عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

به دو گروه گوسفند بومی حساس واکسنهای زنده و غیرفعال آگالاکسی تزریق خواهد گردید. قبل از تزریق از حیوانات خونگیری و بعد از واکسیناسیون نیز به فواصل زمانی معین خونگیری جهت جدا نمودن سرم و تعیین تیتر آنتی‌بادی به عمل خواهد. در آزمایش مقدماتی مشخص شده که روش C.F. ازمایش مناسبی برای تعیین و تشخیص سطح ایمنی دامهای واکسینه با واکسن آگالاکسی می‌باشد. بدین ترتیب سطح ایمنی هر دو نوع واکسن در این طرح بر روی گوسفند مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . ...