عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توریم یکی از عناصر رادیواکتیو موجود در پساب‌های صنعتی است که به علت داشتن خاصیت پرتوزایی و نیمه‌عمر طولانی، به یک نگرانی عمده‌ی زیست‌محیطی تبدیل شده‌است. هدف از این مطالعه، حذف توریم از محلول‌های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت‌های سنتز شده‌ی پلی‌آنیلین می‌باشد. به‌منظور بررسی شکل، ساختار، پایداری حرارتی و میزان تخلخل ذرات پلیمر به ترتیب از آنالیزهای SEM، FTIR، TGA/DSC و BET استفاده شد. در میان پلیمرهای سنتز شده، نانوکامپوزیت‌های پلی‌آنیلین حاوی دوپه‌کننده‌ی فسفریک اسید، اکسند ...

فسفر يکي از عناصر اصلي است که مي‌تواند راندمان محصول را محدود کند. کاربرد بقاياي آلي در نگهداري طولاني مدت فسفر مورد نياز گياهان مناسب مي‌باشد. اين مطالعه به منظور بررسي اثر افزودن مانده‌هاي گياهي بر جذب و رهاسازي فسفر در برخي از خاک‌هاي آهکي همدان انجام گرفت. چهار مانده گياهي (گندم، بقاياي ميوه، آفتابگردان و سيب‌زميني) با دامنه وسيعي از نسبت C:N به ميزان 20 گرم بر کيلوگرم به نمونه‌هاي خاک افزوده شدند. نمونه‌ها به مدت دو ماه در دما و رطوبت ثابت انکوباسيون گرديدند. درصد فسفر ج ...

سیستم ناپیوسته برای مطالعه رفتار جذب سطحی رنگدانه های متیلن بلو (MB)، رودآمین ب (RB) و آئورآمین (AO) روی زئولیت طبیعی ایرانی در دو حالت ساده (سیستم تک جزئی) و رقابتی (سیستم دوجزئی) استفاده شد. در حالت های ساده نسبت به حالت های رقابتی، زئولیت ظرفیت جذب سطحی بیشتری را برای رنگدانه ها نشان می دهد. مطالعات سینتیکی مشخص می کند که جذب سطحی از سینتیک شبه درجه دوم پیروی می کند و طی فرآیند نفوذ دو مرحله ای انجام می گیرد. همچنین در حالت های جذبی ساده، داده های بدست آمده از ایزوترم جذب ...

در این پایان‌نامه جذب‌سطحی بر روی سطوح جامد نا‌همگن از دیدگاه تئوری مورد مطالعه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن نا‌همگنی سطح جامد معادلات ایزوترم جدیدی برای جذب‌سطحی چند‌لایه بر روی سطوح جامد در حالت تعادل ارائه شده است. سپس معادلات ایزوترم به‌دست آمده برای بررسی جذب‌سطحی چند‌لایه در مرز بین دو فاز گاز- جامد به‌وسیله‌ی چند سیستم تجربی مورد بررسی قرار گرفت و مقایسه‌ای بین معادلات ارائه شده با معادله‌ی BET و لانگمویر ارائه گردید. معادلات جدید در مقایسه با معادله‌ی ایزوترم لانگم ...

استفاده از فیلم‌های خوراکی زیست تخریب‌پذیر برای پوشش دادن، نگهداری بهتر و افزایش جذابیت ظاهری محصولات غذایی، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات نانورس و کاپاکاراگینان بر روی خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی، نمودار جذب تعادلی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و اکسیژن فیلم‌های ژلاتین ماهی سردآبی می‌باشد. در این پژوهش فیلم‌هایی از ژلاتین ماهی سردآبی و کاپاکاراگینان (%0/5) و نانو رس با غلظت‌های (صفر، 0/5، 0/75 و 1 درصد) با استفاده از روش کاستینگ تهیه شد ...

سنتز نانوذرات اکسیدروی به دو روش هیدروترمال و سل-ژل انجام شده است. نانوذرات سنتز شده‌ی ZnO ‌توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف‌بینی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR) مشخصه‌یابی شد. مقایسه دو روش هیدروترمال و سل-ژل از لحاظ اندازه نانوذرات، زمان تولید، و هزینه انجام صورت گرفت، و روش سل-ژل به عنوان روش بهتر معرفی شده است. در این تحقیق از نانوذرات ZnO برای حذف یون سرب (II) از محلول آبی استفاده شده است. برای این منظور آزمایش‌های جذب سطحی از طریق روش پی ...

در این پژوهش ایزوترم جذب امولسیفایر سدیم دودسیل سولفات (SDS) که کاربرد صنعتی زیادی دارد، بر روی نانو ذرات کوپلیمر پلی استایرن- اکریلونیتریل (SAN) با ذراتی به قطر تقریبی 85 نانومتر در دماهای 25 و60 درجه سانتی گراد با استفاده از تکنیک هدایت سنجی بدست آمده است. مساحت اشغال شده توسط هر مولکول SDS بر روی سطح ذرات موجود در لاتکس 8/ 26 (A˚2) محاسبه گردید. در پلیمریزاسیون امولسیونی SAN از پر سولفات پتاسیم (KPS) به عنوان آغازگر و کربنات سدیم (Na2CO3) به عنوان الکترولیت استفاده می شود ...

غلظت بالای فلزهای سنگین در زیستگاه‌های آبی و خاکی می‌تواند آسیب‌های بزرگی برای زندگی مردم و دیگر جانداران داشته باشد. از روش‌هایی که برای جداسازی این فلزها از زیستگاه‌های آبی بهره‌گیری شده، می‌توان فرایند جذب را نام برد. در این پژوهش پیامد هوموسی شدن و نقش ریزجانداران سه مانده کاه یونجه، کاه گندم و خاک اره بر جذب و جداسازی سرب از آب‌های آلوده بررسی شد. مانده‌ها برای 1، 20 و 60 روز در رطوبت مناسب و دمای آزمایشگاه انکوباسیون شدند. در هر یک از روزهای یاد شده ویژگی‌های فیزیکی، شی ...

پساب های صنعتی یکی از مهمترین منابع آلودگی آبی می باشند. در این مطالعه، تفاله چای به عنوان جاذبی ارزان با اندازه ذرات بین 45-70 مش برای انتقال یونهای سرب (II) و آهن (III) از محلولهای آبی استفاده شد. نتایج نشان داد که ظرفیت جذب سرب (II) و آهن (III) به ترتیب 92.38 میلی گرم بر گرم و 3.82 میلی گرم بر گرم است. اثر pH، زمان تماس، مقدار جاذب، غلظت اولیه یون فلزی و اندازه ذرات جاذب بر روی حذف سرب (II) و آهن (III) توسط جذب بررسی شد. pH بهینه برای جذب سرب (II) و آهن (III) به ترتیب 5/5 ...