عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق علمی، همانگونه که از عنوان آن بر می آید، مطالعه بر روی این نکته ی مهم است که چگونه می توان خوانش چندین جنبه ای متون ادبی فرانسه را در دانشگاه های ایران تدریس کرد. بنا بر این، در فصل اول این تحقیق علمی که عنوان آن « مفهوم ادبیات » می باشد، ما تلاش کرده ایم تا به این سوال اساسی جواب دهیم که ادبیات چیست که باید آنرا در دانشگاه تدریس کرد ؟ در پی یافتن جواب این سوال، ما مبادرت به کشف دامنه ی وسیع و گسترده ادبیات نموده ایم که دربرگیرنده ی نکات ساختاری شامل همه ی ج ...

نقد جامعه‌شناسی به عنوان یکی از رویکردهای نقد ادبی، به دلیل خاصیت ذاتی خود از یک سو به ادبیات و از دیگر سو به جامعه‌شناسی پیوند می‌خورد. در میان جامعه‌شناسان ادبیات، لوسین گلدمن با استفاده از آموخته‌های مکتب لوکاچ، توانست شیوه‌ای جدید به نام «ساخت‌گرایی تکوینی» معرفی کند؛ این شیوه در عین پرداختن به محتوای اثر از صورت آن نیز غافل نمی‌ماند.یکی از اتفاقات مهم در جامعه بعد از انقلاب ایران جنگ تحمیلی است. با وقوع جنگ بسیاری از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران تغییر ...

جامعه شناسی ادبیات، به بیان و توضیح حوادث اجتماعی مندرج در کتب ادبی می پردازد. از این زاویه، ادبیات دیگر نه موضوعی صرفاً تفننی، بلکه بخش بسیار مهمی از شعور اجتماع است و می تواند با صداقتی که اغلب در کتاب های تاریخی دیده نمی شود، جامعه هر دوره را آینه وار به تصویربکشد. از راه بررسی تحلیلی کتب ادبی، می توان به کنه کارکرد و تغییرات یک نظام اجتماعی پی برد. از این رو، رسالت ادبیات در بیان بی سانسور حقایقی است که تاریخ نگاران نمی خواهند یا نمی توانند به ثبت و ضبط آن ها بپردازند. ای ...

از دیدگاه جامعه‌شناسی، ادبیات و جامعه دارای پیوندی تاریخی است. انعکاس مسائل مهم اجتماعی در آثار نظم و نثر از نمودهای این پیوند است. شناخت آداب، رسوم، روابط اجتماعی، خانوادگی و نمودهای فرهنگی از متن آثار ادبی می‌تواند از دقیق‌ترین بررسی‌های جامعه‌شناختی به حساب آید. ناصرخسرو از شاعران متعهد ادب فارسی است. به دلیل اهمیت مسائل مذهبی و اجتماعی در دیدگاه شاعر بخش قابل توجهی از محتوای شعر او به مسائل اجتماعی و نمودهای آن اختصاص یافته است. ساختار اجتماعی، تضاد طبقاتی، مسائل اقتصادی، ...

رویکرد جامعه‌شناختی یکی از رویکردهای مهم در نقد آثار ادبی است. شیوه جامعه‌شناختی در نقد ادبی، تعامل میان محیط اجتماعی نویسنده و آثار ادبی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و نشانه‌هایی از منشأ اثر را بازنمایی می‌کند. داستان به دلیل اینکه شخصیت‌هایش از افراد عادی جامعه هستند و اتفاقات آن نیز حوادث معمول و واقعی جامعه است مورد توجه جامعه‌شناسان ادبی قرار گرفته است. محمدعلی جمالزاده و زکریا تامر دو تن از نویسنده بزرگ در ادبیات فارسی و عربی هستند. این دو نویسنده در آثار خود خصوصاً داستا ...

نخستین فعالیت های جامعه شناسی را در کتاب « روح القوانین » بارون مونتسکیو می توان یافت . جامعه شناسی ادبیات ، در چند سال اخیر به وجود آمده و علم نوپایی است . جامعه شناسی ادبیات چه در جامعه ی ما و چه در جوامع دیگر جایگاه والایی دارد . شناخت ملل و اقوام و فرهنگ آن ها ، ایجاد ارتباط فرهنگی و مردمی با آن ها ، بررسی وجوه مشترک فرهنگ ها می تواند از جمله مسائل مورد بررسی در جامعه شناسی ادبیات باشد .کاوش در اعماق دیوان های شاعران ، می تواند بهترین زمینه برای مطالعات جامعه شناسانه باشد ...

گونۀ ادبی رمان، مشخّصۀ ادبیّات دوران معاصر است. شخصیّت‌های هر رمان بازگوکنندۀ رفتار و زبان عادی افراد اجتماع است و از ذهن و زبان آن‌ها سخن می‌گوید. هنر رمان در نشان دادن خصلت‌های گوناگون و گاهی متضاد است. رمان ارتباط مستقیم و دوسویه‌ای با جامعۀ خود دارد. شرایط اجتماعی در به وجود آمدن و رشد گونه‌های ادبی مؤثر است. جامعه‌شناسی رمان به تحلیل و بررسی جامعه‌ای که رمان در آن شکل گرفته، می‌پردازد. در این نوشتار با استفاده از نظریّه‌های جامعه‌شناسی رمان و با بهره‌گیری از روش استقرایی ...

جامعه شناسی ادبیات یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی محسوب می‌شود. در میان انواع نگرش به متن ادبی، دیدگاه جامعه شناختی از اهمیتی ویژه برخوردار است. اساساً در نقد ادبی دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول صورت محور است و انواع نقد لغوی، زیبایی شناختی و فنی را شامل می‌شود و در مقابل رویکرد دوم محتوا محور و نقدهای اخلاقی، تاریخی و روانشناسی و..... را در برمی‌گیرد. نقد اجتماعی که از نتایج علم جامعه شناسی ادبیات محسوب می‌شود، رویکردی معنایی و محتوا محور دارد. این نوع نقد به تبیین رابطه اثر ...

اندیشه‌ی بررسی اثر ادبی بر مبنای کارکرد اجتماعی آن مهم‌ترین عنصر تشکیل دهنده‌ی نقد جامعه شناختی است. این رویکرد نقدی که ابعاد مختلف رابطه‌ی ادبیات و جامعه را مورد کنکاش قرار می‌دهد، رویکرد جدیدی است که اصول اولیه-ی آن به همت نظریه پردازانی از جمله فیکو، مادام دو استال، ایپولیت تن و کارل مارکس در قرون اخیر شکل گرفته و در قرن بیستم به وسیله‌ی منتقدان بزرگی چون جورج لوکاچ و لوسین گلدمن به تکامل رسیده است. جورج لوکاچ با ارائه‌ی نظریات ارزنده، انقلاب بزرگی در زمینه‌ی نقد جامعه شنا ...