عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در رابطه با تعیین درجه حساسیت مناطق حفاظت شده حرای جاسک با استفاده از معیار آبزیان (ماهیان) در سه منطقه حفاظت شده شامل جاسک غربی(خور مرکزی)، جاسک شرقی(خور خلاصی) و گابریک و جگین(خور گابریک) ، به صورت ماهانه از بهمن ماه 84 تا دی ماه 85 انجام گردید. تدوین معیارهایی جهت انتخاب مناطق حفاظت شده موجب گزینش درست و منطقی چنین مناطقی می گردد در این مطالعه با استفاده ارزشگذاری عددی از معیارهای پیشنهادی جهت تعیین درجه حساسیت مناطق حفاظت شده که با استفاده از تجربیات مشابه در سا ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جاسک | 

بندر جاسک در ساحل دریای عمان قرار دارد . با بالا بودن سطح آب زیرزمینی که درصورت رویداد زمین لرزه های نیرومند، بخشهایی از آبرفتهای شهر روانگرا شده و بصورت جوشش ماسه و نشست سطح زمین نمایان میشود.. ارزیابی پتانسیل روانگرایی نهشته های ماسه ای بندر جاسک در ساحل دریای عمان با استفاده از روش صحرایی آزمایش مقاومت نفوذ استاندارد (SPT) هدف عمده این تحقیق بوده است. بدین منظور از نرم افزار Liquify4 که بر اساس مدل سید –ادریس (1 و 2) طراحی شده، استفاده گردیده است. استعداد روانگرایی نهشته ه ...

با تثبیت فلزات در رسوبات، توانایی تخریب محیطی آنها کم شده و غلظت آنها در آب تحت تاثیر حلالیت تغییر می یابد. فلزات سنگین بوسیله اندامهای مختلف آبزیان جذب شده و در مقادیر مختلف در آنها تجمع می یابد. در تحقیق حاضر غلظت فلزات سنگین مورد نظر در رسوبات منطقه جاسک مورد بررسی قرارگرفت است. پس از نمونه برداری از هفت ایستگاه و هضم اسیدی رسوبات، فلزات سرب و روی و نیکل با دستگاه جذب اتمی سنجش شد. میانگین غلظت عناصر سرب، روی و نیکل در ایستگاههای مختلف به ترتیب 121، 71 ،و 85 میلی گرم در کی ...
نمایه ها:
جاسک | 
سرب | 
نیکل | 
روی | 

در طی چند سال گذشته با نظارت معاونت تکثیر و پرورش شیلات هرمزگان تعداد معدودی شناور محلی مجهز به تورترال در صیدگاههای میگوی منطقه جاسک اقدام به صید میگوی مولد سفیدهندی می‌نمایند. در طی مدت توراندازی گونه‌های مختلف میگو و سایر آبزیان صید می گردد. که در این رابطه تنها میگوهای مولد در مراحل 3 و4 باروری جمع آوری و مابقی یا به دریا بازگردانید می‌شوند و یا اینکه جهت انجماد و بسته‌بندی به ساحل انتقال داده می شوند. نظر باینکه اطلاعات موجود تنها به تعداد مولدین زنده و صید شده فوق‌الذکر ...

این پژوهش به منظور بررسی ساختار جمعیت ماکروبنتوزهای جنگل های حرا جاسک نمونه برداری از رسوبات به مدت یک سال از فصل پاییز 1388تا تابستان 1389 انجام شد. بر اساس توزیع خورهای اصلی و به منظور پوشش کامل زیستگاه چهارخور شامل جاسک غربی (خور مرکزی)، جاسک شرقی (خور شهرنو و خلاصی) و شرقی ترین بخش خور گابریک مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری توسط دستگاه گرب از چهارخور مرکزی، شهر نو، خلاصی و گابریک صورت گرفت (3n=). سپس به منظور تعیین دانه بندی رسوبات و مواد آلی در هر ایستگاه نمونه گیر ...

ساردین ماهیان از گونه‌های مهم تجاری ماهیان سطح‌زی ریز در آب‌های ساحلی بندر جاسک می‌باشند. گونه ساردین سند (Sardinella sindensis) حدود 88 درصد از صید شناورهای پرس‌ساینر را در منطقه جاسک به خود اختصاص داده و گونه غالب این منطقه می‌باشد. پارامترهای مربوط به طول کل، وزن، CPUE (صید به‌ازای واحد تلاش) و همچنین ترکیب گونه‌ای تورهای پرس‌ساین منطقه جاسک به مدت نه ماه در ماه‌های دی، بهمن و اسفند 1390، فروردین، اردیبهشت، خرداد، مهر، آبان و آذر 1391 در صیدگاه‌های ساردین ماهیان مورد مطالع ...

بهره گیری از داده های سنجش از دور منجر به شناخت و بررسی جامع پهنه های جغرافیایی در مدت زمان کوتاه و با هزینه پایین می گردد. بهره گیری از تکنیک های تجزیه و تحلیل داده های ماهواره ای منجر به استفاده بهینه از این داده ها جهت شناخت هر چه کامل تر منطقه مطالعاتی و پدیده ها و عوارض جغرافیایی موجود در آن می گردد. منطقه ساحلی به عنوان یک پهنه جغرافیایی با ماهیت نسبتا دینامیک دارای شرایط ویژه اقتصادی، تجاری تفریحی و در برخی موارد استراتژیک است. . بهره برداری بهینه از امکانات محیطی ...

یک مطالعه موردی برای بررسی عوامل موثر بر ابتلا به مالاریا در شهرستانهای میناب، جاسک و رودان استان هرمزگان در سال 1378 انجام شد، هدف کلی مطالعه این است که شناسایی عوامل کاهش دهنده و افزایش دهنده بیماری مالاریا و درجه ارتباط آنها با مسئولین کشور کمک خواهد کرد در برنامه ریزیهای کوتاه مدت و درازمدت طرح های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق مالاریا خیز ارتباط آنها را با بیماری مالاریا در نظر گرفته و طوری برنامه ریزی کنند که اجرای برنامه های توسعه نه تنها موجب افزایش بیماری نشو ...
نمایه ها:
میناب | 
جاسک | 
رودان |