عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه نشان داده می‌شود که اگر ‎$A_i,B_i,X_i $‎ عملگرهای خطی کراندار روی فضای هیلبرت جدایی پذیر ‎$ \HH $‎ باشند، به طوری‌که ‎$X_i$‎ برای هر ‎$i=1‎, ‎2‎, ..., ‎n$‎ فشرده باشد، مقادیر تکین ‎$\sum_{i=1}^n A_iX_iB_i$‎ به مقادیر تکین ‎$\left( \sum_{i=1}^n \Vert A_i \Vert \Vert B_i \Vert \right)(\oplus_{i=1}^n X_i)$‎ محدود می‌شوند، که در آن ‎$\Vert‎ . ‎\Vert$‎ نرم عملگری معمولی است. به عبارتی ‎$$‎ ‎s_j\Big( \sum_{i=1}^nA_iXB_i\Big)\leq\Big( \sum_{i=1}^n \Vert A_i ...

ار (ORE) حدس زده است که عناصر هر گروه ساده را می‌توان به صورت جابجاگر دو عنصر گروه ساده نوشت که در این راستا علاوه بر باز کردن این مقاله مروری بر میدانهای متناهی داشته‌ام و گروههای جایگشتی را معرفی نموده‌ام که در فصل اول پایان نامه مراتب فوق پیگیری و به علت اینکه اکثر قضایای این فصل با استفاده عمل گروه بر یک مجموعه براحتی اثبات می‌شود از منابع [4]، [5] و [8] استفاده لازم به عمل آمده است و نتیجه عمل را در فصل سوم بررسی نموده‌ام. و در فصل دوم به تعریف و خواص فرم دو خطی متناوب پ ...

رساله موجود براساس مقاله: Weakly periodic rings with conditions on commutators به نگارش درآمده است . هدف از انتخاب این موضوع، معرفی دسته‌ای از حلقه‌های جابجائی است . در این رساله R یک حلقه با مرکز C در نظر گرفته شده است که N، مجموعه عناصر پوچتوان E,R مجموعه عناصر خود توان حلقه است . یک حلقه R را دوره‌ای می‌نامیم در صورتی که برای هر xER، اعداد صحیح مثبت n و m موجود باشند، بطوریکه XnXm یک عنصر x در حلقه R را عنصر توان حلقه می‌نامیم در صورتیکه x به اجتماع تعداد شما را از En (1...
نمایه ها:

در فصل اول ، این نظریه از نقطه تاریخی بررسی می شود و پیش زمینه هایی از آن بیان می گردد. در فصل دوم ، ساختار فضای ‏‎Pt(u)‎‏ و ارتباط این ساختار با ارزیاب های نقطه ای کراندار و ارزیاب های نقطه ای کراندار تحلیلی بررسی می شود و کاربردهایی چند از این نظریه در دسته عملگرهای زیر نرمال دوری داده می شود. در فلصل سوم ، نتایجی اساسی از قبیل پیوستگی مطلق اندازه ‏‎u‎‏ تحدید شده به مرز نسبت به اندازه هارمونیک روی ‏‎G‎‏، یک به یک بودن نگاشت از یک حامل به یک حامل دیگر ثابت می شود.در فصل چ ...
نمایه ها:
تابع | 
بستار | 

رباتهای امروزی که شامل قطعات الکترونیکی و مکانیکی هستند در ابتدا به صورت بازوهای مکانیکی برای جابجایی قطعات و یا کارهای ساده و تکراری که موجب خستگی و عدم تمرکز کارگر و افت بازده میشد بوجود آمدند. اینگونه رباتها جابجاگر (manipulator) نام دارند. جابجاگرها معمولا در نقطه ثابت و در فضای کاملا کنترل شده در کارخانه نصب می شوند و به غیر از وظیفه ای که به خاطر آن طراحی شده اند قادر به انجام کار دیگری نیستند. نوع دیگر رباتها که امروزه مورد توجه بیشتری است رباتهای متحرک هستند که مانند ...
   
در مطالعه ساختار حلقه‌ها، اغلب استفاده از نمودار زیر که مربوط به مفاهیم اصلی و ارتباط بین آنهاست ، ضروری است . حلقه‌ها تقسیم بر رادیکالها حلقه‌های نیمساده نمایش بصورت حاصلضرب مستقیم حلقه‌های اولیه چپ قضیه چگال حلقه‌های تقسیم و حلقه‌های ماتریسی آنها. این مراحل بخصوص در اثبات قضایای جابجایی جایگاهی مهم دارند. معمولا دشوارترین قسمتها عبارتند از: اثبات نتایج برای حلقه‌های بخشی و برگرداندن نتایج اثبات شده از حلقه‌ه‌ای خارج قسمتی به حلقه‌های دلخواه. در این طرح‌ها ما با مفروضاتی طبی ...