عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش بررسی نتایج ارزشیابی در میزان ثمربخشی طرح تشکیل کلاسهای جبرانی و کاهش مواد درسی و ساعات کار هفتگی پایه اول راهنمایی تحصیلی است ، جامعه آماری شامل 1688 نفر از معلمان، مدیران و مسئولان راهنمایی تحصیلی، دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی و اولیاء دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی و اولیاء دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی در 210 مدرسه راهنمایی تحصیلی کل کشور است . روش آماری پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) اکثر معلمان، دانش‌آموزان و او ...
 
چکیده ندارد.

روشهای گوناگون ارزشیابی، چگونگی نگرش مدیران و کارکنان به ارزشیابی، واکنش کارگزاران بخش استخدام کشوری نسبت به ارزشیابی ها ،چگونگی و نحوه بهره برداری از نتایج ارزشیابی ها ،همچنین این موضوع که آیا نتایج اینگونه ارزشیابی ها باید به افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگزاران مربوط گردد یا خیر مورد بررسی و پزوهش قرار می گیرد. ...