاصر دارای دو شاخه‌ی فردی (پرداختن به عوا ...

عدالت را می‌توان در زمره قدیمیترین مفاهیمی دانست که در فلسفه سیاسی راجع به آن بحث‌هایی گسترده صورت گرفته‌است، واژهای که در طول تاریخ از آن تعاریف متنوعی ارائه شده و در گذر زمان دچار تحولات معنایی زیادی گشته‌است. اما آنچه در این میان هرگز تغییر نکرده خواست انسان‌ها برای دسترسی به عدالت و جامعه‌ای عادلانه ‌است. خواستی که امروزه و در جوامعی چندفرهنگی اهمیتی دوچندان یافته‌است. برقراری عدالت در جوامعی که اعضا‌ی‌ آن از حیث دین، مذهب، فرهنگ، قومیت و از همه مهمتر از نظر ارزش‌ها و ش ...

این مجموعه تلاشی است برای استخراج رویکرد تیلور به فلسفه هگل. آن‌چه تیلور در هگل جستجو می‌کند، تنها شناخت ساختار اندیشه هگلی نیست. تیلور در پی آن است که بخش‌هایی از فلسفه هگل را، که در نگاه وی، در حل معضلات جامعه مدرن کاربرد دارد، استخراج نماید و با کاربست آن جامعه و انسان امروز را به فهم در آورد. در این مسیر تیلور گایست یا مطلق را به کناری می‌نهد و آن را غیر قابل دفاع معرفی می‌کند اما، از طرف دیگر انسان‌شناسی و نگاه هگل به جامعه را پر‌رنگ می‌گرداند. تیلور با استفاده از این ن ...

با توجه به حساسیت دولت ها در خصوص سازوکارهای اجرایی مقررات بین المللی در نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی نامتمرکز همواره میان قاعده سازی و ایجاد نهادهای حمایتی از قواعد فاصله زیادی وجود دارد.از یک سو پدیدار شدن قواعد نظم عمومی بین المللی در جامعه بین المللی و ضرورت حمایت از این قواعد و از سوی دیگر فقدان شخصیت حقوقی بین المللی جامعه بین المللی موجب شده است استناد به مسئولیت دولت ناقض این قواعد توسط دولت های عضو جامعه بین المللی به عنوان دولت های غیر زیان دیده مورد پ ...

از جمله راه‌هایی که جهت رفع گرفتگی روح و افسردگی انسان، پیشنهاد می‌شود، افزایش خنده است. استفاده از طنز و مطالب طنزآمیز، یکی از عوامل ایجاد خنده است که موجب شادی روح و انبساط خاطر می‌شود. طنز اثری ادبی است که جنبه های بد رفتار بشر، ضعف های اخلاقی و فسادهای اجتماعی و سیاسی یا اشتباهات انسان را به شیوه ای خنده آمیز و غیر مستقیم بازگو می کند. شعر انقلاب شعری جامعه گرا و مردمدار است و طنز وظیفه‌ی جامعه اندیشی و بصیرت افزایی افراد را دارد. تعداد زیادی شاعر طنزپرداز برجسته در زمی ...

در این تحقیق در راستای بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران رویکردها و مدل‌های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسي نظرات شهروندان تهراني‌، از ديدگاههاي ارائه شده از سوي آنها‌‌، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف كاربردي‌، از نظر نوع داده‌ها كمي‌ و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها‌، توصيفي و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در منطقه 1 شهر تهران که تعداد آنها حدودا 5000 نفر می‌باشد. روش نمونه‌ ...