عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ناجور‌حلقه‌ها از جمله ترکیب‌های بسیار مهم در شیمی آلی محسوب می‌شوند. کاربرد وسیع این ترکیب‌ها در زمینه‌های گوناگون برای رسیدن به اهداف متنوع اهمیت آن‌ها را دوچندان نموده، در این میان واکنش‌های چند‌جزیی شرایط مساعدی را برای دسترسی به این فراورده‌های ارزشمند فراهم نموده‌اند. در راستای این هدف، تهیه‌ی مشتق‌های گوناگون ترکیب‌های ناجور‌حلقه با استفاده از واکنش‌های چند‌جزیی تحت شرایط گوناگون بررسی شده است. با توجه به جایگاه ویژه‌ی ترکیب‌های ناجور‌حلقه اکسیژن‌دار در شیمی مواد طبیعی ...

به دنبال تحقیقات بر روی ترکیبات هتروآروماتیک با حلقه‌های ادغام شده‌روشی جهت سنتز حلقه‌های پیرولو (d-4,3) تیازول و تیانو (d-3,4) تیازول‌ارائه شده است که به شرح زیر می‌باشد. پس از سنتز 2 - فنیل - 4 - متیل- 5 - تیازول کربوکسیلیک اسیداتیل استر (1) از روش هانش این جسم (1)به الکل (2) و سپس به آلدئید (3) تبدیل شده و بوسیله واکنش بادی‌اتیل‌مالونات ترکیب آلکیلیدن مالونات (4) بدست آمد. جسم اخیر بوسیلهN - برموسوکسینامید به مشتق برم آلکیلیدن مالونات (5) تبدیل شد ازواکنش این جسم (5) با بن ...

پلی آمید های آروماتیک (آرامیدها) به عنوان مواد آلی با کارایی بالا در نظر گرفته می شوند. این موضوع ناشی از مقاومت گرمایی و مکانیکی برجسته ی این پلیمرها می باشد. از این رو تلاش های تحقیقاتی در جهت استفاده از خصوصیات آنها، افزایش حلالیت و فراورش و وارد کردن گروه های عاملی جدید به زنجیر های پلی آمیدی یا شاخه های جانبی آنها در جریان است. زیرا کاربرد این پلی آمید ها افزایش یافته و در صف نخست پژوهش های علمی قرار گرفته است. دستیابی به کارایی های جدید در وسایل پیشرفته نوری با وجود مو ...

در رساله حاضر مشتقات متنوعی از مونو- و بیس-تیازول‌ها و بنزوتیازول‌ها تهیه شده‌اند و همچنین فعالیت‌های ضد‌باکتری و آنتی‌اکسیدانی برخی محصولات بررسی شده است. الف) مشتقات 4،2- دواستخلافی هیدرازینیل-تیازول‌ها از واکنش تک ظرفی آلدهید/کتون، تیوسمی‌کاربازید و 4-متوکسی فناسیل برماید در حضور مقادیر کاتالیزوری استیک اسید، در اتانول تحت شرایط رفلاکس با بازده بالا تهیه شدند. فعالیت‌های ضد‌باکتری و آنتی‌اکسیدانی ترکیبات تهیه شده به روش DPPH(2،2-دی‌فنیل-1-پیکریل‌هیدرازین) بررسی شدند. ترکی ...

با توجه به اثرات فارماکولوژیک مختلف و از آن جمله اثرات ضد میکروبی حلقه تیازول، سنتز مشتقات جدیدی از این حلقه پایه‌ریزی شد و الگوی اصلی، ساختمان لیگنانهایی از خانواده پود و فیلوتوکسین است که برای آن اثرات ضد سرطان ذکر می‌شود. در ابتدا جهت بستن حلقه تیازول از روش Hantzch استفاده شد. در ادامه دو مسیر پیش رو قرار گرفت که یکی از راهها به ایجاد حلقه هفت ضلعی ختم شد و در مسیر دیگر یک مشتق کتوسولفوکسید حلقه تیازول سنتز شد. در مرحله بعدی این مشتق وارد Pummerere Rearrangement در محیط ا ...
نمایه ها:
سنتز | 

بسیاری از فرآورده‌های طبیعی و دارو‌ها از پیریدازینون‌ها و تیازول‌ها مشتق شده‌اند.. در این پزوهش تعدادی از مشتقات 2-(تیازول-2-ایل)-5،4-دی‌هیدرو پیریدازین-3(H2)-اون از تراکم حلقه‌زایی چند ‌جزئی کتواسید، تیوسمی کاربازید و فناسیل برمید درحضور کاتالیزگر هتروژن و قابل بازیابی KSF و اتانول، در شرایط رفلاکس سنتز شدند. از ویژگی‌های قابل توجه این پژوهش می توان به سنتز مستقیم، حضور دو حلقه‌ی هتروسیکلی مهم متصل بهم در یک مولکول، جداسازی آسان محصولات، واکنش سریع، شرایط ملایم و بازده متوسط ...

در این پایان‌نامه ساخت ترکیب جدیدی از 1 و 2 و 3 - سلنادیازول، یک مشتق از تیازول و سه مشتق با حلقه سلنازول موردبحث قرار می‌گیرد که ضمن گسترش شیمی این ترکیبات ، پیشتازهائی برای ایجاد حلقه‌های استروئیدی ناجور حلقه می‌باشند. حلقه ایندول از نظر بیولوژیک و شیمیائی بسیار فعال است و ما مشتق -4 اکسوتتراهیدروایندول را مورد استفاده قرار می‌دهیم . دراین ترکیب مزدوج شدن بین نیتروژن پیرول و گروه کربرنیل قابل توجه است چون گروه کربونیل نسبت به حمله نوکلئوفیلی فعالیت کمتری می‌یابد و خاصیت هید ...

تلاش برای درمان عفونتهای میکروبی و کاهش مرگ و میر ناشی از آنها و دستیابی به ترکیبات موثر در این زمینه، از دیرباز مورد توجه بیشتر بوده و از بزرگترین و درخشانترین موفقیت‌های دانش بشری بوده است . نیاز به بهینه‌سازی برخی درمانهای موجود از یک سو و پیدایش مداوم ناشناخته‌ها از سوی دیگر، انجام بررسیهای بیشتر و تحقیقات مداوم و گسترده‌ای را در این راستا ایجاب می‌کند. هدف این رساله نیز دستیابی به ترکیبات ضدمیکروبی موثرتر و با طیف اثر گسترده‌تر می‌باشد. پیگیری این هدف با توجه به اثرات ضد ...

هتروسیکل‌های شامل حلقه تیازول فعالیت‌های بیولوژیکی و دارویی متفاوتی دارند و به عنوان داروهای ضد تومور و آنتی باکتری و ضد التهاب و ضد کرم‌های روده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. دراین تحقیق از هالوژن‌ها در سنتزتیازولو هتروسیکل‌ها استفاده شده است، تیازولو پیریمیدین، تیازولو تری‌آزین و تیازولوبنزوایمیدازول با به کار بردن تیو هتروسیکل‌ها و باز در حضور هالوژن‌ها درشرایط ملایم با بهره بالا سنتز شدند. ساختار ترکیبات سنتزشده بوسیله داده های طیفی HNMR وUV ثابت شده و مکانیسم قابل ...