عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ثبت | 
سپرده | 
ثبت | 
سپرده | 

دستگاه مجهز به اندازه‌گیری و ثبت تحولات محفظه احتراق موتورهای درونسوز: هدف از اجرای این طرح ثبت و اندازه‌گیری تحولات محفظه احتراق موتورهای درونسوز و استفاده از این نتایج در جهت کنترل وضعیت احتراق می‌باشد. در این روش با استفاده از شمع خاصی فشار سر سیلندر در یک سیکل کامل اندازه‌گیری و بر روی صفحه مانیتور نشان داده می‌شود و توسط چاپگر نیز چاپ و جهت بررسی و مطالعه تهیه می‌گردد. این پروژه با موفقیت طراحی و ساخته شد و پس از آزمایشات مختلف و تهیه گزارش نهائی با موفقی ...

در این پایان‌نامه با مقدمه حاضر آغاز و مطالب آن طی دو باب مستقل ارائه و با یک نتیجه‌گیری خاتمه می‌یابد. باب اول تحت عنوان کلیات طی دو فصل جداگانه به "شخص حقوقی" و "ثبت اشخاص حقوقی" تخصیص یافته است . مطالعه تاریخچه، انواع، تعریف ، ماهیت و آغاز و پایان شخص حقوقی و نیز آثار و نتایج شخصیت حقوقی آنها از موضوعات فصل اول و بررسی اهمیت و سابقه ثبت ، معرفی مراجع ثبتی و تشریفات ثبت اشخاص حقوقی از موضوعات فصل دوم می‌باشد که طی بخشها و مباحث مستقل ارائه شده است . باب دوم که قسمت اصلی پژو ...
نمایه ها:
ثبت | 
حقوق | 

بررسی فراوانی و ثبت گزارش با روش ‏‎ICD‎‏ نمونه های مربوط به بیماریهای دستگاه تنفسی تحتانی که طی 20 سال (1379-1360) بوسیله دکتر منصور جمالی در 4 مرکز دانشگاهی یزد، علوم پزشکی تهران،علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد گزارش گردیده است با استفاده از فایل خصوصی نامبرده می باشد. جهت انجام این طرح ابتدا ‏‎Case‎‏های مربوط به دستگاه تنفسی تحتانی جمع آوری شد. و سپس بر اساس 4 متغیر سن، جنس، محل سکونت و محل تولد و براساس ‏‎ICD‎‏ هر بیماری اطلاعات کدبندی شد و سپس از آن اطلاعات آماری مربوطه ا ...

عنوان مطالعه ، بررسی و ثبت گزارش با روش ‏‎ICD‎‏ نمونه های مربوط به لوله رحم و پانکراس که طی 20 سال (1379-1360 ) به وسیله دکتر منصور جمالی زواره ای در 4 مرکز دانشگاهی یزد-علوم پزشکی تهران-علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد گزارش گردیده است، با استفاده از فایل خصوصی نامبرده می باشد. نتایج: 1-از بین کل نمونه های مربوط به لوله های رحمی، بیشترین فراوانی نمونه های پاتولوژی مربوط به دهه سنی چهارم می باشد.2-از مجموع نمونه های مربوط به لوله های رحمی ، از لحاظ توزیع جغرافیایی محل تولد-بیش ...

ثبت کردن یکی از مهم ترین عملکردهای پرستاری است که حدود 30 درصد وقت آنان را به خود اختصاص می دهد. از آنجا که نگارش تمام مراقبت های انجام شده برای بیمار، نتیجه مراقبت و پاسخ به درمان است، هیچ چیز به اندازه یک ثبت کامل و استاندارد نمی تواند بیانگر تمام کارهای انجام شده برای بیماران باشد. تحقیق حاضر یک مطالعه شبه تجربی با هدف تعیین تاثیر آموزش مداوم بر کیفیت ثبت گزارش های پرستاری است. واحدهای مورد پژوهش، تمامی پرسنل پرستاری (78 نفر) دست اندرکحار ثبت گزارش های پرستاری در بخش های د ...
نمایه ها:
گزارش | 
ثبت | 

نقش و جايگاه آمار و اهميت وجود آمارهاي صحيح و قابل اعتماد در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر هيچ كس پوشيده نيست و بدون شك يكي از نيازهاي اساسي براي برنامه‌ريزان و تصميم گيران وجود يك تصوير واقعي و پويا از ابعاد مختلف جامعه است(ویژه‌نامه سرشماری، 1390) .در هر كشوري نظام آماري و ميزان كمي و كيفي سيستم‌هاي اطلاعاتي آن‌ها نه تنها يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه پايدار به شمار مي‌رود، بلکه هر نوع سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در عرصه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها بدون در ...

یافته های پژوهش نشان داد که به منظور بهینه سازی ثبت سرطان در کشور و کاهش هزینه ها، می بایست در ساختار، عناصر اطلاعاتی ، معیار ثبت، فرآیند گردآوری داده ها، سیستم طبقه بندی و همچنین کنترل کیفیت داده ها در نظام فعلی ثبت سرطان در کشور تجدید نظر به عمل آید. نتایج مقایسه محورهای نظام ملی ثبت سرطان در کشورهای منتخب در دوازده جدول و الگوی پیشنهادی اولیه و نهایی در دو دیاگرام نشان داده شده است. مقایسه عناصر اطلاعاتی نظام ملی ثبت سرطان در کشور با کشورهای تحت بررسی ، نشان داد که عناصر ا ...

در تیرماه سال جاری مدیریت دفتر روابط فرهنگی و امور بین المللی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام به برگزاری یک دوره ی آموزشی دو روزه در خصوص کنوانسیون میراث جهانی یونسکو و نحوه ی عملکرد آن، برای تعدادی از کارشناسان خود در اصفهان نمود. سر فصل مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی به طور خلاصه عبارت بودند از: چگونگی تشکیل فهرست آثار میراث جهانی، فرآیند انتخاب آثار نامزد شده و مراحل ثبت آنها، معرفی و بررسی آثار نامزد شده ی ایرانی، بحث و گفت وگو درباره ی آثار نامزد شده ی پیشنهادی، شاخص ...